Socialiniai mokslai / Teisė

Naujų įrodymų pateikimo ribojimai atskirose civilinio proceso stadijose

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo tikslas. Siekdama išanalizuoti kurioje civilinio proceso stadijoje turi būti pateikiami įrodymai, kodėl yra svarbu įrodymus pateikti laiku, bei kokiais atvejais jie jau nebegali būti pateikiami, pasirinkau tokią savo kursinio darbo temą – „Naujų įrodymų pateikimo ribojimai atskirose civilinio proceso stadijose“.
Nagrinėjamos temos aktualumas - gana dažna problema teismuose yra proceso vilkinimas, to pasekmėje nemažai bylų taip ir lieka neišspręstos. Dėl bandymo sulėtinti procesą viena ar kita šalis netenka galimybės tinkamai apginti savo teises teisme. Būtent dėl šios dažnai pasitaikančios problemos, teismas pats privalo tiesiogiai kontroliuoti procesą nuo tokio užvilkinimo. Tačiau taip jau būna, kad vis dėlto viena proceso šalis dažnai prašo teismo leidimo pateikti naujų įrodymų tam, kad kita proceso šalis kuo vėliau sužinotų apie esamus naujus įrodymus, ir tokiu būdu vilkina procesą, nes paprastai ne tik kitai šaliai, bet ir teismui reikalingas papildomas pasiruošimas. Taigi, tokiu atveju ir sąžininga proceso šalis, ir teismas yra bejėgiai.
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso antros dalies tryliktame skyriuje yra nuostatų, kurios reglamentuoja įrodymų pateikimą civilinio proceso eigoje pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į minėtą problemą, šiame kodekse yra įtvirtina nuostata, kuri teigia, jog „teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą“ . Šia civilinio proceso kodekso nuostata siekiama užtikrinti, kad įrodymai būtų pateikiami kiek įmanoma anksčiau, ir tokiu būdu sutrumpinti procesą bei išvengti tokių atvejų, kai nauji įrodymai būna pateikiami prieš pat baigiant bylą nagrinėti iš esmės.
Šiame savo darbe noriu apžvelgti kiekvieną civilinio proceso stadiją atskirai, kas vyksta jų metu, taip pat ir tas sąlygas, kuriomis paminėta teismo teisė gali būti įgyvendinta, ir problemas, su kuriomis neišvengiamai tenka susidurti teismui ir byloje dalyvaujantiems asmenims.
Siekiant kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą nusprendžiau nagrinėti aprašomuoju, analizuojamuoju metodu, o taip pat remtis būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais, t. y. tiek norminiais aktais, tiek specialiąja literatūra, nes jie mano nuomone tiksliausiai atskleidžia mano nagrinėjamą temą. Taigi, svarbiausi norminiai aktai, stengiantis atskleisti šią temą yra šie:
1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, kuriame atskleidžiama materialiųjų teisės normų taikymo ypatumai.
Taip pat svarbi ši specialioji literatūra:
1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras, kuriame išaiškinamos procesinių teisės normų taikymo sritis, tikslai bei siekiai.
2. Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika.2 T, šioje knygoje pateikiami civilinio proceso pagrindiniai dėsniai, principai ir panašūs dalykai. Ši knyga yra ypatinga tuo, jog ji yra parašyta garsių autorių teisininkų, kurie savo moksliniame darbe pateikė labai daug praktinių pavyzdžių atitinkančių nagrinėjamus klausimus.
3. Nekrošius V. Civilinic procesas :koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės.
Taip pat tokie dokumentai:
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarimo Nr. 51 „Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“.
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Taigi, remiantis šiais šaltiniais savo darbe stengsiuosi atskleisti naujų įrodymų pateikimo svarbą, jų pateikimą civilinio proceso eigoje, bei išanalizuoti nuostatas dėl naujų įrodymų pateikimo.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3814 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………………… …3
 • 1. CIVILINIO PROCESO KODEKSO VAIDMUO NAUJŲ ĮRODYMŲ PATEIKIMO RIBOJIME5
 • 2. TEISMINIO BYLOS NAGRINĖJIMO STADIJA7
 • 3. APELIACINIS PROCESAS9
 • 3.1. Neribota apeliacija10
 • 3.2. Ribota apeliacija10
 • 4. KASACINIS PROCESAS15
 • 5. PROCESO ATNAUJINIMAS16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMAS19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese
Referatas Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese

Civiliniu procesu iš esmės siekiama nustatyti, ar konkrečiu ginčo atveju buvo pažeisti ieškovo interesai, pažeistos [...]

Įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese
Kursinis darbas Įrodinėjimo pareigos turinio ypatybės civiliniame procese

ĮVADAS   Temos aktualumas: Siekiant tinkamai taikyti teisės normas, taigi ir teisingai išspręsti bylas, pirmiausiai reikia nustatyti [...]

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad [...]

Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese

ĮVADAS   Demokratinė teisinė valstybė privalo patikimai ginti konstitucines piliečių teises ir laisves, apsaugoti juos nuo bet [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

Teisės į teisminę gynybą turinys labai platus. Ji įtvirtinta tiek nacionaliniuose tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Konstitucijos [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos
Referatas Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos

Teisinė atsakomybė yra sudedamoji teisinės sistemos dalis. Pažymima, jog tai yra vienas svarbiausių teisės institutų.

Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese
Kursinis darbas Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese

Nusikalstamų veikų tyrimo metu, baudžiamąjame procese tenka pritaikyti ne tik turimas teisines žinias, tačiau neretai [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Taikos sutartys civiliniame procese
Diplominis darbas Taikos sutartys civiliniame procese

  Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas
Referatas Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas

Teisingumo deivė Temidė vaizduojama užrištomis akimis, su svarstyklėmis vienoje rankoje ir kalaviju – kitoje. Kaip [...]

Civilinio proceso teisės konspektas
Konspektas Civilinio proceso teisės konspektas

Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš [...]

Prašymo pateikimo ligos pašalpai gauti veiklos procesas
Referatas Prašymo pateikimo ligos pašalpai gauti veiklos procesas

Klausimas: Papasakokite kaip vyksta prašymo dėl ligos pašalpos gavimo elektroniniu būdų pateikimas veiklos procecas ir [...]