Tarptautinės teisės (viešosios) 4 uždavinys

16 psl. / 5539 žod.

Ištrauka

4 uždavinys

Valstybės X, kuri yra daugelio universalių tarptautinių konvencijų dalyvė, nacionaliniai teisės aktai draudžia vaikų mokymą namuose ir nustato, jog visi vaikai iki 16 metų amžiaus privalo lankyti mokyklą. Už šių teisės aktų pažeidimą yra numatyta administracinė atsakomybė – bauda (iki 1000 valstybės X piniginių vienetų) bei tėvų valdžios apribojimas – laikinas vaiko atskyrimas nuo tėvų.

Ponas A, turintis 3 nepilnamečius vaikus, gyvena valstybėje X. Remdamasis savo religiniais įsitikinimais, jog mokyti savo vaikus yra jo pareiga, ponas A visus tris nepilnamečius (jaunesnius nei 16 m.) vaikus mokė namuose ir visi trys vaikai niekada nelankė mokyklos. Vieną dieną į pono A namus atėjo X valstybės pareigūnai ir prievarta visus pono A vaikus išvežė į mokyklą, o ponui A skyrė 1000 X valstybės pin. vnt. baudą.

Ponas B taip pat abu savo nepilnamečius vaikus (jaunesnius nei 16 m.) mokė namuose. Pono B vaikai prieš tris metus lankė valstybinę mokyklą, tačiau pono B nuomone, vaikai per tą laikotarpį, kai lankė valstybinę mokyklą, neįgijo pakankamai įgūdžių ir ponas B buvo nepatenkintas valstybine švietimo sistema. Be to, vaikams irgi nepatiko eiti į mokyklą, mokykloje jie buvo užgauliojami dėl priklausymo tautinei mažumai C. Todėl ponas B nusprendė vaikų nebeleisti į mokyklą ir mokyti juos namuose. Tačiau sužinojęs apie kitiems tėvams, kurie mokė vaikus namuose, skirtas baudas, nusprendė išvykti iš valstybės X.

Tiek ponas A, tiek ponas B nepritardami valstybės X švietimo politikai ir bijodami prarasti savo vaikus, t.y. netekti vaikų globos teisių, kartu su vaikais išvyko iš valstybės X ir prašo prieglobsčio valstybėje Y. Valstybė Y yra daugelio universalių tarptautinių konvencijų dalyvė ir ES valstybė narė.


Turinys

  • Klausimai:
  • 1. Kokius tarptautinius dokumentus ir kitus šaltinius taikysite šiam atvejui spręsti? 2.Kaip reikėtų spręsti pono A atvejį? 3. Kaip reikėtų spręsti pono B atvejį?

Reziumė

Autorius
yvonna
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Teisė Referatas 2012 m. kendyte
Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė tarptautinės sistemos posistemė, turi pagrindinius teisės bruožus. Pirma, tai yra valstybių valios išraiška; toliau – tai teisės normų, reguliuojančių...

Tarptautinė teisė

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Viskas aprašoma apie tarptautinę teisę. Tai yra apie tarptautinės teisės sampratą, tarptautines teises normas, privalumus, tarptautines sankcijų rūšis ir visos kitos informacijos susijusios...

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

Teisė Tyrimas 2016 m. yvonna
Tarptautinės privatinės teisės uždavinys nr 9 ir jo sprendimas! 1. Kokios valstybės teisė ir kokios valstybės teismas kompetentingas nagrinėti ginčą dėl skolos priteisimo...