Socialiniai mokslai / Teisė

Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvai, kaip daugeliui pasaulio valstybių, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo ir jų kokybės poreikių užtikrinimo problema. Ši problema kyla dėl ribotų viešojo sektoriaus finansinių galimybių. Vienas iš galimų esamos problemos spredimų būdų – viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai, kuriuos įgyvendinat viešojo sektoriaus poreikiams užtikrinti pritraukiamos privataus sektoriaus investicijos.
Lietuvoje populiariausia viešojo ir privataus sektorių partnerystės forma – koncesijos. Pagal Lietuvos teisę koncesija paprastai suprantama kaip valstybės ar savivaldybės institucijos privačiam subjektui suteiktiamas leidimas infrastruktūros sukūrimui arba viešųjų paslaugų teikimui, о atlyginimas yra teisė eksploatuoti sukurtus infrastruktūros objektus arba tokia teisė su atlyginimu.
Darbo tikslas – koncesijos projektų įgyvendinimo metu kylančių teisinio reglamentavimo problemų nustatymas ir pasiūlymų jų sprendimui pateikimas.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti koncesijos, kaip viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos, sampratą bei apibendrinti šiai partnerystės formai būdingus požymius;
2. Atlikti teisinio reglamentavimo bazės analizę, apžvelgiant ir apibendrinant tam tikriems teisinės bazės raidos etapams būdingas iš teisinio reglamentavimo kylančias koncesijos projektų įgyvendinimo problemas;
3. Remiantis įvairių šaltinių duomenimis identifikuoti kitas, galimai iš pirmo žvilgsnio tiesiogiai iš teisinio reguliavimo ir nekylančias koncesijos projektų įgyvendinimą lydinčiąsias problemas, kurios, autoriaus nuomone, gali būti išsprendžiamos teisinėmis priemonėmis;
4. Įvertinus tyrimo metu gautus duomenis apie koncesijos projektų įgyvendinimo problemas ir jų tendencijas, suformuluoti darbo išvadas ir pateikti rekomendacijas koncesijos projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui.
Hipotezė – sprendimais dėl teisinio koncesijų reglamentavimo nacionalinėje teisėje nepakankamai atsižvelgiama į koncesijos projektų įgyvendinimui aktualias problemas.
Atlikus literatūros ir teisminės praktikos analizę nustatyta, kad tiesiogiai su darbo tema susijusios teisinės literatūros ar aktualios teisminės praktikos nėra.
Sistemiškai išanalizavus koncesijos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei teisėkūros aspektus, identifikuotos pagrindinės koncesijos projektų įgyvendinimą lydinčios problemos:
1. Teisinis koncesijų reguliavimas nėra pakankamas koncesijos projektų įgyvendinimui, aktualių problemų šalinimui, kadangi įteisinto koncesijų įgyvendinimą užtikrinančio mechanizmo priemonės privalomąjį pobūdį turi tik centrinės valdžios institucijų inicijuotiems projektams;
2. Teisės aktai nenustato visuomenės ar atskirų interesų grupių (asmenų) dalyvavimo koncesijos suteikimo/įgyvendinimo procese.
3. Koncesijos projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai nevisada grindžiami pasireiškusių problemų sprendimui, о priimti teisinio reguliavimo sprendimai nevisada yra adekvatūs siekiamams tikslams;
4. Koncesijos projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai vyksta neišnaudojus teisėkūros mechanizmo galimybių, leidžiančių visapusiškai įvertinti neigiamus numatomo teisinio reglamentavimo pokyčių poveikio aspektus.
Atsižvelgiant į darbo rezultatus, darbe pateikiamos rekomendacijos koncesijų įgyvendinimo problematikai spręsti.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
18765 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KONCESIJOS, KAIP VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS FORMOS, SAMPRATA LIETUVOS TEISĖJE7
 • 1.1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės Lietuvoje istorinė raida7
 • 1.2. Koncesijos sutarties samprata10
 • 1.3. Koncesijos sutarties požymiai Lietuvos teisėje12
 • 2. KONCESIJŲ ĮGYVENDINIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ RAIDOS ASPEKTAI15
 • 2.1. Teisinių prielaidų koncesijos projektų įgyvendinimui sukūrimas. Teisinio koncesijų įgyvendinimo reglamentavimo 1996 – 2003 metais aspektai15
 • 2.2. Koncesijų įgyvendinimo teisinio reglamentavimo 2003 - 2006 metais aspektai: prielaidų praktiniam koncesijų įgyvendinimui sukūrimas18
 • 2.3. 2003 - 2006 metų teisinio koncesijų reglamentavimo aspektai21
 • 2.4. Naujausio koncesijų teisinio reglamentavimo tendencijos ir aspektai28
 • 2.5. Koncesijų teisinės aplinkos pokyčiai koncesijos projektų įgyvendinimo problemų šalinimo kontekste35
 • 3. KONCESIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TEISINĖ PROBLEMATIKA37
 • 3.1. Viešojo sektoriaus administracinių gebėjimų ir kompetencijos problema viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo procese37
 • 3.2. Antikorupcinis koncesijų įgyvendinimo problematikos aspektas43
 • 3.3. Teisėkūros proceso reikalavimų įgyvendinimo įtaka koncesijų įgyvendinimo teisinio reglamentavimo problematikai47
 • 3.4. Koncesijos įgyvendinimo aplinkos stabilumo problema. Visuomenės iniciatyvos reikšmė koncesijos įgyvendinimui50
 • IŠVADOS56
 • REKOMENDACIJOS57
 • SANTRAUKA60
 • SUMMARY62
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS64
 • LENTELĖS69
 • DIAGRAMOS73

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose
Kursinis darbas Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose

Konstitucija yra aukščiausias valstybės įstatymas. Jis įtvirtina svarbiausius valstybės visuomeninius santykius: valstybės konstrukciją, elementus, jų [...]

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos
Diplominis darbas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos

TEMOS AKTUALUMAS. Valstybės garantuojamos teisinė pagalbos įstatymas priimtas dar 2000m., tačiau praėjus dešimčiai metų po [...]

Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje
Diplominis darbas Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje

Temos aktualumas. Šiandien nekyla abejonių, kad korupcija yra kiekvienoje valstybėje ir neigiamą įtaką įvairioms visuomenės [...]

Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje
Referatas Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje

Šiais laikais valstybėms ir visuomenei pergyvenant globalizaciją, terorizmą bei viena kitą keičiančias politines ir ekonomines [...]

Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)
Prezentacija Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas (dar kitaip vadinamas Strasbūro teismu) – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje
Kursinis darbas Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra [...]

Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose
Referatas Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose

Temos aktualumas. Kiekvienoje šalyje politinis korektiškumas plėtojamas ir suprantamas vis kitaip. Pasaulis keičiasi, o kartu [...]

Nelegalios migracijos problema Lietuvoje
Referatas Nelegalios migracijos problema Lietuvoje

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, šalis susidūrė su daugeliu iki tol nebūtų problemų.

Energetinio saugumo problema Lietuvoje
Rašinys Energetinio saugumo problema Lietuvoje

Energetinis saugumas svarbus kiekvienai valstybei, nes tai užtikriną stabilumą ,ir yra vienas iš sėkmingos politicos [...]

Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas
Referatas Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas

     Prekyba žmonėmis ir prostitucija daugelį metų yra aktuali tarptautinė problema. Ekonominiai nuosmukiai padėtį šalyje [...]

„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse
Referatas „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse

Rašto darbas apie „vieno langelio“ principo įgyvendinimą [...]

Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimas
Referatas Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimas

Temos aktualumas: šiuolaikinė visuomenė yra sumaterialėjusi, todėl dirba vien tam, kad atlikti darbą ir gauti [...]