Socialiniai mokslai / Teisė

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės atsakomybės taikymo galimybes bei ribas, kitaip tariant yra svarbu identifikuoti kliūtis, dėl kurių atsakomybės taikymas valstybei už padarytą žalą gali būti sunkiai įgyvendinamas. Antra, tema yra aktuali, kadangi Lietuva yra prisiėmusi įsipareigojimus pagal tarptautinę ir Europos Bendrijos teisę užtikrinti jos jurisdikcijoje esantiems asmenims tam tikras teises bei atlyginti už šių teisių pažeidimus padarytą žalą, todėl yra svarbu nustatyti, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis asmenims turi būti užtikrintas padarytos žalos atlyginimas, siekiant nepažeisti prisiimtų įsipareigojimų. Trečia, galimybė reikalauti padarytos žalos atlyginimo, atsakomybės sąlygos, procedūros bei kiti klausimai yra aktualūs asmenims, kurių teises yra pažeistos, ir kurie siekia gauti pažeidimu padarytos žalos atlyginimą.
Tyrimo tikslas yra išnagrinėti ir atskleisti valstybės civilinės atsakomybės teisinį reglamentavimą.
Tam, kad pasiekti anksčiau minėtą tikslą, yra sprendžiami tam tikri uždaviniai. Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti valstybės imuniteto sampratą.
2. Išnagrinėti valstybės civilinės atsakomybės sąlygas.
Tyrimo metodai. Siekiant numatyto tyrimo tikslo yra kompleksiškai taikomi teoriniai metodai: istorinis, sisteminės analizės, lyginamasis, dokumentų analizės.
Tyrimo objektas yra valstybės civilinė atsakomybė.
Kursinio darbo teiginiams ir išvadoms pagrįsti panaudota trisdešimt tyrimo šaltinių. Tyrinėjant istorinius ir filosofinius klausimus, remtasi daugiausia užsienio šalių specialiąja literatūra. Nagrinėjant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimą, remtasi Danutės Jočienės atlikta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo problemų studija. Analizuojant Europos Bendrijos teisės reikalavimus daugiausia remtasi Europos Teisingumo Teismo sprendimais, nes būtent juose yra išvystyta valstybės civilinės atsakomybės už Europos Bendrijos teisės pažeidimus prieš privačiuos asmenis doktrina.
Darbo struktūra. Kursinis darbas susideda iš įvado, apimančio tyrimo apžvalgą, darbo metodologiją, dviejų dėstomųjų dalių ir išvadų. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamas darbui rašyti naudotos literatūros sąrašas, santrauka lietuvių bei užsienio kalbomis.
Pirmojoje darbo dalyje yra siekiama atskleisti valstybės imuniteto sampratą. Tuo tikslu yra nagrinėjama valstybės imuniteto sąvoka, valstybės imuniteto kilmė bei tendencija atsisakyti imuniteto.
Antrojoje darbo dalyje yra nagrinėjamos valstybės civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kaltė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7584 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. VALSTYBĖS IMUNITETO SAMPRATA4
 • 1.1. Valstybės imuniteto sąvoka4
 • 1.2.Valstybės imuniteto kilmė4
 • 1.3. Tendencija atsisakyti valstybės imuniteto8
 • 2. VALSTYBĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS8
 • 2.1. Neteisėti veiksmai8
 • 2.1.1. Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės pažeidimas9
 • 2.1.2. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimas11
 • 2.1.3. Europos Bendrijos teisės pažeidimas13
 • 2.1.3.1. Pakankamai rimtas Europos Bendrijos teisės pažeidimas13
 • 2.1.3.2. Teisių, kurių turinys pakankamai aiškus, užtikrinimas asmenims16
 • 2.2. Žala18
 • 2.3. Priežastinis ryšys19
 • 2.4. Kaltė21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • SANTRAUKA27
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė
Prezentacija Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė

Šioje prezintacijoje išsiaiškinsime Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė . Sąvokos, pagrindai ,rūšys, atsakomybės formos. atsakomųjų priemonių [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos
Kursinis darbas Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės [...]

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas
Diplominis darbas Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Teisinė atsakomybė už nesąžiningą konkurenciją
Referatas Teisinė atsakomybė už nesąžiningą konkurenciją

Laisvos ekonomikos priešininkai teigia, kad konkurencija yra plėšrūniško pobūdžio, tačiau kita vertus ją riboja vartotojai [...]

Vartotojų teisių reglamentavimas
Referatas Vartotojų teisių reglamentavimas

Šiandien Lietuvoje labai vertinamos ir ginamos asmenų teisės ir jų interesai. Kiekvienas iš mūsų turime [...]

Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų [...]

Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.
Referatas Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.

Tikslas – Pateikti informacija apie savanoryste Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Taip pat pateikti savanoriškos [...]

Civilinė atsakomybė
Referatas Civilinė atsakomybė

Teisė yra vienas reikšmingiausių ir kartu sudėtingiausių žmogaus kūrinių. Pats klausimas, kas yra teisė, tradiciškas [...]

Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai
Referatas Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai

Teisinė atsakomybė – tai teisės normų numatyta subjekto pareiga už padarytą teisės pažeidimą patirti valstybinio [...]

Šeimos civilinė atsakomybė
Referatas Šeimos civilinė atsakomybė

Šeimos civilinės atsakomybės draudimas atlyginą turtinę žalą, kurią draudėjas ar draudėjo šeimos nariai netyčia padaro [...]

Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas

Elektroninė sutartis - tai sandoriai, sudaryti ir vykdytini elektroninėmis, optinėmis ar panašiomis priemonėmis atviruose, globaliuose [...]

Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti teorines ir praktines administracinės atsakomybės už žemės apsaugos pažeidimus dalis. Uždaviniai: išsiaiškinti kokie [...]