Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese

13 psl. / 3034 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Demokratinė teisinė valstybė privalo patikimai ginti konstitucines piliečių teises ir laisves, apsaugoti juos nuo bet kurių nusikalstamų kėslų. Baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 1 str. 1 d. nurodyta baudžiamojo proceso paskirtis – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Tam byloje būtina surinkti, patikrinti ir įvertinti atitinkamos apimties įrodomąją informaciją. Visų įrodinėjimo veikloje dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas griežtai reglamentuoja BPK. Kovos su nusikalstamumu sėkmė labai priklauso nuo teisėsaugos institucijų darbo su įrodymais, nes toks darbas gali būti efektyvus tada, kai nenukrypstama nuo baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų bei kai mokama kūrybiškai taikyti įstatymą.

Duomenys, kurie vienu ar kitu būdu atspindi tiriamuosius byloje įvykius bei aplinkybes, vėliau tampa įrodymais, kurių pagalba ir nustatoma tiesa baudžiamojoje byloje. Bet kuri nusikalstama veika įvyksta materialiajame pasaulyje ir prieš jos padarymą arba jos darymo metu vyksta atitinkami reiškiniai bei faktai, kurie atsispindi aplinkoje, pastebimi žmonių ar palieka žymes bei pėdsakus daiktuose, todėl pareigūnai ieško tų konkrečių savitarpio ryšių tarp nusikalstamos veikos bei jos pasekmių, tarp nusikaltusio asmens ir tos aplinkos, kurioje nusikalstama veika buvo padaryta.Šio darbo objektas – įrodinėjimo etapai baudžiamąjame procese.Darbo tikslas – atskleisti atskirų įrodinėjimo etapų baudžiamąjame prosese turinį. uždaviniai:

 1. Atskleisti įrodinėjimo baudžiamąjame procese sąvoką.
 2. Išskirti ir aptarti įrodinėjimo etapus baudžiamąjame procese.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Įrodymai4
 • 2. Įrodinėjimo procesas5
 • 2.1. Reikšmingų duomenų rinkimas, įtvirtinimas, fiksavimas6
 • 2.2. Duomenų išankstinis patikrinimas8
 • 2.3. Duomenų tyrimas teismo proceso metu9
 • 2.4. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas10
 • Išvados12
 • Literatūra13

Reziumė

Autorius
carin
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese

Teisė Kursinis darbas guoba
Besivystant baudžiamojo proceso teorijai bei praktikai, vystantis visuomeniniams – teisiniams santykiams, vis dažniau iškyla poreikis įvertinti valstybės ir žmogaus santykių vertę baudžiamojo teisingumo...