Aplinkos tarša žemės ūkyje

11 psl. / 1744 žod.

Ištrauka

Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų šaltinių. Žemės ūkio veikla vykdoma 35 proc. Žemės rutulio sausumos ploto (11 proc. sudaro ariama žemė, 24 proc. - ganyklos) ir ja užsiima apie 50 proc. dirbančių žmonių. Lietuva visada buvo žemės ūkio kraštas. Šiuo metu 54 proc. jos teritorijos yra naudojama žemės ūkio tikslams. Be to, žemės ūkis yra viena seniausių veiklos rūšių, kuria žmonės pritaiko aplinką savo gerovei.

Nors žemės ūkyje ir buvo siekiama ilgalaikio agrarinių ekosistemų produktyvumo, tačiau žemės ūkio gamybos pokyčiai per pastaruosius 50 metų sukėlė esminę aplinkos taršą. Žemės ūkio taršą sukelia medžiagos, kurios: sąmoningai paskleidžiamos aplinkoje – žemės ūkio cheminės medžiagos (pesticidai, trąšos), nuotekų dumblas, žemės ūkio gamybinių procesų atliekos (siloso arba fermų nuotekos), atsiranda suaktyvėjus gamtiniams procesams (azoto oksidai ariamose dirvose).

Tikslas: Išsiaiškinti aplinkos taršą žemės ūkyje.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti oro taršą žemės ūkyje daromus veiksnius.
 2. Išsiaiškinti dirvožemio taršą žemės ūkyje daromus veiksnius.
 3. Sužinoti vandens taršą žemės ūkyje daromus veiksnius.

Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • 1. Oro tarša žemės ūkyje4
 • 2. Vandens tarša žemės ūkyje5
 • 2.1. Organinės kilmės vandens tarša žemės ūkyje5
 • 2.2. Neorganinės kilmės vandens tarša žemės ūkyje6
 • 3. Dirvožemis ir jo tarša7
 • 3.1.Žemės ūkio cheminės medžiagos (pesticidai, trąšos), nuotekų dumblas7
 • 3.2.Žemės ūkio gamybinių procesų atliekos (siloso arba fermų nuotekos)9
 • Informacijos šaltiniai10
 • Išvados11

Reziumė

Autorius
pantera21
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Aplinkos tarša

Ekologija Referatas murka0
Didėjanti žmonijos populiacija per pastaruosius 50 m užteršė 2/3 pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru ir baigiant vandeniu. Beveik pusė pasaulio gyventojų gyvena...

Biologinė aplinkos tarša

Ekologija Referatas 2013 m. dieviskai
Teršimas - tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius...

Aplinkos taršos rizikos vertinimo etapai

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Darbo tikslas: Pristatyti aplnikos taršos rizikos vertinimo etapus:Pavojingumo nustatymą;Dozės – atsako įvertinimą;Poveikio įvertinimą;Rizikos apibūdinimą;

Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai...

Aplinkos taršos poveikis žmogaus sveikatai

Ekologija Rašinys kristinakat
Žmogaus sveikatai didelę įtaką turi aplinka. Šiandieninėje visuomenėje aplinkos tarša yra labai didelė ir tai neigiamai veikia mūsų sveikatą. Dėl aplinkos taršos žmones...