Socialiniai mokslai / Teisė

Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

Demokratinė teisinė valstybė privalo patikimai ginti konstitucines piliečių teises ir laisves, apsaugoti juos nuo bet kurių nusikalstamų kėslų. Baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK)  1 str. 1 d. nurodyta baudžiamojo proceso paskirtis – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Tam byloje būtina surinkti, patikrinti ir įvertinti atitinkamos apimties įrodomąją informaciją. Visų įrodinėjimo veikloje dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas griežtai reglamentuoja BPK. Kovos su nusikalstamumu sėkmė labai priklauso nuo teisėsaugos institucijų darbo su įrodymais, nes toks darbas gali būti efektyvus tada, kai nenukrypstama nuo baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų bei kai mokama kūrybiškai taikyti įstatymą.

Duomenys, kurie vienu ar kitu būdu atspindi tiriamuosius byloje įvykius bei aplinkybes, vėliau tampa įrodymais, kurių pagalba ir nustatoma tiesa baudžiamojoje byloje. Bet kuri nusikalstama veika įvyksta materialiajame pasaulyje ir prieš jos padarymą arba jos darymo metu vyksta atitinkami reiškiniai bei faktai, kurie atsispindi aplinkoje, pastebimi žmonių ar palieka žymes bei pėdsakus daiktuose, todėl pareigūnai ieško tų konkrečių savitarpio ryšių tarp nusikalstamos veikos bei jos pasekmių, tarp nusikaltusio asmens ir tos aplinkos, kurioje nusikalstama veika buvo padaryta.Šio darbo objektas – įrodinėjimo etapai baudžiamąjame procese.Darbo tikslas – atskleisti atskirų įrodinėjimo etapų baudžiamąjame prosese turinį. uždaviniai:

 1. Atskleisti įrodinėjimo baudžiamąjame procese sąvoką.
 2. Išskirti ir aptarti įrodinėjimo etapus baudžiamąjame procese.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3034 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Įrodymai4
 • 2. Įrodinėjimo procesas5
 • 2.1. Reikšmingų duomenų rinkimas, įtvirtinimas, fiksavimas6
 • 2.2. Duomenų išankstinis patikrinimas8
 • 2.3. Duomenų tyrimas teismo proceso metu9
 • 2.4. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas10
 • Išvados12
 • Literatūra13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese
Referatas Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese

Civiliniu procesu iš esmės siekiama nustatyti, ar konkrečiu ginčo atveju buvo pažeisti ieškovo interesai, pažeistos [...]

Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese
Kursinis darbas Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese

Besivystant baudžiamojo proceso teorijai bei praktikai, vystantis visuomeniniams – teisiniams santykiams, vis dažniau iškyla poreikis [...]

Įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese
Kursinis darbas Įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese

ĮVADAS   Temos aktualumas: Siekiant tinkamai taikyti teisės normas, taigi ir teisingai išspręsti bylas, pirmiausiai reikia nustatyti [...]

Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese
Kursinis darbas Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese

Nusikalstamų veikų tyrimo metu, baudžiamąjame procese tenka pritaikyti ne tik turimas teisines žinias, tačiau neretai [...]

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Anonimiškumas baudžiamajame kodekse: formos ir jų santykis
Diplominis darbas Anonimiškumas baudžiamajame kodekse: formos ir jų santykis

Temos aktualumas ir naujumas. Daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, pastaraisiais metais egzistuoja neteisėtos įtariamųjų [...]

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika
Diplominis darbas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika

Temos aktualumas. Teisės mokslas yra pagrįstas tam tikrų normų kūrimu ir taikymu. Proceso teisė reguliuoja [...]

Atmintis: rūšys, etapai
Referatas Atmintis: rūšys, etapai

Šiame darbe norėčiau plačiau išsiaiškinti apie atmintį. Mano tikslai: atrasti kuo tikslesnį atminties apibrėžimą, sužinoti [...]

Įrodinėjimo problemos praktikoje
Diplominis darbas Įrodinėjimo problemos praktikoje

Temos aktualumas. Teismo proceso metu, siekiant išaiškinti ir ištirti nusikalstamas veikas, išnagrinėti bylas teismuose ir [...]

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese
Diplominis darbas Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai
Referatas Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai

Kiekvienas iš mūsų yra susidūręs su kontrole. Ji mus gali pasiekti namuose, prekybos centruose, klubuose [...]