Katalogas

Rodoma 1-15 iš 29 darbų
Rodoma 1-15 iš 29 darbų

Bebrų poveikis medynų struktūrai

Ekologija Prezentacija 2015 m. ema2016
Pristatymas Bebrų poveikis medynų struktūrai. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti kertinės rūšies upinio bebro (Castor fiber) poveikį medynų struktūroms. Darbas pristatytas 2015 m....

Patvarieji organiniai teršalai

Ekologija Prezentacija 2015 m. ema2016
Aplinkotyros pristatymas pas Oškinį. Patvarieji organiniai teršalai. Pristatytas 2015 metais. Darbas išsamus, gausu iliustracijų ir grafikų.

Šviesos tarša pristatymas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Šviesa - tai yra elektromagnetinis spinduliavimas, kurio bangos ilgis yra matomas akiai (380 nm - 750 nm).

Oro tarša kietosiomis dalelėmis

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Oro užterštumas tampa vis didėjančia problema. Tai vietos, visos Europos ir Žemės pusrutulio problema. Oro teršalai, išsiskiriantys vienoje valstybėje, gali keliauti atmosfera dideliu...

Vandens telkinių eutrofikacija

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Eutrofikacija – ekosistemos kitimas, sukeltas cheminių maisto medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir fosforo junginių, pertekliaus. Vandens ekosistemos yra ypač jautrios fosfatų padaugėjimui

Aplinkos rūgštėjimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Įrodyta, kad rūgštinančių medžiagų kaupimasis ore turi pačių įvairiausių poveikių. Daroma žala miškams, ežerams ir ekosistemoms, mažėja žuvų ištekliai, prasideda pastatų ir istorinių...

Klimato kaita pristatymas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Klimato savybių pasikeitimai, svyravimai ir fliuktuacijos, kuriuos sukelia astronominiai, geofiziniai ir antropogeniniai veiksniai.

Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai...

Žmonių populiacija

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
2011 m. spalio 31-ąją, anot JTO, žmonių populiacija pasiekė lygiai 7 milijardus. Šis skaičius didėja vidutiniškai 203 800 žmonių per parą. Gyventojų perteklius ...

Buveinių nykimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
•Kraštovaizdį labiausiai paveikė buveinių nykimas ir fragmentacija. Dauguma natūralių ekosistemų sunaikino žmogus. •Nors pagrindiniai natūralios gamtos plotai dabar iš esmės yra apsaugoti juos...

Smogas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą. Oro tarša yra vietos bei visos Žemės problema....

Dykumėjimas pristatymas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Dykumėjimas - nuolatinė žemės degradacija sauso klimato ekosistemose sukelta žmogaus veiklos ir klimato pokyčių. Klimato kaita nuolat sąlygojo dykumų susidarymą, o žmonių veiklos...

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Žmonija iki šiol neišmoko organizuoti uždaros visos gamtonaudos sistemos – iš aplinkos ji ima sau naudingas medžiagas ir išmeta tai, kas pasidaro nebereikalinga....