Kriminalinės žvalgybos subjektų struktūrinių padalinių, atliekančių kriminalinę žvalgybą, veiklos teisiniai pagrindai

16 psl. / 2836 žod.

Ištrauka

Kaip ir minėjau, kad tiktais Lietuvos Respublikos vyriausybė gali nustatyti kriminalinės žvalgybos igaliojimus padaliniams, kurie gali vykdyti kriminalinę žvalgybą. 2013 metų, Vasario 6d., Vilniuje buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas kurio Nr.108 ,, Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo ‘‘ ir kuris galioja iki šių dienų.

Šiuo metu Lietuvoje yra žinomi aštuoni pagrindiniai kriminalinės žvalgybos subjektai ir du subjektai, kurie yra nustatyti, kad taip pat turi teisę vykdyti kriminalinę žvalgybą yra šie:

  1. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinę žvalgybą įgaliotį vykdyti padaliniai;
  2. Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir teritorinių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą įgaliotį vykdyti padaliniai;
  3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;
  4. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;
  5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinę žvalgybą įgaliotį vykdyti padaliniai.
  6. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir Muitinės kriminalinės tarnybos kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;
  7. Specialiųjų tyrimo tarnybos kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;
  8. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir laisvės atėmimo vietų kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai.

Kaip minėjau, kad yra dar du subjektai, kurie turi teisę vykdyti kriminalinę žvalgybą yra šie :

  1. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos kriminalinę žvalgybą įglioti vykdyti padaliniai;
  2. Valstybės saugumo departamento kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai.

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KRIMINALINĘ ŽVALGYBĄ ĮGALIOTI VYKDYTI PADALINIAI:

Jų veiklos mastas yra :

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir darbuotojų nusikalstamas veikas, taip pat užkardant prieš šiuos asmenis rengiamas, tiriant daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas.

Veiklos tesiniai pagrindai :

Policijos kriminalinė žvalgyba – tai neviešo pobūdžio nusikaltimų prevencijos ir išaiškinimo veiksmai, kurie naudojami rinkti informacijai apie rengiamu ir padarytus nusikaltimus. Atliekant tuos veiksmus, dokumentuojama gaunama medžiaga, vykdoma nusikaltimus padariusiųjų, taip pat be žinios dingusiųjų asmenų paieška, išaiškinami neteisėtų pajamų įgijimo šaltiniai ir būdai.

                      Vykdydama kriminaline žvalgyba, policija nustatyta tvarka gali naudotis specialiąją technika, savanoriška vieša ar slapta piliečių pagalba, taip pat žvalgybinės apklausos, kriminalinio patikrinimo bei apžiūros, sekimo, žvalgybos ir kitais specialiosios kontrolės metodais.

                      Kriminalines žvalgybos metodus, būdus ir jų taikymo tvarką reglamentuoja specialūs Lietuvos Respublikos vdaus reikalų ministerijos ir Prokuratūros parengti bei Vyriausybės patvirtinti norminiai aktai.

                      Kriminalinės žvalgybos priemonių ir būdų panaudojimą kiekvienu konkrečiu atveju sankcionuoja prokuroras, jeigu tai numatyta. Faktiniai duomenys, gauti panaudojus šiuos metodus ir užfiksuoti techninėmis priemonėmis, baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka gali būti įrodymais baudžiamojoje byloje.

                      Policijos kriminalinė žvalgyba vykdoma tik kovos su kriminaliniais nusikaltimais bei jų prevencijos tikslais ir yra kriminalinės policijos tarnybų išimtinė teisė.


Reziumė

Autorius
lauraab
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Nusikalstamos veiklos

Teisė Kursinis darbas guoba
Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Kaip ir kiekvienoje teisinėje valstybėje, gimdamas žmogus įgyja teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnis skelbia, kad...

Muitinės kriminalinė tarnyba

Teisė Referatas 2015 m. zvirbliukas
Šiame darbe bus pateikiama informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybą. Trumpai pristatysiu šią instituciją, jos veiklos kryptis bei kaip yra vertinamas šios teisėsaugos institucijos...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...