Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai teisiniuose santykiuose

18 psl. / 5500 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinės teisės sampratos esmė atkleidžiama per subjektinių teisių ir pareigų. Vienovę, kuri kyla iš laisvų individų besiklostančių santykių, kurie paremiami jų klestėjimu ir išlikimu demokratinėje valstybėje. Individai siekdami apsaugoti savo interesus yra priversti gerbti kito individo tokias pat teises į nuosavybę ir jos įgijimą, disponavimą ja. Individai saugodami savo interesus, pripažįsta ir kito asmens teises ir laisves, o tai kyla ne iš altruizmo, kaip savo interesų išsižadėjimo kito labui, o iš egoizmo, kaip meilės savo paties interesams, siekiams.[1]

Nuosavybės teisė yra tiek kiekvieno civilinių teisinių santykių subjekto, tiek visos visuomenės gyvavimo ekonominis pagrindas. Teisine prasme, kuria siekiama formuoti darbo pamatus, nuosavybės teisė apibrėžiama kaip sistema teisės normų, reguliuojančių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisinius santykius.

Šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje nuosavybės neliečiamumo principas, tai – asmens laisvės simbolis, siejamas su vienu iš demokratinės sistemos pamatų, bei yra pagrindinė ekonominės sistemos atrama.

Nuosavybės teisė bei šios teisės pagrindų nagrinėjimas paremiamas tuo, jog ši nuosavybės teisė nėra statiškas reiškinys, taigi ir nuosavybės teisiniams santykiams būdingas dinamiškumo požymis, jie nuolat vystosi, tobulėja, o tai lemia naujų su šiuo reiškiniu susijusių problemų atsiradimą.

Ištobulėjus civiliniai apyvartai, ir pripažinus, kad nuosavybės teisės objektu gali būti nematerialaus pasaulio daiktai, iškyla nuosavybės teisės turinio problema, jos tesinio reguliavimo apibrėžtumo klausimai. Tad darbe keliamas probleminio pobūdžio klausimas: kokie yra nuosavybės tesiės ir jos įgijimo pagrindai Lietuvos respublikos teisiniuose santykiuose?

Šio darbo objektas – teisiniuose santykiuose apibrėžiama nuosavybės teisė ir jos įgijimas.

Darbo tikslas – pristatyti nuosavybės teisės ir jos įgijimo pagrindus teisiniuose santykiuose.

Darbo uždaviniai:

 • Pristatyti nuosavybės teisės sampratą ir jos subjektus;
 • Apžvelgti nuosavybės teisės turinį ir jos objektus;
 • Teoriškai apibrėžti nuosavybės teisės įgijimo pagrindus teisiniuose santykiuose.

Darbo metodai.

 • Mokslinės literatūros apžvalga;
 • Teisės aktų analizė.

[1] Vaišvila A. (2000). Teisės teorija. Vilnius: Justitia. P. 107-109.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NUOSAVYBĖS TEISĖS TEORINĖS PRIEIGOS4
 • 1.1. Nuosavybės teisės sampratos perteikimas teisės aktuose4
 • 1.2. Nuosavybės teisės subjektai6
 • 1.3. Nuosavybės teisės objektai8
 • 1.4. Nuosavybės teisės turinys10
 • 2. NUOSAVYBĖ TEISĖS ĮGIJIMAS APIBRĖŽIAMAS TEISINIUOSE SANTYKIUOSE12
 • 2.1. Nuosavybės teisės įgijimo rūšys12
 • 2.2. Nuosavybės teisės įgijimą apibrėžiantys įstatymai14
 • 2.3. Nuosavybės teisės įgyvendinimas teisiniuose santykiuose15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
vadybaruta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 11, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...

Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai

Teisė Referatas 2010 m. atide
Šio darbo tema – „Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai“. Ji yra svarbi jau vien tuo, kad darbo objektas yra pačioje Konstitucijoje įtvirtinta politinė žmogaus...