AB “Šiaulių Bankas” teikiamų kreditų fiziniams ir juridiniams asmenims analizė

63 psl. / 14857 žod.

Ištrauka

Komerciniai bankai, tai visos šalies finansų sistemos centras, kuris sutelkia pačią didžiausią dalį finansinių išteklių ir paskirsto juos per kreditines ir investicines operacijas. Lietuvos komercinių bankų atsiradimas ir vystymasis paskatino greičiau ir efektyviau plėtoti smulkųjį bei vidutinį verslą. Bankai visuomet dirba savo klientams, nes be jų negalėtų plėtoti ir verstis savo pagrindine veikla. Bankas didžiausią dalį visų savo gaunamų pajamų gauna iš kreditinių operacijų vykdomos veiklos. Todėl bankai siūlo ir kuria vis didesnį finansinių paslaugų pasirinkimą.Temos aktualumas – pastaruoju metu Lietuvos visuomenei yra aktualu domėtis bankų teikiamais kreditais, nes nemažai privačių asmenų bei verslo įmonių naudojasi bankų teikiamais kreditiniais produktais. Taip pat viena pagrindinių komercinių bankų veiklos krypčių yra teikiamos kreditavimo paslaugos. Lietuvos valstybės ekonominis ir socialinis vystymosi lygis yra smarkiai susijęs su finansų sistema. Finansų sistema, tai finansų įstaigų, į kurias įeina ir komerciniai bankai, ir finansų rinkų tinklas, veikiantis įvairių finansų priemonių, pavyzdžiui, akcijų ar banko indėlių, kurios padeda pervesti pinigus, teikti kreditus ir skolintas lėšas, pagalba. Finansų sistema daro poveikį ekonomikai, socialiniams bei kitiems poreikiams, nes padeda formuoti finansine ir kreditine forma valstybės finansinius išteklius. Bankai atlieka rinkos ekonomikoje dvejopą vaidmenį. Pirmiausia, bankai turi užtikrinti indėlių saugumą tiems, kurie nori taupyti. Kitas banko uždavinys yra suteikti kreditus tiems, kurie nori investuoti. Taip vyksta jų gyvybiškai svarbi funkcija visoje ekonomikoje. Kreditai duoda abipusę naudą tiek verslo įmonėms, tiek fiziniams asmenims. Kreditai duoda galimybę verslo įmonėms apmokėti einamąsias sąskaitas ir atlikti įvairias jų veiklai vykdyti reikalingas finansines operacijas. Kreditai leidžia atskiriems gyventojams bei šeimoms naudotis prekėmis ir paslaugomis, kai iškyla poreikis, o apmokėti jas ateityje iš būsimo atlyginimo. Taigi bankai ekonomikoje atlieka strateginį vaidmenį, todėl yra aktualu nagrinėti banko teikiamus kreditinius produktus.Darbo objektas – banko fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami kreditai.Darbo tikslas – išnagrinėjus kreditų teorinius aspektus, ištirti akcinės bendrovės Šiaulių bankas teikiamų kreditų fiziniams ir juridiniams asmenims perspektyvas ir pateikti kreditavimo veiklos tobulinimo galimybes.Darbo uždaviniai:1. Apibūdinti kredito sistemą ir jos veikimo aspektus;2. Atlikti kreditinių produktų fiziniams ir juridiniams asmenims bruožų ir sąlygų analizę;3. Ištirti, kokio tipo banko kreditą fiziniai ir juridiniai asmenys dažniausiai renkasi bei kaip jie vertina akcinės bendrovės Šiaulių bankas teikiamus kreditus.Darbo metodai: mokslinės teorijos literatūros ir kitų informacinių šaltinių analizė bei anketinė apklausa.Darbo struktūra – darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinę dalį sudaro du skyriai. Pirmajame skyriuje supažindinama su teorine medžiaga, analizuojama kreditų sistemos esmė ir veikimas, kredito funkcijos ir jo principų taikymas bei kredito teisinis reglamentavimas. Antrajame skyriuje analizuojami, apibūdinami bei palyginami banko teikiami kreditiniai produktai fiziniams ir juridiniams asmenims bei bendrieji kredito grąžinimo aspektai. Praktinėje dalyje atliekama akcinės bendrovės Šiaulių bankas teikiamų kreditų fiziniams bei juridiniams asmenims tyrimo analizė. 


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KREDITO SISTEMOS ESMĖ IR JOS VEIKIMO ANALIZĖ5
 • 1.1. Kredito funkcijos ir principų taikymas5
 • 1.2. Kreditų teisinis reglamentavimas8
 • 2. KREDITŲ KLASIFIKAVIMO ESMINIAI BRUOŽAI IR SĄLYGOS11
 • 2.1. Kreditinių produktų fiziniams asmenims analizė14
 • 2.2. Kreditinių produktų juridiniams asmenims įvertinimas19
 • 2.3. Bendrosios kreditų išdavimo sąlygos22
 • 3. AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS TEIKIAMŲ KREDITŲ PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMS TYRIMO ANALIZĖ26
 • 3.1. Akcinės bendrovės Šiaulių bankas veiklos pristatymas26
 • 3.2. Kreditų privatiems asmenims tyrimo analizė31
 • 3.3. Kreditų verslo klientams tyrimo analizė39
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI46
 • LITERATŪRA48
 • SANTRAUKA50
 • SUMMARY51
 • PRIEDAI52
 • 1 priedas. Akcinės bendrovės Šiaulių bankas privatiems klientams teikiamų kreditų tyrimas
 • 2 priedas. Akcinės bendrovės Šiaulių bankas verslo klientams teikiamų kreditų tyrimas

Reziumė

Autorius
-anomis-
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 1, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

Praktikos ataskaita AB “Šiaulių Bankas”

Finansai Praktikos ataskaita 2014 m. -anomis-
Profesinė praktika, tai yra puiki galimybė įgyti praktinių profesinių įgūdžių, kurie yra reikalingi šiuolaikinei darbo rinkai. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas yra Lietuvos Respublikoje...

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...