Žodžių junginių sintaksė Antano Baranausko poemoje "Anykščių šilelis"

58 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Savarankiškų žodžių formos, susijusios sintaksiniais ryšiais, sudaro žodžių junginius. Žodžių junginių sintaksė yra iš sintaksės dalyko sudedamųjų dalių. Sintaksė apima žodžių junginius, ryšius tarp žodžių junginį sudarančių narių. Žodžių junginių sintaksė yra labiausiai išplėtota sintaksės šaka todėl, kad buvo pradėta daug anksčiau plėtota nei sakinio sintaksė.

Šiuo metu kalbotyroje daugiau tiriama dabartinės lietuvių kalbos sintaksė, o senųjų raštų sintaksės tyrimų nėra daug. Dėl šios situacijos pasirinktas darbo objektas yra XIX a. senuosiuose raštuose (1858–1859-ųjų metų A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“) vartojami žodžių junginiai. Jų klasifikavimo kriterijai yra tikslūs, o tyrimo eiga remiasi darbo struktūra. Darbo hipotezė – dabartinės žodžių junginių sintaksės pagrindą sudaro žodžių junginių sintaksė senuosiuose raštuose.

Darbo tikslas – A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ žodžių junginius išnagrinėti pagal vartosenos ypatumus, reikšmę ir morfologinę struktūrą. Siekiant tikslo iškeliami šie uždaviniai:

1) aptarti žodžių junginių sampratą lietuvių kalbotyroje;

2) suskirstyti išrinktus žodžių junginius pagal pasirinktą darbo struktūrą;

3) apžvelgti tiriamąją medžiagą pagal morfologinę struktūrą;

4) apibūdinti tiriamąją medžiagą reikšmės požiūriu;

5) išsiaiškinti žodžių junginių vartojimo tendencijas ir jų dažnumą.

Lietuvių kalbotyroje žodžių junginių sintaksė yra plačiai nagrinėta. Šia tema daugiausiai kalbama V. Labučio, B. Kalinausko, J. Balkevičiaus veikaluose. Šis bakalauro darbas – tai yra vienas iš darbų, kur yra tyrinėjami žodžių junginiai iš XIX a. grožinio teksto.

Šio darbo medžiaga ir išvados gali būti naudingos rašant panašaus pobūdžio darbus. Darbe yra plačiai analizuojama žodžių junginių sintaksė, tad šis darbas yra naudingas sintaksės plėtrai, stilistikos bei morfologijos tyrimams.

Darbo medžiaga – iš A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ išrinkta 692 žodžių junginiai: būdvardiniai junginiai (išrinkta 8 pavyzdžiai), daiktavardiniai junginiai (rasta daugiau nei 328), veiksmažodiniai junginiai (356 atvejai) skaitvardinių nerasta ir prieveiksminiai (aptikta 5 atvejai).

Išrinkti pavyzdžiai susisteminti pagal tai, koks yra priklausomasis žodžių jungimo dėmuo ir kuo išreikštas žodžių junginio pagrindinis dėmuo.

Darbo tema tiriama naudojant aprašomąjį ir statistinį metodus.

Darbo tikslas ir uždaviniai turėjo įtakos jo struktūrai. Darbo pradžioje yra atskirai aptariama žodžių junginių sintaksė šių dienų kalbotyroje. Detaliai analizuojama atitinkamų žodžių junginių raiška, reikšmė, struktūra, sintaksiniai ryšiai bei stilistinis vaidmuo. Darbas baigiamas išvadomis, literatūros sąrašu bei priedais (1 priedas – daiktavardinių junginių klasifikacija, 2 priedas – veiksmažodinių junginių klasifikacija, 3 priedas – būdvardinių junginių klasifikacija, 4 priedas – prieveiksminių junginių klasifikacija).


Turinys

 • Turinys
 •  
 • ĮVADAS4
 • Žodžių junginiai lietuvių kalbotyroje6
 • Žodžių junginių sintaksė A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“12
 •            2.1. Daiktavardiniai junginiai…………………………………………………….………12
 •                     2.1.1. Daiktavardiniai junginiai su prijungtu būdvardiškuoju žodžiu14
 •                     2.1.1.1. Daiktavardiniai junginiai su prijungtu derinamuoju būdvardžiu15
 •                     2.1.1.2. Daiktavardiniai junginiai su prijungtu derinamuoju dalyviu17
 •                     2.1.1.3. Daiktavardiniai junginiai su prijungtu derinamuoju įvardžiu18
 •            2.1.2. Daiktavardiniai junginiai su linksniais ir prielinksninėmis konstrukcijomis19
 •                     2.1.2.1. Daiktavardiniai junginiai su kilmininku……………………………………19
 •                     2.1.2.2. Daiktavardiniai junginiai su įnagininku21
 •            2.1.3.  Daiktavardiniai junginiai su kitais linksniais ir prielinksninėmis konstrukcijomis21
 •                     2.1.3.1. Daiktavardiniai junginiai su naudininku……………………………21
 •                     2.1.3.2. Daiktavardiniai junginiai su vietininku………………………… ………….22
 •           2.2. Veiksmažodiniai junginiai23
 •           2.2.1. Veiksmažodiniai junginiai su linksniais …………………………………………24
 •                    2.2.1.1. Veiksmažodiniai junginiai su kilmininku……………………………25
 •                    2.2.1.2. Veiksmažodiniai junginiai su galininku26
 •                    2.2.1.3. Veiksmažodiniai junginiai su naudininku……………………………26
 •                    2.2.1.4. Veiksmažodiniai junginiai su įnagininku27
 •                    2.2.1.5. Veiksmažodiniai junginiai su vietininku……………………………28
 •           2.2.2. Veiksmažodiniai junginiai su prielinksninėmis konstrukcijomis29
 •                    2.2.2.1. Veiksmažodiniai junginiai su kilmininko prielinksniais29
 •                    2.2.2.2. Veiksmažodiniai junginiai su galininko prielinksniais30
 •                    2.2.2.3. Veiksmažodiniai junginiai su įnagininko prielinksniais31
 •          2.2.3. Veiksmažodiniai junginiai su veiksmažodžio neasmenuojamosiomis formomis32
 •                    2.2.3.1. Veiksmažodiniai junginiai su dalyviais32
 •                    2.2.3.2. Veiksmažodiniai junginiai su padalyviais32
 •                    2.3.3.3. Veiksmažodiniai junginiai su pusdalyviais33
 •          2.2.4. Veiksmažodiniai junginiai su prieveiksmiais33
 •              2.3. Būdvardiniai junginiai35
 •           2.3.1. Būdvardiniai junginiai su kilmininku 36   
 •       2.4. Prieveiksminiai junginiai37
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40
 • ŠALTINIS41
 • PRIEDAI42
 •  
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

ŠALTINIS

Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija: feodalizmo epocha. A. Baranauskas. Anykščių šilelis, 1957, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.


Reziumė

Autorius
Verb1989
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
58 psl.

Susiję darbai

Antanas Baranauskas. Biografija

Literatūra Prezentacija miciuke
Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d., Anykščiuose, Utenos apskrityje – 1902 m. lapkričio 26 d., Seinuose) – lietuvių poetas, kalbininkas; nuo 1897...

Antano Baranausko eilėraščiai „Dienoraštyje“

Literatūra Rašinys sellfish
Antano Baranausko „Dienoraštis“ – tai unikalus biografinis dokumentas, leidžiantis šiandieniniam skaitytojui pažvelgti į devyniolikto amžiaus viduryje gyvenusio jaunojo poeto gyvenimą, padedantis suprasti jo...

Antanas Baranauskas

Literatūra Konspektas 2013 m. nina629
Trumpa ir aiški santrauka, kurioje punktais išnagrinėta Antano Baranausko poema ,,Anykščių šilelis''. Pateikiami svarbiausi ir naudingiausi kūrinio punktai ir mintys. Viskas išdėstyta...