Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

27 psl. / 7163 žod.

Ištrauka

Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistemą, teismus, policiją, ginkluotąsias pajėgas ir kita. Kad šis didelis ir sudėtingas aparatas galėtų normaliai funkcionuoti, kad būtų vykdomi valstybės uždaviniai bei funkcijos, būtinos nemažos lėšos ir pastangos.
Valstybės mechanizmas – tai visuminė hierarchinė sistema valstybės institucijų, įstaigų ir tarnybų, praktiškai įgyvendinančių valstybinę valdžią, vykdančių valstybės uždavinius ir funkcijas. Atskira valstybės institucija – tai tik dalis mechanizmo, savarankiška jos grandis ar elementas, dalyvaujantis vykdant valstybės funkcijas ir tam turintis atitinkamus valdžios įgaliojimus valstybės mechanizme kiekviena institucija užima konkrečią vietą ir yra glaudžiai susijusi su kitomis jo dalimis. Visi mechanizmo dalies požymiai būdingi ir Valstybės kontrolei.
Nustatant kurios nors valstybinės institucijos vietą sudėtingame valstybės mechanizme sprendžiamas jos teisinio statuso, kitaip tarint, teisinės padėties klausimas. Tai reiškia, kad būtina konkrečiai atsakyti į tokius klausimus: kas ir kokia tvarka formuoja šią instituciją, skiria ir atleidžia iš pareigų jos vadovą, kitus pareigūnus; kokios funkcijos jiems pavedamos vykdyti; kokias jie turi teises ir pareigas, kokia jų atsakomybė ir atskaitomybė, veiklos garantijos ir kadencija; ar suteikiamas šiai institucijai juridinio asmens statusas, ir kitus. Kitaip tariant, statusą nusako visuma teisės normų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su teisės subjekto teisine prigimtimi, jo atsiradimo, pasibaigimo ir galiojimo terminais, garantijomis, taip pat atskaitomybe ir atsakomybe.
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai tiria netinkamus viešojo administravimo institucijų ir kitų valstybės pareigūnų veiksmus ar neveiklumą piliečių atžvilgiu, tačiau visuomenei nemažiau aktualu yra valstybės lėšų valdymas. Šią sritį kuruoja Valstybės kontrolė - Lietuvos Respublikos aukščiausioji valstybinio audito institucija. Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.
Kursiniame darbe pateikiama Lietuvos valstybės kontrolės teisinės padėties bendra charakteristika, tikslai, uždaviniai ir funkcijos, nurodomi svarbiausi su ja susiję teisės aktai, veiklos principai, vieta nacionalinėje finansų kontrolės institucijų sistemoje bei analizuojamos iškylančios teisinio reguliavimo problemos. Skiriamas didelis dėmesys šiuolaikinės Valstybės kontrolės teisinės padėties svarbiausiems klausimams aptarti.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Valstybės kontrolės samprata4
 • 1.2. Valstybės kontrolės tikslai ir uždaviniai5
 • 1.3. Valstybės kontrolės funkcijos6
 • 1.4. Valstybės kontrolės organizacinė struktūra ir aparatas8
 • 1.5. Valstybės kontrolės principai11
 • 2. Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos13
 • 2.2. Kontrolės efektyvumo problema13
 • 2.3. Valstybės kontrolės – teisinio reglamentavimo ypatumai ir problemos15
 • IŠVADOS23
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
jurgute
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 5, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras darbas, tikrai. Aprašoma daug autorių . Visgi truko konkretesnių išvadų.

Susiję darbai