Socialiniai mokslai / Teisė

Tarptautinės privatinės teisės konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
 1. Bendrosios TPT nuostatos
 1. TPT samprata

            TPT yra (nacionalinės) privatinės teisės dalis, reguliuojanti privatinius teisinius santykius, kai šie peržengia vienos v-bės teisės sistemos ribas, t.y. tais atvejais, kai teisiniam santykiui yra būdingas tarptautinis elementas dėl ko kyla vidaus privatinės ir užsienio teisės sistemų kolizija.

 1. TPT vieta teisės sistemoje

Kiekviena v-bė turi savo TPT, savaip reguliuojančią užsienio (tarptautinį) elementą turinčius santykius. Tai, kad dėl vienodinimo kai kurie TPT šaltiniai yra ne vidaus, o TT aktai, nekeičia jos esmės – ji išlieka vidaus (nacionalinės), o ne TVT dalis.

Tarptautinį elementą lemia:

 • - santykio sub. (skirtingų v-bių fiziniai ar juridiniai asm.),
 • - santykio ob. (ob. g.b. užsienio v-bėje esantis turtas ir pan.),
 • - juridinis faktas, dėl kurio atsirado, pasikeitė ar pasibaigė tas teisinis santykis, įvykęs užsienio v-bėje (pvz., testamento sudarymas ir mirtis užsienio v-bėje),
 • - būtinybė nustatyti asmens nacionalinę priklausomybę siekiant išsiaiškinti jo teisnumą ir veiksnumą (pvz., Vokietijoje gyvenantis Turkijos pilietis nori susituokti su Lietuvos piliete Lietuvoje),
 • - aplinkybė, kad kai kurie proceso veiksmai t.b. atlikti užsienio v-bėje, nors c.b. nagrinėjama Lietuvos teisme,
 • - užsienio v-bėje priimtų teismo ar arbitražo spr. vykdymas Lietuvoje.

Tarptaut. elementas nepakeičia teisinio santykio esmės, jis ir toliau lieka atitinkamai civilinis, šeimos, darbo ar kt. privatinės teisės regl. santykis. Tačiau jis įpareigoja nustatyti, ar jį turi reguliuoti vienos ar daugiau v-bių vidaus teisė, o jeigu vienos, tai kurios būtent.  

 

 1. TPT apimtis (reguliavimo dalykas)

Žodis tarptautinė reiškia ne šaltinį, o teisinio reguliavimo dalyką. Žodis privatinė taip pat pabrėžia jos teisinę prigimtį ir reguliavimo dalyką – jos normos reguliuoja ne v-bių tarpusavio santykius, o privačių asmenų, arba kurių bent vienas subjektas yra privatus asmuo.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9583 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Bendrosios TPT nuostatos
 • a. TPT samprata
 • b. TPT vieta teisės sistemoje
 • c. TPT apimtis (reguliavimo dalykas)
 • d. TPT reguliavimo metodai
 • e. TPT sistema
 • f. TPT ir TVT santykis
 • g. Pagrindinės TPT tendencijos
 • 2. TPT istorinės raidos bruožai
 • 3. TPT šaltiniai ir vienodinimas
 • a. TPT šaltinių bendra charakteristika
 • b. Tarptautinės sutartys
 • c. Doktrina ir papročiai
 • d. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimas: samprata, formos, privalumai ir trūkumai
 • e. Europos Sąjungos kompetencijos tarptautinės privatinės teisės srityje ir tarptautinės privatinės teisės vienodinimas Europos Sąjungoje
 • 4. Užsienio teisė
 • a. Užsienio teisės samprata
 • b. Užsienio teisės turinio nustatymas
 • c. Atsisakymas taikyti užsienio teisę
 • 5. Kolizinės normos
 • a. Teisės normų kolizijų priežastys ir samprata
 • b. Kolizinės normos samprata ir struktūra
 • c. Kolizinių normų rūšys
 • d. Kolizijų sprendimo principai
 • 6. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas
 • a. Kolizinių normų aiškinimo ir taikymo ypatumų bendra charakteristika
 • b. Kvalifikavimas
 • c. Šalutinė problema
 • d. Išskaidymas
 • e. Grąžinimas
 • 7. Asmenų teisinis statusas tarptautinėje privatinėje teisėje
 • a. Fiziniai asmenys
 • b. Juridiniai asmenys
 • c. Valstybė
 • 8. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė
 • a. Šalių valios autonomijos principo samprata, turinys ir ribos
 • b. Šalių valio autonomijos principo įtvirtinimas CK, ES teisės aktuose ir TS
 • c. 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės bendra charakteristika
 • d. Roma I reglamento priėmimą sąlygoję veiksniai
 • e. Roma I reglamento taikymo sritis ir apimtis, santykis su kitais ES teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis
 • f. Roma I reglamente įtvirtintų teisės normų, nustatančių sutartinėms prievolėms taikytiną teisę, bendra charakteristika
 • g. Teisė, taikytina sutartims, nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės
 • h. Sandorio formai taikytina teisė
 • i. Atskirtiems sandoriams taikytina teisė: vartojimo sutartims, dovanojimo sutartims, įgaliojimams, arbitražiniams susitarimams
 • 9. Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė
 • a. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė pagal CK nuostatas
 • b. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė pagal Lietuvos Respublikos dvišales tesinės pagalbos sutartis
 • c. Roma II reglamento taikymo sritis ir apimtis, santykis su kitais ES teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis
 • d. Roma II reglamento normos, nustatančios deliktinėms prievolėms taikytiną teisę
 • e. Roma II reglamento normos, nustatančios taikytiną teisę kitoms nesutartinėms prievolėms
 • 10. Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių
 • a. Konvencijos taikymo sritis
 • b. Išlygos ir Lietuvos Respublikos dalyvavimo konvencijoje ypatumai
 • c. Konvencijos aiškinimas
 • d. Sutarties sudarymas
 • e. Pirkėjo teisės ir pareigos
 • f. Pardavėjo teisės ir pareigos
 • g. Lietuvos teismų praktika, taikant ir aiškinant konvenciją
 • 11. Daiktinėms teisėms taikytina teisė
 • a. Teisė, taikytina nuosavybės teisei ir kitoms daiktinėms teisėms į nekilnojamąjį daiktą
 • b. Teisė, taikytina kilnojamiesiems daiktams
 • 12. Šeimos teisiniams santykiams taikytina teisė
 • a. Santuokos sudarymui, galiojimui ir nutraukimui taikytina teisė
 • b. Sutuoktinių asmeniniams neturtiniams ir turtiniams tarpusavio santykiams taikytina teisė
 • c. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiams taikytina teisė
 • d. Įvaikinimui, globai ir rūpybai taikytina teisė
 • e. Šeimos teisiniams santykiams taikytinos teisės vienodinimas ES
 • 13. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė
 • a. Veiksnumas pagal testamentą ir testamento formai taikytina teisė
 • b. Kolizinės normos, taikomos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto paveldėjimui
 • c. Paveldėjimo santykiams taikytinos teisės vienodinimas ES

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinės verslo teisės konspektas
Konspektas Tarptautinės verslo teisės konspektas

Labai išsamus tarptautinės verslo teisės konspektas, paremtas klausimo - atsakymo principu. Klausimų pavyzdžiai: Kaip nustatomas užsienio [...]

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai
Prezentacija Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema [...]

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys
Laboratorinis darbas Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

3 uždavinys Užsienio valstybės ambasada priėmė Lietuvos pilietį dirbti kiemsargiu. Praėjus 6 mėnesiams jam buvo pranešta [...]

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys
Tyrimas Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

Lenkijoje registruota įmonė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Lietuvoje registruota įmone. Pagal šią sutartį Lenkijos [...]

Tarptautinės teisės konspektas
Konspektas Tarptautinės teisės konspektas

TARPTAUTINĖS TEISĖS PRIGIMTIS   Teisė egzistuoja tik visuomenėje ir negali būti visuomenės be teisinių normų, reguliuojančių jos [...]

Tarptautinė privatinė teisė – savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?
Kursinis darbas Tarptautinė privatinė teisė – savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?

Šiandieninis pasaulis labai įvarialypis, jame egzistuoja daugybė valstybių, dar daugiau skirtingų kultūrų ir pasaulėžiūrų, o [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Viešųjų finansų teisės konspektas
Konspektas Viešųjų finansų teisės konspektas

1 tema. VALSTYBĖS (SAVIVALDYBIŲ) FINANSŲ VEIKLA   Valstybės (savivaldybių) finansinė veikla (toliau – VFV). VFV - [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]