Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

32 skaidr.

Ištrauka

Vienas iš pagrindinių organinių teršalų yra nafta ir įvairūs jos produktai (mazutas, mineraliniai tepalai, žibalas, dyzelinas ir kt.). Vis daugiau šių teršalų patenka į gruntą, vandenį ir sukelia pavojų aplinkai, žmogaus sveikatai. Tai atsitinka dėl avarijų, kai nuo bėgių nurieda cisternos, ar naftos produktai laikomi netinkamose talpose, skęstant tanklaiviams.

Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai – apie 90–95 % naftos masės. Kitą dalį, apie 5–10 %, sudaro sieros, azoto, deguonies ir metalų junginiai.

Naftos produktai – įvairių angliavandenilių mišiniai, gauti perdirbant naftą.


Turinys

  • 1) Naftos sąvoka
  • 2) Įvadas
  • 3) Naftos ir jos produktų patekimo į okeaną šaltiniai 
  • 4) Pagal jūros vandens ir grunto užterštumą naftos produktais ir poveikį hidrobiontams sudaryta taršos klasifikacija
  • 5) Išsiliejusi vandens paviršiuje nafta
  • 6) Ekologinė katastrofa Meksikos įlankoje
  • 7) Naftos išsiliejimo poveikis jūrų aplinkai
  • 8) Naftos pramonės įtaka aplinkai
  • 9) Naftos valymo iš vandens telkinių būdai

Reziumė

Autorius
ema2016
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Ekologija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
32 skaidr.

Susiję darbai

Vandenynų tarša naftos produktais

Ekologija Prezentacija 2011 m. karolina_
Pristatymas apie vandenynų taršą naftos produktais. Trumpai ir konkrečiai paminėti naftos patekimo į vandenynus šaltiniai, naftos išsiliejimų poveikis aplinkai bei ekonomikai, naftos valymo...

Biologinė aplinkos tarša

Ekologija Referatas 2013 m. dieviskai
Teršimas - tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius...

Baltijos jūros tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. lapesnape2015
Baltijos jūros tarša - informatyvus pristatymas apie Baltijos jūros taršos problemas. Darbas aktualus ir naujas.

Aplinkos taršos rizikos vertinimo etapai

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Darbo tikslas: Pristatyti aplnikos taršos rizikos vertinimo etapus:Pavojingumo nustatymą;Dozės – atsako įvertinimą;Poveikio įvertinimą;Rizikos apibūdinimą;

Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas

Ekologija Referatas 2015 m. merild
Darbo objektas: aplinkos teršalai Darbo tikslas: išanalizuoti mokesčio už aplinkos teršimą nuostatų taikymą kelių transporto įmonėje Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti mokesčio už aplinkos...

Aplinkos tarša žemės ūkyje

Ekologija Referatas pantera21
Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų šaltinių. Žemės ūkio veikla vykdoma 35 proc. Žemės...