Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

9 psl. / 1921 žod.

Ištrauka

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 str. yra teisė į laisvę. Tai, kad tiesos nustatymas yra svarbiausias baudžiamojo proceso tikslas suponuoja ir nekaltumo prezumpcija (asmuo, kurio kaltė nėra įrodyta, negali būti laikomas kaltu). Tai reiškia, kad jeigu asmuo nėra kaltas jam nereikia atlyginti žalos nukentėjusiajam asmeniui. Taigi, tiesos nustatymas yra svarbus žalos atlyginimo faktorius, kadangi nenustačius tiesos žalos atlyginimo institutas neveikia.
Problema
Nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje yra reglamentuotos nukentėjusiojo asmens teisės bei teisių gynimo būdai. Tačiau norint apginti pažeistas teises ir teisėtus interesus nukentėjusysis susiduria su šiomis problemomis:
1. Pripažinimo nukentėjusiuoju problema;
2. Nesumodeliuotas informacijos nukentėjusiajam pateikimo mechanizmas;
3. Žalos atlyginimo problema.
Tikslas
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti problemas su kuriomis susiduria nukentėję asmenys siekiantys įgyvendinti savo teisę į žalos atlyginimą. Žalos atlyginimo problematika pasirinkta todėl, kad žalos atlyginimas yra viena iš svarbiausių nukentėjusiojo asmens teisių ir laisvių gynimo formų.
Uždaviniai:
1. Atskleisti problemas (kliūtis) su kuriomis susiduria nukentėję asmenys įgyvendindami savo teisę į žalos atlyginimą;
2. Atskleisti nukentėjusiojo teisės į žalos atlyginimą garantijas;
3. Išanalizuoti baudžiamajame procese numatytą žalos atlyginimo mechanizmą;
4. Atskleisti nukentėjusiojo teises ir jų gynimo būdus baudžiamajame procese.
Objektas
Nukentėjusiojo teisių ir jų gynimo teisinis reglamentavimas baudžiamajame procese.; nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo teisinės problemos.

Metodika
Uždaviniams ir tikslui įgyvendinti straipsnyje naudojami šie metodai: analizės – nukentėjusiojo teisėms bei gynimo būdams išanalizuoti; lyginamasis metodas – palyginti turtinę ir neturtinę žalą, jų dydžius ir atlyginimo tvarką; apibendrinamasis metodas – apibendrinti darbo rezultatams ir išvadoms.


Reziumė

Autorius
erroneousness
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 6, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Teisė Diplominis darbas 2015 m. ausra1590
Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų...