Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

13 psl. / 4479 žod.

Ištrauka

Lenkijoje registruota įmonė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Lietuvoje registruota įmone. Pagal šią sutartį Lenkijos įmonė įsipareigojo pagaminti ir parduoti Lietuvos įmonei baldus, o Lietuvos įmonė už juos tinkamai atsiskaityti.

Šalys sutartyje nesusitarė dėl ginčui taikytinos teisės ir teismo, kompetentingo nagrinėji ginčą.

Lietuvos įmonei neatsiskaičius už pagamintus baldus, Lenkijos įmonė kreipėsi į Lenkijos teismą. Lenkijos teismas 2005 m. liepos 14 d. priėmė sprendimą, kuriuo Lenkijos įmonės ieškinį dėl 250.000,00 Lt skolos priteisimo tenkino.

2006 m. gruodžio mėnesį Lenkijos įmonės kreipėsi į Lietuvos Apeliacinį teismą dėl Lenkijos teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti.

Lietuvos įmonė, gavusi Lietuvos Apeliacinio teismo pranešimą apie Lenkijos įmonės pateiktą prašymą dėl Lenkijos teismo sprendimo pripažinimo, pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė Lietuvos Apeliacinio teismo atsisakyti pripažinti Lenkijos teismo sprendimą, teigdama, jog egzistuoja ES Reglamente Nr. 44/2001 įtvirtinti sprendimo nepripažinimo pagrindai, tai yra Lietuvos įmonė nebuvo tinkamai informuota apie bylos iškėlimą teisme, taip pat apie Lenkijos įmonės pateiktą patikslintą ieškinį, o negavęs motyvuoto teismo sprendimo, neteko galimybės pasinaudoti apeliacijos teise. Be to, pasak Lietuvos įmonės, buvo pažeistas ES Reglamento Nr. 44/2001 nuostatos dėl jurisdikcijos, tai yra bylą turėjo nagrinėti Lietuvos, o ne Lenkijos teismas, todėl sprendimo pripažinimas prieštarautų Lietuvos viešajai tvarkai.

  1. Kokios valstybės teisė ir kokios valstybės teismas kompetentingas nagrinėti ginčą dėl skolos priteisimo iš Lietuvos įmonės?

Turinys

  • 1. Kokios valstybės teisė ir kokios valstybės teismas kompetentingas nagrinėti ginčą dėl skolos priteisimo iš Lietuvos įmonės?

Reziumė

Autorius
yvonna
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Teisė Referatas 2012 m. kendyte
Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė tarptautinės sistemos posistemė, turi pagrindinius teisės bruožus. Pirma, tai yra valstybių valios išraiška; toliau – tai teisės normų, reguliuojančių...

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Teisė Prezentacija tigerlillish
Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema, jos vieta teisės sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių...

Renvoi institutas tarptautinėje privatinėje teisėje

Teisė Kursinis darbas jurgute
Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva tapo tarptautinės bendrijos nare bei tarptautinių sutarčių tarptautinės privatinės teisės srityse dalyve, grindžiančia savo santykius su užsienio...

Tarptautinės teisės (viešosios) 4 uždavinys

Teisė Tyrimas 2014 m. yvonna
TARPTAUTINĖS TEISĖS (VIEŠOSIOS) 4 UŽDAVINYS SU SPRENDIMU. MRU. Klausimai: 1. Kokius tarptautinius dokumentus ir kitus šaltinius taikysite šiam atvejui spręsti? 2.Kaip reikėtų spręsti...