Socialiniai mokslai / Teisė

Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Teisingumo deivė Temidė vaizduojama užrištomis akimis, su svarstyklėmis vienoje rankoje ir kalaviju – kitoje. Kaip ir kiekvienas simbolis, šis taip pat turi tam tikrą prasmę. Temidė įkūnija visuomeninės tvarkos, „visuomeninės sąžinės”, socialinio stabilumo siekį, taigi būtinumą sugebėti įžvelgti ir užtikrinti protingą įstatymų taikymą.
Bet kurioje byloje visada yra mažiausiai trys veikiantieji subjektai: teisėjas (teisėjai) ir dvi šalys. Kiekviena šalis mano esanti teisi ir savo tiesą įrodinėja vienokiais ar kitokiais argumentais, t. y. savaip vertina tiek faktines bylos aplinkybes, tiek joms taikytinas teisės normas. Teisėjo užduotis – nustatyti, kuri šalis yra teisi, ir priimti atitinkamą sprendimą. Svarstyklės simbolizuoja teisėjo pareigą sprendžiant bylą įvertinti kiekvienos šalies pateiktus faktinius ir teisinius argumentus. Tai jis gali daryti tik išklausęs abi šalis ir to, beje, reikalauja pagrindinis sąžiningo teismo proceso principas.
Kadangi ir šalims, ir teismams reikia aiškinti tikrąją teisės normos prasmę, o teismo procesas pirmiausia tampa teisės aiškinimo ir jos taikymo procesu. Todėl labai svarbu gerai žinoti ir suprasti civilinio proceso institutų esmę. Vadinasi, labai svarbūs civilinio proceso subjektų bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų sampratos aspektai, civilinių procesinių teisinių santykių subjektų ir jų klasifikavimo ypatumai. Taip pat reikšminga proceso šalių ir kitų proceso dalyvių esmė bei vieta civiliniame procese. Darbe nagrinėsime civilinius procesinius teisinius santykius, jų subjektus bei klasifikavimą.
Darbo tikslas: išanalizuoti civilinio procesinio teisinio santykio subjektų ypatumus ir jų klasifikavimą.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti civilinio procesinio teisinio santykio pagrindinius aspektus.
2. Išanalizuoti civilinio procesinio teisinio santykio subjektus ir jų klasifikavimą.
Darbe naudosime, lietuvių autorių mokslinius darbus, įvairius įstatymus, įsakymus, instrukcijas bei kitus teisės aktus bei interneto svetainių informaciją.
Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, du darbo skyriai: pirmajame skyriuje civilinio procesinio teisinio santykio pagrindiniai aspektai; antrajame – susipažinta su civilinio procesinio teisinio santykio subjektais ir jų klasifikavimu, apžvelgti civilinio proceso šalių skirtumai nuo kitų dalyvaujančių byloje asmenų, pateiktos išvados ir naudotos literatūros sąrašas. Viso darbo apimtis – 24 lapai. Literatūros sąrašą sudaro 17 šaltinių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6854 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3
 • 1. Civilinio procesinio teisinio santykio pagrindiniai aspektai4
 • 2. Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai ir jų klasifikavimas6
 • 2.1. Teismas – civilinio procesinio teisinio santykio subjektas6
 • 2.2. Civilinio proceso šalys ir jų skirtumas nuo kitų dalyvaujančių byloje asmenų9
 • 2.2.1. Atstovai civiliniame procese13
 • 2.2.2. Tretieji asmenys civiliniame procese15
 • 2.2.3. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų dalyvavimas civiliniame procese17
 • 2.2.4. Kiti proceso dalyviai18
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Absoliutinių ir santykinių civilinių teisinių santykių analizė
Referatas Absoliutinių ir santykinių civilinių teisinių santykių analizė

Žmogus nuo pat gimimo ir netgi prieš gimstant, jau gali būsi teisiniu objektu. Daugelis iš [...]

Teisiniai santykiai
Referatas Teisiniai santykiai

Teisiniai santykiai - teisės normomis sureguliuoti ir dėl to socializuoti žmonių santykiai, kurių dalyviai tarpusavyje [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose
Kursinis darbas Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose

Konstitucija yra aukščiausias valstybės įstatymas. Jis įtvirtina svarbiausius valstybės visuomeninius santykius: valstybės konstrukciją, elementus, jų [...]

Kriminalinės žvalgybos subjektų struktūrinių padalinių, atliekančių kriminalinę žvalgybą, veiklos teisiniai pagrindai
Referatas Kriminalinės žvalgybos subjektų struktūrinių padalinių, atliekančių kriminalinę žvalgybą, veiklos teisiniai pagrindai

Kaip ir minėjau, kad tiktais Lietuvos Respublikos vyriausybė gali nustatyti kriminalinės žvalgybos igaliojimus padaliniams, kurie [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas
Referatas Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose
Referatas Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose

LR Civilinio Kodekso 1.74 str. yra numatyti sandoriai, kuriuos yra privaloma sudaryti notarine forma. Vienas [...]

Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai teisiniuose santykiuose
Kursinis darbas Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai teisiniuose santykiuose

Šiuolaikinės teisės sampratos esmė atkleidžiama per subjektinių teisių ir pareigų. Vienovę, kuri kyla iš laisvų [...]

Pacientų teisių samprata ir klasifikavimas
Referatas Pacientų teisių samprata ir klasifikavimas

Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo turtas, pajamos [...]

Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai
Prezentacija Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai

Darbo tikslas -  išnagrinėti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus, jos struktūrą, tikslus ir uždavinius. Problematika [...]

Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai
Prezentacija Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai

•Išnagrinėjus civilines saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus paaiškėjo, kas yra civilinė sauga ir kuo ji [...]