Kazio Daugėlos kūryba tarpukario Lietuvos fotografijos kontekste: meninis ir ideologinis aspektai

63 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Šiame darbe yra analizuojama fotografo Kazio Daugėlos kūryba, ieškant meniškumo ir tautinės ideologijos pasireiškimo santykio. Šio autoriaus kūryba yra aptariama bendrame tarpukario Lietuvos fotografijos kontekste, nustatant skirtumus ir panašumus lyginant su kitais fotografais. Norint nustatyti tautinės ideologijos pasireiškimą nagrinėjamo autoriaus kūryboje, pirmojoje darbo dalyje yra aptariami tarpukario menui kelti ideologiniai reikalavimai. Vėliau šie reikalavimai yra pritaikomi konkrečiai fotografijos menui. Antrojoje darbo dalyje yra analizuojama K. Daugėlos tarpukario metų kūryba, suskirčius ją tokiais blokais: peizažinė fotografija, portretinė fotografija, kraštotyros fotografija, visuomeninio gyvenimo scenos bei kaimiškos buities ir darbo vaizdai. Taip pat yra nagrinėjamas bendras tuometinis fotografijos kontekstas, kuris buvo nustatytas išnagrinėjus tarpukario periodinę spaudą. Remiantis tuometinių kritikų išsakytomis
pastabomis, aptariama kūrinių meninė vertė bei jų politinis angažuotumas. Trečiojoje darbo dalyje yra pristatoma K. Daugėlos kūryba išeivijoje. Nustatoma kokie jo kūrybos bruožai yra tęstiniai, perimti iš tarpukario laikotarpio, o kurie yra nauji ir originalūs, susiformavę gyvenant kitoje aplinkoje. Apibendrinant teigiama, kad K. Daugėlos kūryboje vyravo tautinės ideologijos atspindžiai, tautiškumo aukštinimas. Tačiau šio autoriaus kūryboje ryškėjo ir meniškumo siekis, buvo siūlomas naujas požiūris į objektus. Tai ypač atsiskleidė šio autoriaus kūrybą nagrinėjant bendrame tarpukario Lietuvos fotografijos kontekste.


Šio bakalauro baigiamojo darbo tikslas yra nustatyti minėtą meniškumo ir tautinės ideologijos pasireiškimo santykį bei atskleisti K. Daugėlos kūrybos išskirtinumą tarpukario Lietuvos fotografijos kontekste.

Vienas iš darbo uždavinių yra išnagrinėti ir nustatyti tarpukario menui keltus ideologinius ir meninius reikalavimus, vėliau juos pritaikant konkrečiai fotografijos menui. Kitas darbo uždavinys yra išnagrinėti K. Daugėlos vėlyvuoju tarpukariu sukurtą kūrybą bei tarpukario periodikoje publikuotas fotografijas tematiniais blokais bei nustatyti jų skirtumus bei panašumus.


Turinys

 • SANTRAUKA/3
 • SUMMARY/4
 • ĮVADAS/5
 • 1. TARPUKARIO MENUI KELTI IDEOLOGINIAI REIKALAVIMAI/9
 • 2. KAZIO DAUGĖLOS TARPUKARIO KŪRYBOS ANALIZĖ/14
 • 2.1. Peizažinė fotografija. Romantiškas gamtos vaizdavimas/14
 • 2.2. Portretinė fotografija/18
 • 2.3. Kraštotyros fotografija. Tautiškumo išsaugojimas/21
 • 2.4. Visuomeninio gyvenimo scenos/25
 • 2.5. Kaimiškos buities ir darbo vaizdai/28
 • 3. KAZIO DAUGĖLOS KŪRYBA IŠEIVIJOJE/32
 • 3.1. K. Daugėlos kūryba Kempteno pabėgėlių stovykloje/32
 • 3.2. K. Daugėlos kūryba Jungtinėse Amerikos Valstijose/35
 • IŠVADOS/38
 • BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS/40
 • ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS/42
 • ILIUSTRACIJOS/45

Reziumė

Autorius
sonataa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Fotografija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Lietuvos fotografijos istorija. Konspektas

Fotografija Konspektas gintare.c
Fotografija Lietuvoje iki 1 pasaulinio Amatininkai (ateljė), mėgėjai. Fotografavo žmones, siūlė įsigyti tų laikų įžymybių vaizdų, turistinių, žinomų paveikslų reprodukcijų. Apie fotografiją sužinoma...

Fotografija ir Antano Ališausko kūryba

Fotografija Referatas 2017 m. augiux
Fotografija — tai labai nuostabi meno rūšis, jos pagalba galima perteikti labai daug jausmų, emocijų, išgyvenimų. Fotografijai padaryti reikalinga tam tikra technika, bet...