Įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese

27 psl. / 8460 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Temos aktualumas:

Siekiant tinkamai taikyti teisės normas, taigi ir teisingai išspręsti bylas, pirmiausiai reikia nustatyti , ar tikrai tarp šalių susiklostę materialiniai teisiniai santykiai. Taip pat būtina nustatyti šių santykių rūšį, nes nuo to priklauso, kokia konkreti materialinės teisės norma taikytina. Ir galiausiai, būtina išsiaiškinti, ar tikrai pažeisti vienos šalies – ieškovo - interesai ar teisės, ir ar tikrai šiuos interesus pažeidė kita šalis – atsakovas. Šias aplinkybes teismas nustato vykstant įrodinėjimo procesui, kai nurodytiems faktams pagrįsti pateikiami, tiriami ir vertinami įrodymai. Taigi tema yra tikrai aktuali, nes retas teismo procesas vyksta taikiai, kai teisę pažeidęs asmuo pripažįsta ieškinį.

Tyrimo problema:

Ancelis Petras, Įrodinėjimo teisinio reguliavimo įtaka užtikrinant proceso dalyvių teises ikiteisminiame etape, Jurisprudencija: mokslo darbai., 2006;

Kosaitė-Čypienė Elena, Įrodinėjimo proceso teisinis reglamentavimas romėnų teisėje ir jo įtaka Lietuvos ir Švedijos civiliniam procesui, Jurisprudencija: mokslo darbai, 2008;

Terebėza Žilvinas, Įrodinėjimo našta ir jos pasiskirstymas civiliniame procese, Vilnius, Mykolo Riomerio universitetas 2009.

Šia tema nėra atlikta išsamaus tyrimo, todėl tyrimo problemą sudaro du klausimai:

 1. Kokios yra įrodinėjimo pareigos taisyklės?
 2. Kada galimas atleidimas nuo įrodinėjimo pareigos?

Tyrimo objektas: įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese.

Tyrimo tikslas: atskleisti įrodinėjimo pareigos ypatybes civiliniame procese.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibrėžti įrodinėjimo pareigos subjektus, jų teises ir pareigas
 2. Paaiškinti įrodinėjimo pareigos vykdymo tvarką
 3. Išanalizuoti įrodinėjimo pareigos dalyką
 4. Išnagrinėti teisės principų reikšmę įrodinėjimo pareigai ir civiliniam procesui

Tyrimo metodai: norminių teisės aktų analizė.

Darbo struktūrą sudaro: įvadas, informacinių šaltinių apžvalga, kurioje analizuosiu norminius teisės aktus, reglamentuojančius įrodinėjimo pareigą civiliniame procese, apžvelgsiu kitų autorių darbus, parašytus šia tema. Darbo metoduose ir priemonėse apibudinsiu savo pasirinktą darbo metodą ir pagrįsiu kodėl būtent toks metodas buvo pasirinktas. Toliau išdėstysiu gautus darbo rezultatus bei juos aptarsiu. Ir galiausiai pateiksiu išvadas.


Turinys

 • TURINYS
 • Įvadas3
 • I.Informacinių šaltinių apžvalga5
 • 1. Įrodinėjimo pareigos raida5
 • 2. Įrodinėjimo pareigos turinio elementai8
 • 2.1. Įrodinėjimo pareigos subjektai8
 • 2.1.1. Įrodinėjimo pareigos subjektų teisės ir pareigos10
 • 2.2. Įrodinėjimo pareigos dalykas11
 • 3. Įrodinėjimo pareigos vykdymo tvarka16
 • 4. Teisės principų įtaka civiliniam procesui18
 • II. Darbo metodai ir priemonės22
 • III. Darbo rezultatai ir jų aptarimas 23 Išvados25
 • Literatūros sąrašas27

Reziumė

Autorius
ewaldina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Taikos sutartys civiliniame procese

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita.77
Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų. Tačiau įstatymų leidėjai,...