Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė (kolizinės normos)

18 psl. / 5876 žod.

Ištrauka

Pabrėžtina, jog šio darbo tyrimo objektu laikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė. Atsižvelgiant į taikytinos teisės tarptautinio pobūdžio darbo santykiams aktualumą galime daryti prielaidą, jog kolizinių teisės normų svarba yra ganėtinai didelė, todėl mūsų pasirinktas darbo tikslas - ištirti ir įvertinti kolizines teisės normas tarptautinio pobūdžio darbo santykiuose, pateikti jų priežastis, išanalizuoti kolizijų įveikimo būdus tarptautinio pobūdžio darbo santykiuose.

Siekiant nurodyto rezultato, keliami tokie darbo analizės uždaviniai:

 1. atskleisti kolizijos darbo teisėje sampratą;
 2. aptarti jurisdikcijų kolizijų likvidavimą darbo teisėje;
 3. ištirti tarptautines kolizines darbo teisės normas.

Taigi, moksliniu, sisteminiu, lingvistiniu ir lyginamuoju metodu, pateiksime literatūros šaltinių (Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, įstatymai ir norminiai teisės aktai, tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbo teisę, teismų praktika bei kita metodologinė literatūra) analizuotas teorinias žinias bei padarysime darbo išvadas, kurios išsamiai atskleis iškelto tikslo ir  uždavinių rezultatus.

Šio darbo struktūrą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aptariama kolizijų samprata darbo teisėje. Antrojoje, pateikiami kolizijų šalinimo būdai darbo teisėje ir svarbiausioje trečioje dalyje analizuojama taikytina teisė tarptautinio pobūdžio darbo santykiams.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KOLIZIJOS SAMPRATA DARBO TEISĖJE4
 • 2. JURISDIKCIJŲ KOLIZIJŲ ŠALINIMAS DARBO TEISĖJE5
 • 3. TARPTAUTINĖS KOLIZINĖS DARBO TEISĖS NORMOS6
 • 3.1. LR darbo įstatymų taikymas6
 • 3.2. Užsienio teisės taikymas9
 • 3.3. Taikytina teisė tarptautinio pobūdžio darbo santykiams esant šalių susitarimui12
 • 3.4. Taikytina teisė darbo santykiams nesant susitarimo dėl taikytinos teisės13
 • 3.5. Tarptautinės kolizinės darbo teisės normos, reglamentuojamos tarptautinėse dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse14
 • IŠVADOS17
 • BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS18

Reziumė

Autorius
amnne
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...

Loginė ir tekstinė teisės normos

Teisė Referatas guoba
Teisė egzistuoja tam, kad priverstų žmones daryti tai, ko kitaip jie nedarytų J. Benthamas Teisė kaip tokia, atsirado labai seniai, tačiau tai nebuvo...

Nediskriminavimo principo įgyvendinimas darbo teisėje

Teisė Kursinis darbas 2017 m. andrijamilk
Darbo įvertinimas - 10. Kursinis darbas apie nediskriminavimo principo sampratą, konkrečiai, kaip jis suprantamas darbo teisėje, kokie yra probleminiai aspektai įgyvendinant nediskriminavimo principą....