Socialiniai mokslai / Teisė

Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė (kolizinės normos)

0 atsiliepimų
Autorius:

Pabrėžtina, jog šio darbo tyrimo objektu laikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė. Atsižvelgiant į taikytinos teisės tarptautinio pobūdžio darbo santykiams aktualumą galime daryti prielaidą, jog kolizinių teisės normų svarba yra ganėtinai didelė, todėl mūsų pasirinktas darbo tikslas - ištirti ir įvertinti kolizines teisės normas tarptautinio pobūdžio darbo santykiuose, pateikti jų priežastis, išanalizuoti kolizijų įveikimo būdus tarptautinio pobūdžio darbo santykiuose.

Siekiant nurodyto rezultato, keliami tokie darbo analizės uždaviniai:

 1. atskleisti kolizijos darbo teisėje sampratą;
 2. aptarti jurisdikcijų kolizijų likvidavimą darbo teisėje;
 3. ištirti tarptautines kolizines darbo teisės normas.

Taigi, moksliniu, sisteminiu, lingvistiniu ir lyginamuoju metodu, pateiksime literatūros šaltinių (Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, įstatymai ir norminiai teisės aktai, tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbo teisę, teismų praktika bei kita metodologinė literatūra) analizuotas teorinias žinias bei padarysime darbo išvadas, kurios išsamiai atskleis iškelto tikslo ir  uždavinių rezultatus.

Šio darbo struktūrą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aptariama kolizijų samprata darbo teisėje. Antrojoje, pateikiami kolizijų šalinimo būdai darbo teisėje ir svarbiausioje trečioje dalyje analizuojama taikytina teisė tarptautinio pobūdžio darbo santykiams.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5876 žodžiai (-ų)
Lygis:
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KOLIZIJOS SAMPRATA DARBO TEISĖJE4
 • 2. JURISDIKCIJŲ KOLIZIJŲ ŠALINIMAS DARBO TEISĖJE5
 • 3. TARPTAUTINĖS KOLIZINĖS DARBO TEISĖS NORMOS6
 • 3.1. LR darbo įstatymų taikymas6
 • 3.2. Užsienio teisės taikymas9
 • 3.3. Taikytina teisė tarptautinio pobūdžio darbo santykiams esant šalių susitarimui12
 • 3.4. Taikytina teisė darbo santykiams nesant susitarimo dėl taikytinos teisės13
 • 3.5. Tarptautinės kolizinės darbo teisės normos, reglamentuojamos tarptautinėse dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse14
 • IŠVADOS17
 • BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis
Prezentacija Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis

Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Sąveika ir santykis tarp šių krypčių, pateikiamos teorijos ir jų [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje
Diplominis darbas Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje

Temos aktualumas. Tarptautinė teisė – pasaulyje tarp valstybių pripažintų principų, papročių, teisės normų, reguliuojančių teisinius [...]

Viršnacionaliniai teisės aktai. Jų santykis su nacionaline teise
Referatas Viršnacionaliniai teisės aktai. Jų santykis su nacionaline teise

Tarptautinė teisė daro vis didesnį poveikį visų šalių nacionalinių teisių raidai. Daugelis pasaulio valstybių yra [...]

Tarptautinių organizacijų svarba tarptautiniuose santykiuose
Rašinys Tarptautinių organizacijų svarba tarptautiniuose santykiuose

Rašinyje aptariama tarptautinių organizacijų svarba užsienio politikoje.

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Tarptautinių santykių teorijų konspektas
Konspektas Tarptautinių santykių teorijų konspektas

„The Imagined Economies of Globalization“ (Angus Cameron & Ronen Palan, 2004)   Prarasta nacionalinė ekonomika. Niekada nebuvo [...]

Darbo teisės subjektai
Referatas Darbo teisės subjektai

Darbo teisiniai santykiai tai darbo teisės normomis sureguliuoti su darbu susiję visuomeniniai santykiai darbo rinkoje [...]

Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms
Prezentacija Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms

Pagrindinės kolizinės normos, nustatančios deliktinėms prievolėms taikytiną teisę Deliktinėms prievolėms taikytinos teisės nustatymas pagal LR CK [...]

Darbo teisė kaip teisės šaka
Prezentacija Darbo teisė kaip teisės šaka

   Darbo teisės šakos pagrindinis uždavinys - nustatyti tokias darbo jėgos panaudojimo sąlygas, kurios užtikrintų [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]