Socialiniai mokslai / Teisė

Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai teisiniuose santykiuose

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinės teisės sampratos esmė atkleidžiama per subjektinių teisių ir pareigų. Vienovę, kuri kyla iš laisvų individų besiklostančių santykių, kurie paremiami jų klestėjimu ir išlikimu demokratinėje valstybėje. Individai siekdami apsaugoti savo interesus yra priversti gerbti kito individo tokias pat teises į nuosavybę ir jos įgijimą, disponavimą ja. Individai saugodami savo interesus, pripažįsta ir kito asmens teises ir laisves, o tai kyla ne iš altruizmo, kaip savo interesų išsižadėjimo kito labui, o iš egoizmo, kaip meilės savo paties interesams, siekiams.[1]

Nuosavybės teisė yra tiek kiekvieno civilinių teisinių santykių subjekto, tiek visos visuomenės gyvavimo ekonominis pagrindas. Teisine prasme, kuria siekiama formuoti darbo pamatus, nuosavybės teisė apibrėžiama kaip sistema teisės normų, reguliuojančių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisinius santykius.

Šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje nuosavybės neliečiamumo principas, tai – asmens laisvės simbolis, siejamas su vienu iš demokratinės sistemos pamatų, bei yra pagrindinė ekonominės sistemos atrama.

Nuosavybės teisė bei šios teisės pagrindų nagrinėjimas paremiamas tuo, jog ši nuosavybės teisė nėra statiškas reiškinys, taigi ir nuosavybės teisiniams santykiams būdingas dinamiškumo požymis, jie nuolat vystosi, tobulėja, o tai lemia naujų su šiuo reiškiniu susijusių problemų atsiradimą.

Ištobulėjus civiliniai apyvartai, ir pripažinus, kad nuosavybės teisės objektu gali būti nematerialaus pasaulio daiktai, iškyla nuosavybės teisės turinio problema, jos tesinio reguliavimo apibrėžtumo klausimai. Tad darbe keliamas probleminio pobūdžio klausimas: kokie yra nuosavybės tesiės ir jos įgijimo pagrindai Lietuvos respublikos teisiniuose santykiuose?

Šio darbo objektas – teisiniuose santykiuose apibrėžiama nuosavybės teisė ir jos įgijimas.

Darbo tikslas – pristatyti nuosavybės teisės ir jos įgijimo pagrindus teisiniuose santykiuose.

Darbo uždaviniai:

 • Pristatyti nuosavybės teisės sampratą ir jos subjektus;
 • Apžvelgti nuosavybės teisės turinį ir jos objektus;
 • Teoriškai apibrėžti nuosavybės teisės įgijimo pagrindus teisiniuose santykiuose.

Darbo metodai.

 • Mokslinės literatūros apžvalga;
 • Teisės aktų analizė.

[1] Vaišvila A. (2000). Teisės teorija. Vilnius: Justitia. P. 107-109.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NUOSAVYBĖS TEISĖS TEORINĖS PRIEIGOS4
 • 1.1. Nuosavybės teisės sampratos perteikimas teisės aktuose4
 • 1.2. Nuosavybės teisės subjektai6
 • 1.3. Nuosavybės teisės objektai8
 • 1.4. Nuosavybės teisės turinys10
 • 2. NUOSAVYBĖ TEISĖS ĮGIJIMAS APIBRĖŽIAMAS TEISINIUOSE SANTYKIUOSE12
 • 2.1. Nuosavybės teisės įgijimo rūšys12
 • 2.2. Nuosavybės teisės įgijimą apibrėžiantys įstatymai14
 • 2.3. Nuosavybės teisės įgyvendinimas teisiniuose santykiuose15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo ypatumai
Referatas Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo ypatumai

Žmogaus teisės ir laisvės- yra vienas pagrindinių Konstitucijos principų. Tik laisvai ir saugiai jausdamas žmogus [...]

Viršnacionaliniai teisės aktai. Jų santykis su nacionaline teise
Referatas Viršnacionaliniai teisės aktai. Jų santykis su nacionaline teise

Tarptautinė teisė daro vis didesnį poveikį visų šalių nacionalinių teisių raidai. Daugelis pasaulio valstybių yra [...]

Teisiniai santykiai
Referatas Teisiniai santykiai

Teisiniai santykiai - teisės normomis sureguliuoti ir dėl to socializuoti žmonių santykiai, kurių dalyviai tarpusavyje [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Ribota nuosavybės teisė (ilku, beneficijos, feodai, tarnybiniai dvarai)
Referatas Ribota nuosavybės teisė (ilku, beneficijos, feodai, tarnybiniai dvarai)

Nuosavybės teisės - teisės savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir [...]

Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai
Referatas Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai

Šio darbo tema – „Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai“. Ji yra svarbi jau vien tuo, kad [...]

Teisės pagrindai, skundas bei pretenzija dėl prekės kokybės
Referatas Teisės pagrindai, skundas bei pretenzija dėl prekės kokybės

Šiuo savo darbu norėčiau atskleisti kaip savo teisių žinojimas padeda vartotojams kai jų teisės būna [...]

Teisėkūros pagrindai
Referatas Teisėkūros pagrindai

Socialinio     intereso   siekis   tapti visuomenine   tvarka   prasideda     nuo   to intereso performulavimo     į teisines idėjas   - [...]

Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė (kolizinės normos)
Referatas Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė (kolizinės normos)

Pabrėžtina, jog šio darbo tyrimo objektu laikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė. Atsižvelgiant į [...]

Mokestiniai ginčai su muitine: jų samprata, specifika bei teisinio reguliavimo pagrindai
Referatas Mokestiniai ginčai su muitine: jų samprata, specifika bei teisinio reguliavimo pagrindai

Mokestinis ginčas – interesų nesutapimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus. Šis interesų nesutapimas yra [...]

Viešosios nuosavybės teisės samprata
Prezentacija Viešosios nuosavybės teisės samprata

Tai gėrybių priskyrimas visai tautai, visuomenei, neišskiriant atskirų jos dalių. Valstybės ir savivaldybių nuosavybę apjungianti nuosavybės [...]

Kriminalinės žvalgybos subjektų struktūrinių padalinių, atliekančių kriminalinę žvalgybą, veiklos teisiniai pagrindai
Referatas Kriminalinės žvalgybos subjektų struktūrinių padalinių, atliekančių kriminalinę žvalgybą, veiklos teisiniai pagrindai

Kaip ir minėjau, kad tiktais Lietuvos Respublikos vyriausybė gali nustatyti kriminalinės žvalgybos igaliojimus padaliniams, kurie [...]

Bendrosios rinkos funkcionavimas: laisvas prekių judėjimas ir intelektinės nuosavybės teisės
Kursinis darbas Bendrosios rinkos funkcionavimas: laisvas prekių judėjimas ir intelektinės nuosavybės teisės

Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje šalia kitų trijų laisvių (laisvo paslaugų, asmenų [...]

Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)
Referatas Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)

Teisinė mintis apima gana platų mąstymo akiratį, ja gali būti išreikštas valstybės vadovo, politiko, šiaip [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]