Ekonomika ir verslas / Logistika

Transporto konkurencinių pozicijų stiprinimas tarptautinėje rinkoje

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

Temos aktualumas. Norint sėkmingai vykdyti veiklą, įmonėms, nuolat besiplečiant paslaugų rinkai, svarbu įvertinti konkurencinę aplinką – neatsilikti nuo konkurentų ar būti priekyje jų. Tačiau sudominti ir išlaikyti klientą gali tik įmonės, galinčios ir turinčios paslaugą, konkurencingai pranašesnę už kitų įmonių siūlomą. Nagrinėjant paslaugų konkurenciją, D. Klimašauskienė pastebi, kad „...konkurencija yra tokia rinkos aplinka, kai rinkoje (šakoje) yra labai daug tos pačios prekės pardavėjų, kurių sprendimai dėl gamybos apimties negali paveikti rinkos kainos.“ Dinamiškoje verslo aplinkoje būtina identifikuoti aplinkos veiksnius lemiančius įmonės veiklą ir veiklos rezultatus.

Įvertinus besiplečiančio logistikos verslo bei siūlomų paslaugų populiarinimo aspektus, akivaizdu, kad konkurencijos reikšmės nagrinėjimas tokias paslaugas teikiančioje įmonėje yra aktualus. Konkurentų stebėjimas bei jų analizavimas yra svarbi įmonės veiklos dalis. Konkurencinės aplinkos analizė logistikos organizacijoje svarbi ne tik atsižvelgiant į realijas, bet ir todėl, kad joje panašaus pobūdžio klausimas nebuvo iki šiol tirtas. Reziumuojant galima teigti, jog šis tyrimas logistikos sferoje padės atskleisti tobulintinas sritis bei imtis priemonių gerinant kokybę išlikti konkurencinėje rinkoje ir plėtoti įmonės paslaugų ratą, pritraukiant paslaugų vartotojus rinktis būtent šią įmonę.

Darbo objektas. Paslaugų konkurencinių pozicijų stiprinimo aspektai UAB „SM LOGISTIC“.

Darbo tikslas. Nustatyti UAB „SM LOGISTIC“ transporto paslaugų konkurencinių pozicijų stiprinimo priemones, įvertinant rinkos aplinkos kriterijus.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą konkurencijos aspektais;
 2. Pateikti UAB „SM LOGISTIC“ charakteristiką;
 3. Įvertinti UAB „SM LOGISTIC“ konkurencines pozicijas, remiantis klientų nuomonėmis;
 4. Parengti įmonės paslaugų konkurencinių pranašumų stiprinimo planą transporto rinkoje.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė ir jos apibendrinimas.
 • Anketinė vartotojų apklausa, statistinis duomenų apdorojimo metodas, sisteminimas bei apdorojimas grafiškai.
 • Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojamas kokybinis tyrimo metodas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9394 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. KONKURENCIJOS IR KONKURENCINGUMO MODELIŲ TEORINĖ ANALIZĖ
 • 5
 • 1.1. Konkurencijos samprata transporto rinkoje5
 • 1.2. Konkurenciją ribojantys veiksniai7
 • 1.2.1. Draudžiami susitarimai7
 • 1.2.2. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi8
 • 1.2.3. Koncentracijos kontrolė9
 • 1.3. Konkurencingumo modeliai10
 • 1.3.1. M. Porterio penkių jėgų modelis10
 • 1.3.2. PwC (Price Waterhouse Coopers) pramonės struktūros konkurencijos tyrimo modelis13
 • 1.3.3. Devynių veiksnių modelis14
 • 2. UAB „SM LOGISTIC“ KONKURENCINGUMO TYRIMAS16
 • 2.1. UAB „SM LOGISTIC“ charakteristika16
 • 2.2. Tyrimo metodika ir organizavimas17
 • 2.3. UAB „SM LOGISTIC“ konkurencinės pozicijos transporto rinkoje tyrimo duomenų analizė18
 • 3. UAB „SM LOGISTIC“ PASLAUGŲ KONKURENCINIŲ POZICIJŲ STIPRINIMO PLANAS29
 • IŠVADOS34
 • LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI36
 • SANTRAUKA38
 • SUMMARY39
 • PRIEDAI40

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Monopolinės konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai
Referatas Monopolinės konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai

Intelektinės nuosavybės referatas [...]

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka
Referatas Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių [...]

Konkurencijos rūšys. rinkos tipų palyginimas
Referatas Konkurencijos rūšys. rinkos tipų palyginimas

Intelektinės nuosavybės referatas [...]

Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje
Laboratorinis darbas Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje

TIKSLAI: 1) suprasti kokią formą turi firmos parduodamų prekių paklausos kreivė; 2) mokėti apskaičiuoti ir parodyti grafike [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Tobulosios konkurencijos samprata ir pagrindiniai tobulosios rinkos bruožai
Referatas Tobulosios konkurencijos samprata ir pagrindiniai tobulosios rinkos bruožai

Ši tema pasirinkta todėl, kad tobulosios konkurencijos rinka yra abstraktus modelis. Jos nėra realybėje ir [...]

Tobulosios konkurencijos samprata ir rinkos bruožai
Prezentacija Tobulosios konkurencijos samprata ir rinkos bruožai

           Įmonių konkurencija yra svarbus mūsų ekonomikos veiksnys, nes nuo įmonių konkurencijos priklauso visų prekių [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "Anetus" transporto paslaugų eksporto į Vokietijos ir Prancūzijos rinkas galimybės

Lietuvos ekonomikos kontekste transporto paslaugų eksporto sektorius yra itin svarbus: 2013 m. ir 2014 m.

Lietuvos transporto ir logistikos konkurencingumas ES kontekste
Referatas Lietuvos transporto ir logistikos konkurencingumas ES kontekste

Naujumas ir aktualumas. Kiekvienoje šalyje transporto sektorius yra vienas pagrindinių [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Tarptautinės įmonės
Referatas Tarptautinės įmonės "Pieno žvaigždės" marketingo analizė Rusijos rinkoje

Darbo aktualumas - akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės", kuri įkurta 1998 metais, šiuo metu yra viena [...]

Tarptautinės rinkodaros ypatumai
Referatas Tarptautinės rinkodaros ypatumai

Rinkodaros žinių ir patirties šiandien reikia įvairiuose verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo [...]

Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė
Kursinis darbas Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė

Tarptautinė prekyba vyksta maždaug pagal standartinį scenarijų: norint įsitvirtinti užsienio rinkoje, būtina susipažinti su pagrindinėmis [...]

Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė
Prezentacija Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė

Tarptautinė rinkos sąvoką reikia suprasti gana plačiai. „Ji apima visą aplinką, kurioje verslas gyvuos ir [...]