Tarptautinės teisės uždavinių analizė

13 psl. / 2000 žod.

Ištrauka

Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė tarptautinės sistemos posistemė, turi pagrindinius teisės bruožus. Pirma, tai yra valstybių valios išraiška; toliau – tai teisės normų, reguliuojančių atitinkamus visuomeninius santykius, sistema; ir šių normų laikymasis, kai prireikia, garantuojamas valstybine prievarta. Antra vertus, tarptautinė teisė turi savo ypatumų, kuriais ji skiriasi nuo nacionalinės teisės. Tai: įstatymų leidžiamosios valdžios nebuvimas. Tarptautinės teisės reguliavimo dalykas – tarptautiniai santykiai išeinantys už valstybės ribų. Taigi tarptautinė teisė negali reguliuoti be valstybės sutikimo tų santykių, kurie susiklosto valstybės viduje.


Darbo tikslas - Išanalizuoti teorinę tarptautinės teisės medžiagą ir naudojantis įstatymine baze pritaikyti ją praktikoje.


Darbo uždaviniai:
1. Supažindinti su tarptautinės teisės tikslu, objektais ir studijavimo metodais.
2. Išugdyti gebėjimą gerai orientuotis teisės šaltiniuose.
3. Supažindinti su pagrindiniais teisės aiškinimo metodais bei pagrindinėmis teisės sąvokomis.
4. Žinoti teisės socialinę paskirtį,metodus,poveikį visuomeniniams santykiams


Turinys

  • 1.ĮVADAS3
  • 2. 3. UŽDAVINYS4
  • 3. 5.UŽDAVINYS8
  • 4. IŠVADOS12
  • NAUDOTA LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
kendyte
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 14, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Teisė Prezentacija tigerlillish
Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema, jos vieta teisės sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių...