Ekonomika ir verslas / Vadyba

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas ir naujumas.
Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į verslo procesus informacines technologijas. Tradiciniai verslo būdai konkurencinėmis sąlygomis yra nepakankami siekiant ilgalaikio efekto. Nuolat kintantys visuomenės poreikiai ir jos kaita iš industrinės į informacinę sąlygoja ir verslo procesų pokyčius. Todėl dauguma įmonių tradicinius verslo procesus perkelia į elektroninę erdvę, o informacinės technologijos ir nuolat vykstanti jų plėtra yra pagrindinis verslo perkėlimo į virtualiąją erdvę variklis. Informacinės technologijos leido, o kai kuriais atvejais privertė įmones iš naujo apibrėžti savo verslo modelius ir pertvarkyti savo vidaus pajėgumus, kad galėtų išnaudoti elektroninio verslo metodus. Šie pokyčiai yra naudingi įmonei, nes suteikia galimybę siekti įvairių tikslų: mažinti kaštus; užtikrinti platų prekių ir paslaugų pasirinkimą bei konkurencines kainas, patogų ir efektyvų klientų aptarnavimą, prekių gabenimą, tiekimo sistemą; leidžia efektyviau valdyti ir optimizuoti verslo procesus, pasiekti platesnes rinkas, betarpiškai bendrauti su tiekėjais ir vartotojais. Įmonės, tikslingai išnaudojančios elektroninio verslo galimybes, įgyja konkurencinį pranašumą vidaus bei užsienio rinkose. Ir kuo daugiau tokių įmonių, tuo didesnis yra bendras valstybės konkurencingumas. Todėl kiekvienos šalies ekonominis augimas siejasi su tuo, kaip efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Savo ruožtu, minėtas procesas labai priklauso nuo vidinių aplinkybių kiekvienoje valstybėje. O būtent: valdžios institucijų gebėjimo sudaryti verslui palankias sąlygas, verslininkų kompetencijos ir išradingumo, vartotojų pasitikėjimo naujomis technologijomis.
Elektroninis verslas dar nėra galutinai subrendęs ir susiformavęs, todėl gali būti traktuojamas, kaip viena iš naujausių verslo rūšių. Didelę įtaką elektroninio verslo taikymui ir tobulėjimui daro verslo partnerių bendradarbiavimas. Vykstant eurointegraciniams procesams daugelis įmonių neapsiriboja vietine rinka, o ieško užsienio partnerių ar kuria savo įmonių filialus užsienio šalyse. Dar vienas variantų - kuriami užsienio firmų filialai. Tai iš esmės pakeitė įprastinį verslo suvokimą ir sudarė sąlygas verslo plėtrai pasauliniu mastu bei naujo verslo modelių kūrimui.
Lietuvoje jau yra nemaža įmonių, kurių veikla yra orientuota į elektroninį verslo vystymą. Vis daugiau šalies įmonių plėtoja informacines sistemas. Kompanijos, kurios jau išbandė naujosios rinkos privalumus, didina investicijas į elektroninį verslą ir tikisi pelno. Informacija tampa verslo strateginiu resursu, o informacinės infrastruktūros išvystymo lygis – svarbiausia elektroninio verslo plėtojimo sąlyga. Ir visgi, nežiūrint sparčių procesų pasaulyje ir Lietuvoje, nemažai daliai mūsų šalies įmonių elektroninio verslo diegimas tėra pirmoji pažintis su verslo procesų optimizavimu ir tobulinimu. Nors perspektyvos yra didelės, susiduriama su eile kliūčių. Lietuvoje yra pakankamas mokslo ir švietimo potencialas – universitetai ir mokslo įstaigos, ruošiančios reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus, bet šviečiamosios medžiagos, literatūros šaltinių, nurodančių, kaip vystyti ir tobulinti elektroninį verslą, lietuvių kalba nėra daug. Dėl šios priežasties daugelis elektroninio verslo taikymo aspektų praktikoje dar nėra įsisavinti ir vienas svarbiausių kiekvienos kompanijos uždavinių yra tinkamai pasirinkti verslo modelį, kitaip tariant, apibrėžti koknkrečiai įmonei tinkamiausius elektroninio verslo taikymo aspektus. Atsižvelgiant į tai yra sudaroma įmonės veiklos strategija. Savo ruožtu, pasirinktus aspektus ir strategiją sąlygoja įmonės ištekliai. Šių veiksnių visuma yra verslo koncepcijos esmė. Vienos įmonės savo veikloje taiko aiškius ir paprastus verslo modelius, o kitų veikloje vieno aiškaus taikytino modelio dominavimo išskirti negalima.
Darbo problema - kokiais būdais teoriniai elektroninio verslo aspektai veikia praktikoje?
Darbo objektas – elektroninis verslas.
Darbo tikslas – atskleisti praktinius e – verslo taikymo ypatumus.
Darbo uždaviniai:
• Aptarti elektroninio verslo atsiradimą, sąvoką, modelius;
• Paanalizuoti e – verslo modelių taikymo galimybes;
• Apžvelgti elektroninio verslo situaciją ir plėtros galimybes Lietuvoje;
• Išanalizuoti e – verslo taikymo aspektus per konkrečios įmonės veiklą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interneto šaltinių analizė, įmonės aplinkų analizė, statistinių duomenų analizė.
Darbo struktūra: Darbo apimtis yra 53 puslapiai, jį sudaro 3 dalys, įvadas bei išvados. Pirmoje darbo dalyje aprašomas elektroninio verslo atsiradimas, jo raida, sąvoka, modeliai, jų taikymas versle, apžvelgiami įvairių autorių darbai šia tema. Antroje dalyje pateikiama elektroninio verslo analizė Lietuvoje: egzistuojanti teisinė bazė, e – verslo situacija, plėtros galimybės bei kliūtys. Trečioje dalyje nagrinėjamos įmonės X veikla, taikant elektroninio verslo modelį. Pateikiamos išvados bei rekomendacijos tolesnei įmonės veiklai.
Rašant darbą, buvo remtasi užsienio bei lietuvių autorių literatūra (pagr. V. Davidavičienės, D. Jovarauskienės, A. Markevičienės, N. K. Paliulio, V. Sūdžiaus monografijomis bei straipsniais), taip pat Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktais.
Darbas reikšmingas tolesniam elektroninio verslo, jo modelių taikymo teoriniam ir praktiniam nagrinėjimui; taip pat į darbo tyrimo rezultatus gali būti atsižvelgta vykdant tolesnę įmonės X veiklą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12012 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 3. ELEKTRONINIO VERSLO VYSTYMOSI YPATUMAI7
 • 3.1. Elektroninio verslo atsiradimas ir raida7
 • 3.2. Elektroninio verslo sąvoka10
 • 3.3. Elektroninio verslo modeliai14
 • 1. Elektroninio verslo modeliai pagal sąveikaujančias šalis15
 • 2. Elektroninio verslo plėtros modeliai20
 • 4. ELEKTRONINIO VERSLO ANALIZĖ LIETUVOJE24
 • 4.1. Elektroninį verslą reglamentuojanti teisinė bazė24
 • 4.2. Elektroninio verslo situacija Lietuvoje27
 • 4.3. Elektroninio verslo plėtros Lietuvoje galimybės ir kliūtys30
 • 5. E-VERSLO MODELIO TAIKYMAS ĮMONĖJE: PRAKTINIS TYRIMAS32
 • 5.1. Tyrimo metodika32
 • 5.2. Tyrimo rezultatai33
 • IŠVADOS46
 • Aspects of e – business application: a case study (summary)47
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas48

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bendradarbiavimo poreikio tyrimas tarp mokslo ir verslo sektorių
Referatas Bendradarbiavimo poreikio tyrimas tarp mokslo ir verslo sektorių

Pastaruoju metu mokslo institucijų tarpe itin aktualia tematika tampa bendradarbiavimas su verslo subjektais, siekiant ne [...]

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal
Referatas Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal

Atvejo pristatymas ir problema Tarptautinė farmacijos įmonė „Scaupplc“, kuri buvo viena iš saugiausių investuotojams, pastaruoju metu [...]

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė
Referatas “Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris [...]

Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu
Referatas Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu

Gyvūnėlių užimtumo centras „Draugaukim“ tai vieta, kur mielai priimami visi šunys bei katės, kuriems šeimininkai [...]

Elektroninio verslo strategijos ir modeliai
Referatas Elektroninio verslo strategijos ir modeliai

Temos aktualumas. Elektroninis verslas vis labiau skinasi kelią į tikro verslo pasaulį. Vis daugiau realaus [...]

Verslo teisės civilinių bylų tyrimas
Tyrimas Verslo teisės civilinių bylų tyrimas

Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Projektų valdymas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo [...]

Verslo išorinės aplinkos aspektų analizė
Referatas Verslo išorinės aplinkos aspektų analizė

           Temos aktualumas ir reikšmingumas. Nagrinėti išorinę aplinką yra kur kas sudėtingiau, nes kiekviename šaltinyje [...]

X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.
Kursinis darbas X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.

Šiuolaikinių organizacijų, korporacijų dydis, pajėgumas, veiklos galimybės nepalyginamai didesnės ir pasekmės reikšmingesnės už ankstesniųjų laikų [...]

Verslo taisyklių taikymas karinio dalinio tvarkaraščio sudarymui
Diplominis darbas Verslo taisyklių taikymas karinio dalinio tvarkaraščio sudarymui

Tvarkaraščio sudarymas yra labai paplitęs reiškinys, su kuriuo kiekvienas iš mūsų susiduriame kasdien t.y. kiekvienas [...]

E. verslo modelio bendruomenių dešimties rinkos lyderių teikiamų paslaugų tyrimas
Referatas E. verslo modelio bendruomenių dešimties rinkos lyderių teikiamų paslaugų tyrimas

Temos aktualumas. Žmonės yra nepaprastai socialios būtybės. Jie nenuilstamai siekia pasitenkinimo, naudos, kuriuos suteikia konkurencinis [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Virtualios rinkos elektroninių tyrimo efektyvumo vertinimas
Referatas Virtualios rinkos elektroninių tyrimo efektyvumo vertinimas

Pasaulinis tinklas ir sparti jo plėtra sukūrė sąlygas ne tik pasiekti informaciją iš nuošaliausio pasaulio [...]

Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu
Kursinis darbas Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu

Temos aktualumas. Motyvacijos sąvoka, kuri dabar labai paplitusi, atsirado tik apie dvidešimtuosius praeito amžiaus metus.

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]