,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė

58 psl. / 12746 žod.

Ištrauka

Aktualumas: bankų teikiamos paskolos privatiems klientams tampa neatsiejama gyvenimo dalis, kadangi dauguma žmonių kurdami šeimą nori įsigyti ar renovuoti būstą, nusipirkti baldų, pasinaudoja banko paslaugomis imdami paskolas, tai suteikia galimybe įsigyti šiuo metu turtą, už kurį turės gražinti dalimis arba kaip bus numatyta sutartyje. Kasdien žmonių poreikiai auga, tačiau pajamos išlieka tokios pačios, todėl skolinimasis iš banko suteikia žmogui tenkinti savo lūkesčius dabar šią akimirką, vėliau atiduodant paskolą dalimis. Taigi, nagrinėjama tema padės išsiaiškinti kokios tendencijos, kas skatina ir nuo ko priklauso, kada žmonės ima iš banko paskolas.
Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės negalėtų judėti pirmyn. Tai lemia įvairūs veiksniai, tokie kaip pervedami atlyginimai į banke turimas sąskaitas, mokesčiai mokami per internetinę bankininkystę, įvairūs tarpbankiniai pervedimai, ir viena iš reikšmingiausių banko teikiamų paslaugų yra banko teikiamos paskolos, ši paslauga sudaro galimybes žmonėms pasiskolinti pinigų kada atsiranda poreikis.
Remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, paskolų gyventojams nominalia verte suma 2012 metų kovo mėn. buvo 24,2 mlrd. Lt, o 2013 metų kovo mėn. paskolų gyventojams išduotų nominalia verte suma siekė 23,6 mlrd. Lt. Taigi per vienerius metus, paskolų suma sumažėjo 600 mln. Lt.
Problema: daugelio žmonių šių dienų problema yra per mažos pajamos, kurios neatitinka banko keliamus reikalavimus paskolos gavėjams. Žmonės neturi garantijų dėl darbo ir pajamų šiuo metu ir ateityje. Brangios paslaugos susijusios su paskolos suteikimu, bankai taiko administravimo, įvertinimo mokesčius, bankai norėdami apsisaugoti nuo kredito rizikos, teikia draudimines paslaugas, kurios klientams brangiai kainuoja.
Reikšmė: pasirinkta tema leidžia suprasti paskolų sąvokas, jų suteikimo ypatumus, sužinoti situacija rinkoje, taip pat atskirai pagal ,,Swedbank“ ir SEB bankus. Pasirinkimo motyvai - ,,Swedbank“ ir SEB bankai yra du didžiausi bankai pagal turtą, suteiktų paskolų sumas Lietuvoje, taip pat daugiausiai klientų turintys bankai.
Darbo objektas - ,,Swedbank“ ir SEB bankų paskolos privatiems klientams.
Darbo tikslas – teoriškai apibūdinti paskolas privatiems klientams ir išanalizuoti šių paskolų rinką Lietuvoje bei ,,Swedbank“ ir SEB bankų paskolas privatiems klientams ir jas palyginti.

Darbo uždaviniai :
1. Apibūdinti paskolų privatiems klientams sampratą, rūšis ir išdavimo ypatumus;
2. Apibūdinti paskolų privatiems klientams kredito riziką;
3. Išanalizuoti Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams likučius, naujai suteiktų paskolų sumas ir palūkanų normas;
4. Išanalizuoti ,,Swedbank“ ir SEB bankų paskolų likučius, ir palyginti šių bankų paskolas privatiems klientams.
Darbe naudojami šie metodai: mokslinės literatūros, informacijos, pateiktos Lietuvos banko, bankų asociacijos internetinėse svetainėse, ,,Swedbank“ ir SEB bankų finansinės atskaitomybės informacijos, rinkimas, sisteminimas, gautų rezultatų analizė ir apibendrinimas.
Darbo struktūra. Šį darbą sudaro 3 dalys.
Pirmojoje dalyje apžvelgiami bankų paskolų rūšys privatiems klientams. Atskirai apibūdinamos paskolų rūšys bei jų išdavimo ypatybės. Aprašoma paskolų privatiems klientams kredito rizika
Antrojoje dalyje pagal Lietuvos banko informaciją analizuojamos bankų paskolos privatiems klientams pagal jų rūšis. Analizuojamos naujai suteiktos paskolų sumos
Trečioje dalyje pagal ,,Swedbank“ ir SEB bankų finansines atskaitomybes pateikiama informacija apie paskolų likučius banke. Pagal Lietuvos banko asociacijos duomenis lyginami ,,Swedbank“ ir SEB banko paskolų sumos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS5
 • 1. BANKŲ PASKOLŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS TEORINIS ASPEKTAS6
 • 1.1. Paskolų samprata ir rūšys6
 • 1.2. Paskolų privatiems klientams suteikimas11
 • 1.3. Paskolų privatiems klientams kredito rizika18
 • 2. BANKŲ SUTEIKTŲ PASKOLŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS ANALIZĖ21
 • 2.1. Paskolų likučių analizė21
 • 2.2. Suteiktų naujų paskolų sumų ir palūkanų normų analizė28
 • 3. ,,SWEDBANK“ IR SEB BANKŲ SUTEIKTŲ PASKOLŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS ANALIZĖ35
 • 3.1. ,,Swedbank“ banko paskolų likučių analizė35
 • 3.2. SEB banko paskolų likučių analizė39
 • 3.3. ,,Swedbank“ ir SEB bankų paskolų privatiems klientams palyginimas45
 • IŠVADOS53
 • REKOMENDACIJOS55
 • LITERATŪRA56

Reziumė

Autorius
romas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 17, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
58 psl.

Susiję darbai