Įmonių grupės ”Alita” vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė

22 psl. / 5004 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.
Finansinės analizės esmę geriausiai apibūdina jos tikslai. Plačiąja prasme finansinės analizės tiklas – kvalifikuotai įvertinti finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas, padedant įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą. Svarbiausi finansų analizės tikslai yra:
• įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių gilumines priežastis;
• tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos rezultatams, taip pat įmonės veiklos gerinimo galimybes;
• įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, tirti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo tendencijas;
• suformuoti normatyvinę finansinių rodiklių sistemą, kuri leistų prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti priimamų vadybos sprendimų ekonominį efektyvumą ir pagrįstumą bei dabartinę jos padėtį.
Šiame darbe atliksime Nasdaq OMX biržoje kontroliuojamos įmonės akcinės bendrovės Įmonių grupė „ALITA“ vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizę:
Įvertinsime įmonės nuosavo kapitalo vertės bei akcijų rinkos kainos dinamiką.
Analizuosime įtakojančius veiksnius.
Išsiaiškinsime įmonės veiklos pobūdį, užimamos rinkos įtaką.
Pakomentuosime finansinių rodiklių pokyčių įtaką.
Užsienio kapitalo atėjimo būdus.
Investicinės veiklos analizę.
Reorganizavimą.
Kapitalo struktūrą.
Bei atliksime dividentų politikos įtakos analizę.
Taip pat pateiksime išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Įmonių grupės „ALITA“ veiklos pristatymas4
 • 2. Įmonės nuosavo kapitalo vertės bei akcijų rinkos kainos dinamika6
 • 3.Įmonės nuosavo kapitalo vertę bei akcijų rinkos kainos dinamiką įtakojančių veiksnių analizė9
 • 3.1 Įmonės veiklos pobūdžio užimamų rinkų įtakos analizė9
 • 3.2 Įmonės finansinių rodiklių pokyčių įtakos analizė10
 • 3.3 Užsienio kapitalo bei jo atėjimo būdo įtakos analizė12
 • 3.4 Investicinės veiklos įtakos analizė13
 • 3.5 Reorganizavimo procesų įmonėje įtakos analizė14
 • 3.6 Kapitalo struktūros ir jos pokyčių įtakos analizė15
 • 3.7 Dividentų politikos įtakos analizė16
 • IŠVADOS17
 • Naudota literatūra18
 • Priedai19

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 2, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizė

Finansai Kursinis darbas 2011 m. pikonas
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra viena svarbiausių įmonės veiklos vertinimo sričių, kad būtų užtikrintas sėkmingas įmonės gyvavimas reiktų nuolat kokybiškai ir sistemiškai analizuoti...