Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas

10 psl. / 1612 žod.

Ištrauka

Žmogaus teises gana plačiai reglamentuoja LR konstitucija bei įstatymai, taip pat ir tarptautinės sutartys, tačiau labai svarbus jų įgyvendinimo mechanizmas: kokia reali galimybė pasinaudoti žmogaus teisėmis ir jas apginti? LR Konstitucinis teismas konstatavo, kad „Konstitucijoje valstybė įpareigojama gerbti žmogaus teises ir laisves, teisinėmis, materialinėmis, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti jų gynimą nuo neteisėto kėsinimosi ir ribojimo“. Žmogaus teisės ir laisvės yra formuluojamos atsižvelgiant į principą – žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės 6str. 2d. (2 skirsnyje) teigiama, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija – tai svarbus žmogaus teisių įgyvendinimo, tiesioginio taikymo principas. Taigi žmogaus teisių užtikrinimą valstybėje atskleidžia joje egzistuojanti garantijų sistema.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. ASMENS KONSTITUCINIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ GARANTIJOS4
 • 1.1 Bendrosios nuostatos4
 • 1.2 Asmens konstitucinių teisių garantijos4
 • 1.3 Asmens konstitucinių laisvių garantijos5
 • 2. ASMENS KONSTITUCINIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ GYNIMAS7
 • 2.1 Bendrosios nuostatos7
 • 2.2 Asmens konstitucinių teisių gynimas7
 • 2.3 Asmens konstitucinių laisvių gynimas8
 • IŠVADOS9
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI10

Reziumė

Autorius
kristjutee
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 26, 2019
Apimtis
10 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga

Teisė Referatas 2002 m. smilinggirl88
Kompiuterių programos –tai autorių teisių įstatymo saugoma kūrinių rūšis, išreikšta skaitmenine forma. Kompiuterių programos pradėjo gyvuoti sukūrus kompiuterį. Plintant programų įrangai atsirado poreikis...

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Teisė Diplominis darbas 2015 m. ausra1590
Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų...

Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje

Teisė Referatas 2009 m. dalia123
Temos aktualumas. Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Tinkamas vartotojų teisių apsaugos lygis – viena iš...