Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas

27 psl. / 5848 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo.

Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą juridinį asmenį vienijasi visi Lietuvos Respublikos advokatai. Kiekvienas advokatas yra Lietuvos advokatūros narys. Lietuvos advokatūra yra viešasis juridinis asmuo. Lietuvos advokatūros veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kiek Lietuvos Advokatūros įstatymas nenustato kitaip, bei Lietuvos advokatūros įstatai. Lietuivos Advokatūros veiklą reglamentuoja ir kiti teisės aktai.

Šiuo darbu yra siekiama išanalizuoti Lietuvos advokatūrą, kaip Lietuvos teisėsaugos instituciją.

Rašant darbą buvo siekiama šių uždavinių:

  1. Ištirti Lietuvos advokatūros veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
  2. Apžvelgti Lietuvos advokatūros veiklos rezultatus, remiantis Advokatų tarybos ataskaitomis.
  3. Apžvelgti su Lietuvos advokatūra susijusius atliktus tyrimus, pateikti jų rezultatus.

Rašant darbą buvo panaudoti teisės aktų analizės, mokslinės literatūros analizės, lyginamasis ir kiti metodai.


Turinys

  • ĮVADAS1
  • 1. Lietuvos advokatūros įsikūrimas ir jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė2
  • 2. Lietuvos advokatūros veiklos (ataskaitų ir planavimo dokumentų) analizė13
  • 3. Lietuvos advokatūros veiklos vertinimas analizė18
  • IŠVADOS21
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI23

Reziumė

Autorius
aliona
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 27, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...