Socialiniai mokslai / Teisė

Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose

0 atsiliepimų
Autorius:
Konstitucija yra aukščiausias valstybės įstatymas. Jis įtvirtina svarbiausius valstybės visuomeninius santykius: valstybės konstrukciją, elementus, jų funkcionavimo pagrindus, kompetenciją. Ji apibrėžia tautos suverenitetą ir jo įgyvendinimo mechanizmą, tiesioginės ir atstovaujamosios demokratijos institutus. Taip pat Konstitucija įtvirtina žmogaus ir piliečio teisinę padėtį valstybėje, jo santykius su valstybe, pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą.
Žmogaus teisių koncepcija yra viena pagrindinių civilizuotos žmonijos kūrinių, darančių ypatingai didelį poveikį žmonijos raidai. Tad nenuostabu, kad nūdienos pasaulyje nėra svarbesnės ir kartu praktikoje populiaresnės idėjos kaip žmogaus teisės ir laisvės.
Visų pirma žmogaus teisės istorija – tai pirmiausia organizuoto žmonių gynimosi nuo valdžios ir nuo privačių asmenų ar jų susivienijimų savivalės bei agresijos istorija. Tai kova dėl žmogaus orumo, dėl žmogiškai vertingo gyvenimo, dėl galimybės gyventi visuomenėje ir saugiai joje jaustis.
Per žmogaus teisių koncepcija ir jos įgyvendinimą buvo kuriama nauja valstybės ir valstybinės politikos samprata, pajėgi įveikti klasinės valstybės tradiciją, jos diskriminacinę esmę. Iškilo visuotinis reikalavimas politinei valdžiai veikti atsižvelgiant ne į atskiros grupės, o į visų žmonių interesus, nepaisant atskiro asmens klasinės, socialinės, rasinės ar kitokios priklausomybės. Deklaruojant pagrindines teises buvo skelbiama visų žmonių lygybė ir jos praktinis įgyvendinimas.
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir po to prasidėję bei dabar vykstantys demokratiniai procesai politinės, ekonominės ir socialinės veiklos sferose, šalies valdžios ir jos viešojo administravimo institucijoms kasmet kelia vis naujus uždavinius valstybės reikalams geriau tvarkyti. Per praėjusį dešimtmetį iš esmės buvo pakeista visa viešojo administravimo sistema, paveldėta po 50 metų krašto buvimo komandinėje valdymo sistemoje. Lietuvai pareiškus norą įstoti į Europos Sąjungą ir tuo tikslu pradėjus integracinius procesus, įvairių šios Sąjungos ekspertų ir komisijų išvadose pirmu ir vienu iš svarbiausių keliamų reikalavimų buvo ir šiuo metu yra mūsų valstybės administraciniai gebėjimai viešojo administravimo sistemoje ginant žmonių teises ir užtikrinant įstatymų vykdymą.
Šalies viešojo administravimo institucijoms tenka labai svarbus vaidmuo siekiant teikti kokybiškesnes viešąsias paslaugas tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių žmonėms, ūkio subjektams bei jų verslo partneriams iš kitų valstybių. Lietuvai tapus laisvos rinkos šalimi, kasmet vis daugėja užsienio valstybių ūkio subjektų, kurie dirbdami mūsų šalyje, susiduria su viešųjų santykių reglamentavimo subtilybėmis Lietuvos viešosios teisės sistemoje.
Taigi šio diplominio darbo tikslas – išsiaiškinti asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindines problemas viešojo administravimo institucijose.
Uždaviniai:
1. Atlikti teises doktrinos analizę;
2. Išanalizuoti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinę tvarką;
3. Išnagrinėti valstybinę žmogaus teisių apsaugą vykdančių kontrolės institucijų veiklą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10153 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • DIPLOMINIO DARBO UŽDUOTIS
 • ĮVADAS
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA
 • DARBO METODIKOS APRAŠYMAS
 • 1. SUBJEKTINĖS TEISĖS
 • 1.1. ŽMOGAUS TEISIŲ ISTORIJA
 • 1.2. ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA
 • 2. KONTROLĖS INSTITUCIJOS
 • 2.1. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS
 • 2.2. SUBJEKTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS SEIMO KONTROLIERIŲ INSTITUCIJOJE
 • 2.3. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA
 • 2.4. ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
 • ANOTACIJA
 • SUMMARY
 • PRIEDAI
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ SIŪLYMAI PAKEISTI, PRIIMTI NAUJĄ ĮSTATYMĄ AR NORMINĮ AKTĄ
 • PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ NEATKURIAMA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ
 • SKUNDŲ IR KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTŲ TYRIMŲ SKAIČIAUS PALYGINIMAS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimo problemos vakarų demokratijose
Referatas Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimo problemos vakarų demokratijose

Viešasis sektorius paprastai skirstomas į įvairia veikla užsiimančias hierarchines struktūras. Žemesnio lygmens struktūros savo veiklą [...]

LR vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas
Referatas LR vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas

Viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta [...]

Viešojo administravimo problemos Lietuvoje
Referatas Viešojo administravimo problemos Lietuvoje

Tradiciškai viešasis administavimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Viešasis [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje
Diplominis darbas E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje

Temos aktualumas. Elektroninių viešųjų pirkimų organizacijoje perkėlimo į elektroninę erdvę, Lietuvoje tapo aktualus, kai [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimas
Referatas Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimas

Temos aktualumas: šiuolaikinė visuomenė yra sumaterialėjusi, todėl dirba vien tam, kad atlikti darbą ir gauti [...]

Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas
Diplominis darbas Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas

Darbo subjektai turi galimybę pasirinkti teisėtas, pagrįstas ir protingas priemones įgyvendinti savo teises ir vykdyti [...]

Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV
Referatas Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV

Žmogaus teisių ir laisvių problema atsirado kartu su humanistinėmis žmonijos tradicijomis, siekiančiomis jau tūkstantmečius. Apie [...]

Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas
Referatas Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas

Žmogaus teises gana plačiai reglamentuoja LR konstitucija bei įstatymai, taip pat ir tarptautinės sutartys, tačiau [...]

Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?
Referatas Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?

Temos aktualumas. Lietuvos teisminė praktika, susijusi su viešojo intereso gynyba, yra pakankamai išplėtota. Teismams vieną [...]

Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose
Referatas Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose

Temos aktualumas. Kiekvienoje šalyje politinis korektiškumas plėtojamas ir suprantamas vis kitaip. Pasaulis keičiasi, o kartu [...]

Politikos įgyvendinimas kaip viešosios politikos etapas
Prezentacija Politikos įgyvendinimas kaip viešosios politikos etapas

Vienas iš pirmųjų mėginimų analizės dėmesį atkreipti į politikos įgyvendinimo procesą buvo Van Meterio ir [...]