Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai

22 psl. / 5999 žod.

Ištrauka

Šio darbo tema – „Peticijų teisinio reglamentavimo pagrindai“. Ji yra svarbi jau vien tuo, kad darbo objektas yra pačioje Konstitucijoje įtvirtinta politinė žmogaus teisė – peticijos teisė. Pagal savo turinį ši teisė turėtų būti vienas priimtinausių būdų asmenims prisidėti prie valstybės valdymo. Tai galimybė savo siūlymais daryti įtaką teisiniam reguliavimui iškeliant esamas problemas, siūlant jų sprendimo būdus. Tačiau ilgą laiką šios teisės įgyvendinimas buvo itin problematiškas – net 7 metus po Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo nebuvo priimtas peticijos teisės įgyvendinimo tvarką reglamentuojantis įstatymas. Vadinasi, ši teisė praktiškai negalėjo būti įgyvendinama. Galų gale pats įstatymų leidėjas ilgai negalėjo priimti sprendimų, kaip vertinti šią teisę, kadangi nebuvo vieningos nuomonės ar susiformavusių tradicijų.. Taigi šio darbo tikslas yra atskleisti peticijos teisės vietą žmogaus teisų kontekste, parodyti peticijos teisės skirtumus nuo kitų teisių, taip pat aptarti peticijos teisės įgyvendinimo patirtį tarpukario bei šių dienų Lietuvoje, per peticijų komisijų darbo apžvalgą parodyti peticijos teisės įgyvendinimo niuansus bei iškylančias problemas ir siekiant įvertinti peticijos teisės reglamentavimą Lietuvoje, pateikti peticijos teisės reglamentavimo kaimyninėse šalyse apžvalgą. Darbe taikomi lingvistinis, sisteminis, lyginamasis, istorinis metodas. Svarbiausi šaltiniai šiame kursiniame darbe yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymas, jo pakeitimai, papildymai, projektai, Konstitucinio Teismo nutarimai, vadovėliai, straipsniai.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • 1. Peticijos teisės vieta žmogaus teisių kontekste4
 • 2. Peticijos teisės atskyrimas nuo kitų politinių teisių6
 • 3. Peticijų teisinio reglamentavimo raida Lietuvos konstitucinėje teisėje7
 • 4. Peticijos teisės įgyvendinimas Nepriklausomoje Lietuvoje10
 • 4.1. Seimo peticijų komisijos veikla 2005 – 2009 metais10
 • 4.2. Vyriausybės peticijų komisijos veikla14
 • 4.3. Savivaldybių peticijų komisijų veikla14
 • 5. Peticijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ypatumai bei skirtumai nuo esamo reguliavimo15
 • 6. Peticijos teisė kaimyninėse valstybėse17
 • Išvados19
 • Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
atide
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Teisė Diplominis darbas 2006 m. loretta
Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 m. pradžios įsigaliojęs darbo kodeksas tarsi pažymi etapą,...