Socialiniai mokslai / Teisė

Įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

Temos aktualumas:

Siekiant tinkamai taikyti teisės normas, taigi ir teisingai išspręsti bylas, pirmiausiai reikia nustatyti , ar tikrai tarp šalių susiklostę materialiniai teisiniai santykiai. Taip pat būtina nustatyti šių santykių rūšį, nes nuo to priklauso, kokia konkreti materialinės teisės norma taikytina. Ir galiausiai, būtina išsiaiškinti, ar tikrai pažeisti vienos šalies – ieškovo -  interesai ar teisės, ir ar tikrai šiuos interesus pažeidė kita šalis – atsakovas. Šias aplinkybes teismas nustato vykstant įrodinėjimo procesui, kai nurodytiems faktams pagrįsti pateikiami, tiriami ir vertinami įrodymai. Taigi tema yra tikrai aktuali, nes retas teismo procesas vyksta taikiai, kai teisę pažeidęs asmuo pripažįsta ieškinį.

Tyrimo problema:

Ancelis Petras, Įrodinėjimo teisinio reguliavimo įtaka užtikrinant proceso dalyvių teises ikiteisminiame etape, Jurisprudencija: mokslo darbai., 2006;

Kosaitė-Čypienė Elena, Įrodinėjimo proceso teisinis reglamentavimas romėnų teisėje ir jo įtaka Lietuvos ir Švedijos civiliniam procesui, Jurisprudencija: mokslo darbai, 2008;

Terebėza Žilvinas, Įrodinėjimo našta ir jos pasiskirstymas civiliniame procese, Vilnius, Mykolo Riomerio universitetas 2009.

Šia tema nėra atlikta išsamaus tyrimo, todėl tyrimo problemą sudaro du klausimai:

 1. Kokios yra įrodinėjimo pareigos taisyklės?
 2. Kada galimas atleidimas nuo įrodinėjimo pareigos?

Tyrimo objektas: įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese.

Tyrimo tikslas: atskleisti įrodinėjimo pareigos ypatybes  civiliniame procese.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibrėžti įrodinėjimo pareigos subjektus, jų teises ir pareigas
 2. Paaiškinti įrodinėjimo pareigos vykdymo tvarką
 3. Išanalizuoti įrodinėjimo pareigos dalyką
 4. Išnagrinėti teisės principų reikšmę įrodinėjimo pareigai ir civiliniam procesui

Tyrimo metodai: norminių teisės aktų analizė.

Darbo struktūrą sudaro:  įvadas, informacinių šaltinių apžvalga, kurioje analizuosiu norminius teisės aktus, reglamentuojančius įrodinėjimo pareigą civiliniame procese, apžvelgsiu kitų autorių darbus, parašytus šia tema. Darbo metoduose ir priemonėse apibudinsiu savo pasirinktą darbo metodą ir pagrįsiu kodėl būtent toks metodas buvo pasirinktas. Toliau išdėstysiu gautus darbo rezultatus bei juos aptarsiu. Ir galiausiai pateiksiu  išvadas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8460 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • Įvadas3
 • I.Informacinių šaltinių apžvalga5
 • 1. Įrodinėjimo pareigos raida5
 • 2. Įrodinėjimo pareigos turinio elementai8
 • 2.1. Įrodinėjimo pareigos subjektai8
 • 2.1.1. Įrodinėjimo pareigos subjektų teisės ir pareigos10
 • 2.2. Įrodinėjimo pareigos dalykas11
 • 3. Įrodinėjimo pareigos vykdymo tvarka16
 • 4. Teisės principų įtaka civiliniam procesui18
 • II. Darbo metodai ir priemonės22
 • III. Darbo rezultatai ir jų aptarimas 23 Išvados25
 • Literatūros sąrašas27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad [...]

Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese
Referatas Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese

Civiliniu procesu iš esmės siekiama nustatyti, ar konkrečiu ginčo atveju buvo pažeisti ieškovo interesai, pažeistos [...]

Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese

ĮVADAS   Demokratinė teisinė valstybė privalo patikimai ginti konstitucines piliečių teises ir laisves, apsaugoti juos nuo bet [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

Teisės į teisminę gynybą turinys labai platus. Ji įtvirtinta tiek nacionaliniuose tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Konstitucijos [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Taikos sutartys civiliniame procese
Diplominis darbas Taikos sutartys civiliniame procese

  Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir [...]

Naujų įrodymų pateikimo ribojimai atskirose civilinio proceso stadijose
Kursinis darbas Naujų įrodymų pateikimo ribojimai atskirose civilinio proceso stadijose

Darbo tikslas. Siekdama išanalizuoti kurioje civilinio proceso stadijoje turi būti pateikiami įrodymai, kodėl yra svarbu [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas
Referatas Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas

Teisingumo deivė Temidė vaizduojama užrištomis akimis, su svarstyklėmis vienoje rankoje ir kalaviju – kitoje. Kaip [...]

Civilinio proceso teisės konspektas
Konspektas Civilinio proceso teisės konspektas

Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš [...]

Policijos pareigūnų komunikavimo ypatybės
Prezentacija Policijos pareigūnų komunikavimo ypatybės

1.Kas yra komunikacija? 2.Kam skiriamas didelis dėmesys rengiant policijos pareigūnus? 3.Dėl kokios priežasties gyventojai labiausiai [...]

Ar pritariate minčiai, kad žmogaus gyvenime pareigų turi būti daugiau nei malonumų?
Rašinys Ar pritariate minčiai, kad žmogaus gyvenime pareigų turi būti daugiau nei malonumų?

Šiais laikais, mūsų visuomenė tampa vis labiau vartotojiška, o žmonės ima vis dažniau rūpintis tik [...]