S. Šalkauskio požiūrį į tautinę valstybę ir tautiškumą

62 psl. / 17308 žod.

Ištrauka

Darbo problema. Jau XIX a. antroje pusėje susiformavo kelios tautinio atgimimo srovės, kurių pažiūros neretai būdavo prieštaringos. Būtent jų suderinimu dabar turėjo rūpintis nepriklausomos Lietuvos mąstytojai, kuriems atiteko gana nelengva užduotis „reikėjo sukurti tokį modelį, kuris atitiktų visų Lietuvos žmonių tiek socialinius – politinius, tiek kultūrinius (plačiąja prasme) interesus.“[1] Užduoties įgyvendinimą apsunkino, tai, jog lietuvių tauta savo nepriklausomybę pasiekė turėdama nepilną socialinę struktūrą ir būdama nevienalytė etniniu požiūriu.

[1] B. Ivanovas, Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje, Identiteto raida, Kaunas, 2001, p. 79.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • Stasio Šalkauskio asmenybė, pasaulėžiūra ir katalikiškos vertybės5
 • 2.1. S. Šalkauskio asmenybė ir katalikiškų vertybių svarba5
 • 2.2. S. Šalkauskio pasaulėžiūra12
 • 2.3. S. Šalkauskio demokratijos sampratos savitumas16
 • Tautiškumo vaidmuo valstybėje …………………… ………… …… ….…19
 • 3.1. S. Šalkauskio tautos, tautybės ir tautiškumo sampratos19
 • 3.2. Tautiškumo poveikis demokratijai23
 • 3.3. Tautiškos valstybės santvarka26
 • 3.4. S. Šalkauskio požiūris į tautines valstybės sistemas32
 • S. Šalkauskio tautinė kultūra ir daugiatautiškumo problema36
 • 4.1. S. Šalkauskio lietuvių tautinė samprata36
 • 4.2. Tautiškumo ugdymo koncepcija42
 • 4.3. S. Šalkauskio požiūris į daugiatautiškumą49
 • Išvados56
 • Šaltinių ir literatūros sąrašas58
 • Santrauka anglų kalba62

Literatūros sąrašas

 1. Šaltinių ir literatūros sąrašas
 2. Šaltiniai:

1.1. Archyviniai fondai:

 • 1.1. Šalkauskis S. Pilnutinė demokratija (Naujosios santvarkos metmens), 1941 // Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių skyrius F140-286, 5 l.

 • 2. Publikuoti šaltiniai:

 • 2.1. Deklaracija. Į organiškos valstybės kūrybą // Naujoji Romuva, 1936, Nr. 8.
 • 2.2. Pagerinti lietuvių - žydų santykiai (pasikalbėjimas su „Jaunosios Lietuvos“ vadu p. adv. B. Grebliausku) // Ažvalga, Nr. 3, 1935 m. birželio 30 d.
 • 2.3. Priešžydiška nuotaika nėra lietuviškas padaras // Apžvalga. Nr. 2, 1936 m. birželio 23 d.
 • 2.4. Prof. Romeris apie žydų lietuvių santykius // Apžvalga. Nr. 1, 1935 m. birželio 16 d.
 • 2.5. Smetona A. Mažumos ir lietuvių kalba Lietuvoje // Lietuvos aidas, 1917, Nr. 12.


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Istorija
Kaina
€14.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 10, 2023
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
62 psl.

Susiję darbai

Prūsijos valstybės iškilimas

Istorija Prezentacija dominykas11
Sužinoti daugiau nauju faktų apie Prūsijos valstybės iškilimą.Išsiaškinti Prūsija valdžiusių karalių nuopelnus.Patobulinti IT sugebėjimus.

Prezentacija "Imperializmas"

Istorija Prezentacija 2014 m. iradze
Neilga, bet aiški pagrindinius aspektus išnagrinėjanti prezentacija apie imperializmą. Puikiai tinka tiems, kurie mokosi žemesnėse klasėse arba tiems, kurie pasirinkę istoriją B lygiu....

Alžyro ir Irako karai

Istorija Prezentacija eveliinaa
Alžyro karas arba Alžyro Nepriklausomybės karas (1954–1962) buvo partizaninio karo ir terorizmo prieš civilius gyventojus iš abiejų pusių bei kovų tarp Prancūzijos armijos...

Stasio Šalkauskio tautinė valstybė

Istorija Diplominis darbas 2015 m. rasa13
Realizuojant tyrimo uždavinius yra analizuojama S. Šalkauskio vieta lietuviškos politinės minties kontekste, pristatomas S. Šalkauskio darbuose išreiškiamas požiūris į politines studijas ir politinį...