AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

38 psl. / 6446 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos sąnaudos. Kiekvieno laikotarpio pabaigoje reikia viską apibendrinti ir apskaičiuoti veiklos rezultatus. Taip pat parodyti turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų likučius. Ši informacija yra sugrupuojama ir pateikiama finansinėse ataskaitose. Kad iš finansinių ataskaitų galėtume daryti išvadas apie įmonės veiklą, reikia atlikti įmonių veiklos finansinę analizę. Atliekant įmonių finansinių ataskaitų analizę, nagrinėjami įvairūs rodikliai, jų dinamika ir struktūra, tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, nustatomi veiksniai, turėję įtakos tam tikrų rodiklių pokyčiams.

Problema. Panašias prekes gaminančios įmonės ir realizuojančios jas toje pačioje rinkoje turi konkuruoti dėl klientų, todėl vienai iš jų pelningumo tikimybė dažniausiai yra didesnė nei kitai.
Darbo objektas: įmonės ,,Klaipedos nafta“ " pelningumo įtakojančius veiksniu analizę.

Šio darbo tikslas atlikti įmonės ,,Klaipedos nafta“ pelningumo įtakojančius veiksniu analizę.

Uždaviniai:

1.Vertinti įmonės AB ,,Klaipedos nafta“ pelningumo esmę ir pelningumo rodiklius teoriniu aspektu.
2. Išnagrinėti reikšmingiausius AB,,Klaipedos nafta“ pelningumą įtakojančius veiksnius;
3. Analizuoti pardavimų, turto bei kapitalo pelningumo rodiklius.
4. Palyginti apskaičiavus nuo 2010 iki 2012 metų AB ,,Klaipedos nafta“ ir įvertinti mokumo ir pelningumo rodiklius.

Loginė struktūra. Pirmoji darbo dalis – teorija. Joje remiamasi moksline literatūra. Iš pradžių apžvelgiamas pelningumo esmę bei įtaką AB ,,Klaipedos nafta“ veiklai
Antroji darbo dalis – analizė. Atliekama pasirinktu įmonies AB „Klaipedos nafta“ finansinė analizė. Atliekama įmonies pardavimų, turto bei kapitalo pelningumo rodiklius.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • 1.PELNINGUMO ESMĖ6
 • 1.1 Įmonės “Klaipedos nafta” pelningumo rodiklių analizės būdai.11
 • 1.2.Vertikali ir horizontali analizė.11
 • 2. AB ,, KLAIPĖDOS NAFTA“15
 • 3. AB “KLAIPĖDOS NAFTA” 2010 – 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITŲ ANALIZĖ18
 • 3.1.Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė18
 • 3.2.Bendrovės pardavimo pajamų struktūra20
 • 4. AB ,,KLAIPEDOS NAFTA“ PELNINGUMO RODIKLIAI22
 • 4.1. AB ,,Klaipedos nafta“ mokumo ( likvidumo ) rodikliai27
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪRA32
 • PRIEDAI33
 • Lentelių sąrašas
 • 1 len. Naftos produktu suvartojimas18
 • 2 len.Klaipedos naftos pelno (nuostoliu) horizontalioji analize19
 • 3 len. Pardavimu pajamų struktūra21
 • Paveikslų sąrašas
 • 1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių palyginimo diagrama19
 • 2 pav. Pardavimų pajamų struktūrų palyginimo diagrama21
 • 3 pav.Bendrasis pelningumas22
 • 4 pav. veiklos pelningumas23
 • 5 pav. Grynasis pelningumas24
 • 6 pav. turto pelningumas25
 • 7 pav.Nuosavo kapitalo pelningumas26
 • 8 pav Akcinio kapitalo pelningumas27
 • 9 pav. Bendrasis likvidumas28
 • 10 pav.Kritinis likvidumas29
 • 11 pav.Mokumas koeficientas……………………………………………………………30

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

“Kauno pienas” pelningumo analizė

Finansai Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Temos aktualumas: Kiekviena įmonė susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis, todėl įmonių vadovai ir finansininkai turi ieškoti optimaliausių pelningumo didinimo galimybių. Problema:Turto pelningumo...

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...