Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

0 atsiliepimų
Autorius:

Vienas iš pagrindinių organinių teršalų yra nafta ir įvairūs jos produktai (mazutas, mineraliniai tepalai, žibalas, dyzelinas ir kt.). Vis daugiau šių teršalų patenka į gruntą, vandenį ir sukelia pavojų aplinkai, žmogaus sveikatai. Tai atsitinka dėl avarijų, kai nuo bėgių nurieda cisternos, ar naftos produktai laikomi netinkamose talpose, skęstant tanklaiviams.

Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai – apie 90–95 % naftos masės. Kitą dalį, apie 5–10 %, sudaro sieros, azoto, deguonies ir metalų junginiai.

 Naftos produktai – įvairių angliavandenilių mišiniai, gauti perdirbant naftą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
32 skaidrės (-ių)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1) Naftos sąvoka
  • 2) Įvadas
  • 3) Naftos ir jos produktų patekimo į okeaną šaltiniai 
  • 4) Pagal jūros vandens ir grunto užterštumą naftos produktais ir poveikį hidrobiontams sudaryta taršos klasifikacija
  • 5) Išsiliejusi vandens paviršiuje nafta
  • 6) Ekologinė katastrofa Meksikos įlankoje
  • 7) Naftos išsiliejimo poveikis jūrų aplinkai
  • 8) Naftos pramonės įtaka aplinkai
  • 9) Naftos valymo iš vandens telkinių būdai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vandenynų tarša naftos produktais
Prezentacija Vandenynų tarša naftos produktais

Pristatymas apie vandenynų taršą naftos produktais. Trumpai ir konkrečiai paminėti naftos patekimo į vandenynus šaltiniai [...]

Aplinkos tarša
Referatas Aplinkos tarša

Didėjanti žmonijos populiacija per pastaruosius 50 m užteršė 2/3 pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru [...]

Aplinkos tarša Šakių rajone
Prezentacija Aplinkos tarša Šakių rajone

Nors Šakių r. oro užterštumas neviršija normų, teršalų kiekis tik didėja. Išsiliejančios nuotekos užteršia vandens telkinį [...]

Kenksmingieji junginiai, susidarantys maisto produktus  perdirbant ir juos laikant
Referatas Kenksmingieji junginiai, susidarantys maisto produktus perdirbant ir juos laikant

Daug maisto produktų yra ne tik nenaudingi, bet netgi kenksmingi organizmui. Taigi būtina išsamiai [...]

Biologinė aplinkos tarša
Referatas Biologinė aplinkos tarša

Teršimas - tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai [...]

Aplinkos tarša žemės ūkyje
Referatas Aplinkos tarša žemės ūkyje

Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų [...]

Atmosferos tarša pieno perdirbimo pramonėje
Prezentacija Atmosferos tarša pieno perdirbimo pramonėje

Atmosferos tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą [...]

Oro tarša kietosiomis dalelėmis ir jų poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai
Prezentacija Oro tarša kietosiomis dalelėmis ir jų poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai

•Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arbapažeidžiančių aplinką,išmetimasį atmosferą.•Pagrindiniai atmosferos oro teršalai yra skirstomi į 5 [...]

Aplinkos tarša ir žmonių ligos: tyrimų apžvalga
Rašinys Aplinkos tarša ir žmonių ligos: tyrimų apžvalga

Žemėje gyvybės atsiradimą ir vystymąsi lėmė ją supantis dujų sluoksnis – atmosfera, kuri kasdieninėje kalboje [...]

Dirvožemio tarša
Prezentacija Dirvožemio tarša

geras darbas, 19 skaidrių. [...]

Vandenys, jų tarša ir apsauga
Referatas Vandenys, jų tarša ir apsauga

gamtos apsaugos referatas.tema VANDENYS, JŲ TARŠA IR APSAUGA.

Chemija - atmosferos tarša
Referatas Chemija - atmosferos tarša

Atmosfera – žemės rutulį gaubiantis [...]

Kruonio Hidroakumuliacine elektrinė ir jos tarša
Prezentacija Kruonio Hidroakumuliacine elektrinė ir jos tarša

Tikslas - Supažindindinti su Kruonio Hidroakumuliacine elektrine ir jos tarša. [...]

Lietuvos oro tarša
Referatas Lietuvos oro tarša

Nedidelis referatas, aptariantis oro taršos Lietuvoje problemas.

Vandenynų ir jūrų tarša
Prezentacija Vandenynų ir jūrų tarša

Vandens ekologinė būklė biosferoje turi didelę reikšmę. Tai pagrindinė terpė visiems svarbiems ekologiniams procesams. [...]