Pagreitintas baudžiamasis procesas

10 psl. / 2818 žod.

Ištrauka

Viena iš supaprastinto proceso formų – Pagreitintas procesas ir jo paskirtis

Pats baudžiamasis procesas turi būti suprantamas, kaip nusikalstamų veikų tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme, vykstantis įstatymo nustatyta tvarka. Pati proceso forma turi būti suvokiama, kaip įstatymo nustatytos taisyklės, kurios įpareigoja atlikti proceso veiksmus ir priimti sprendimus laikantis norminiuose teisės aktuose nustatytų sąlygų, tvarkos ir nuoseklumo. Atkreiptinas dėmėsis, kad nusikalstamos veikos tyrimas ir bylos nagrinėjimas priklauso nuo tinkamai pritaikytos proceso formos, nes tik tinkamai pritaikius įstatyme numatytas taisykles, galima apsiekti baudžiamojo proceso tikslus ir įgyvendinti baudžiamojo proceso paskirtį.

Pagreitintas procesas Lietuvoje buvo pirmą kartą įtvirtintas 2002 m. BPK. Jame reglamentuotos dvi supaprastinto baudžiamojo proceso formos- teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas ir pagreitintas procesas. Tiesa, tai nereiškia, kad prieš 2002 m. Lietuvoje negaliojo jokia alternatyva šiandieniniam supaprastintam baudžiamajam procesui. Šis institutas aptinkamas sovietiniais laikais, kai supaprastinta baudžiamoji procesinė forma buvo ikiteisminis medžiagos paruošimas protokole.


Turinys

  • 1. Pagreitintas baudžiamasis procesas ir jo paskirtis
  • 2. Nagrinėjimas teisme 
  • 3.Prokuroro teisė nuspręsti užbaigti baudžiamąją bylą pagreitinto proceso tvarka
  • 4. Baudžiamųjų bylų teismingumas apylinkės teisme
  • 5. Aiškumo sąlyga
  • 6. Teismo veiksmai, nustačius, jog bylos aplinkybės nėra aiškios
  • 7. Proceso greitumo principas
  • 8. Pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka
  • 9. Bylos nagrinėjimas apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose

Literatūros sąrašas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 24 d. nutarimas,


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 26 d. nutartis baudžiamojo byloje Nr. 2K-452/2013.


Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ patvirtintos rekomendacijos „Dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos”, pakeistos 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. I-133 “Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl rekomendacijų dėl ikiteisminio yrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ pakeitimo”. Teisės aktų registras. 2014, Nr. 9479.


Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P., Baudžiamojo proceso teisė (2-oji pataisyta ir papildyta laida). Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 11.


Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1-2327-946/2014.
Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1-170-359/2014;
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 24 d. nutartis baudžiamojo byloje Nr. 2K-452/2013 ir kt.


Ažubalytė, R; Jurgaitis, R.; Zajančkauskienė, J. Specifinės baudžiamojo proceso rūšys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 87.


Ineta Guščiuvienė, Pagreitintas procesas. Teoriniai ir praktiniai aspektai.


Reziumė

Autorius
karolina10
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Administracinis procesas bei teisena

Teisė Referatas guoba
Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti...

Civilinio proceso konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos ...

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Teisė Diplominis darbas 2015 m. ausra1590
Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų...

Mokestinių ginčų procesas

Teisė Referatas 2017 m. inesa
Mokesčiai – svarbiausias bet kurios valstybės pajamų formavimo būdas. Kiekviena valstybė siekia sukurti maksimaliai darnią mokesčių sistemą, kuri skatintų ekonomikos raidą ir užtikrintų...