Socialiniai mokslai / Teisė

Absoliutinių ir santykinių civilinių teisinių santykių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Žmogus nuo pat gimimo ir netgi prieš gimstant, jau gali būsi teisiniu objektu. Daugelis iš mūsų gyveną bendruomeninį gyvenimą todėl santykių su kitais žmonėmis (visuomeninių) išvengti nepavyksta. Jeigu tuos santykius reguliuoja teisės normos, šie santykiai tampa teisiniais. Šiuos santykius reglamentuoja Lietuvos respublikos civilinis kodeksas.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo kuriami nauji įstatymai ir formuojama nauja Lietuvos respublikos teisė. Nors naujas Lietuvos civilinis kodeksas įsigaliojo tik 2001 metais liepos 1 dieną, tačiau rengiant kodeksą buvo pasinaudota ES teisės šaltiniai, bei rėmėsi kitų valstybių teisės aktų pavyzdžiai, todėl atsirado kitokio standarto ir taikyti tokius įstatymus pasidarė sudėtingiau.
Pačių santykių rūšių yra didelė įvairovė, todėl ir diskutuotinų klausimų susijusių su sandoriais atsirado nemažai. Viena, iš jų minima Pakalniškio (2005) straipsnyje „Daiktai civilinių teisinių objektų sistemoje“. Jis teigia, kad „įstatyme nurodyti objektai nediferencijuojami, t. y. tarsi įstatymų leidėjas visus objektus laikytų vienareikšmiais. Tačiau tokia išvada, mūsų nuomone, būtų
abejotina,...., to prielaida yra tai, kad vieni CK 1.97 str. nurodyti objektai yra absoliutinių teisinių santykių, o kiti – reliatyvinių (santykinių) teisinių santykių.....Faktiškai tik dėl to, kad prekės ir paslaugos patektų vartotojui, o jų gamintojai ir tiekėjai gautų pajamų, kurios padengtų patirtas išlaidas ir duotų pelno, funkcionuoja visa civilinė apyvarta. Kiekviename civilinės apyvartos cikle susiformuoja civiliniai teisiniai santykiai, kurių objektas gali būti bet kas, kas nurodyta CK 1.97 str. Tačiau galutinėje apyvartos stadijoje beveik visada teisinių santykių objektas yra materialios formos vertybė. Taip yra todėl, kad reliatyviniai ir absoliutiniai santykiai negali būti įgyvendinti atskirai, o tik aiškiai apibrėžtoje sąveikoje“ (Pakalniškis 2005). Ne visada sutampa civilinio teisinio santykio objektas su elemento subjektinės teisės objektu. Tokie įstatymo netikslumai leidžia daryti prielaidą, kad civiliniai teisiniai santykiai iki galo nėra gerai išnagrinėti. Absoliutinei ir santykiniai civilinei teisiniai santykiai bei jų objektai persipina ir todėl sunku juos tinkamai pritaikyti, jų platesnės analizė nepateikta literatūroje, todėl ši tema iki šiol aktuali.
Šia tema yra pasisakę tokie autoriai, kaip: Pakalniškis (2005), Vasarinė (2002), Vaišvila (2000). Su šia tema galima sieti ir kai kurių kitų autorių literatūrą, tokių kaip: Nekrošiaus (1999), Vėlyvio (1999).
Darbo tikslas – atlikti absoliutinių ir santykinių civilinių teisinių santykių analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Aptarti civilinių teisinių santykių sąvoka ir ypatumus.
2. Atlikti daiktinės ir prievolinės teisių, absoliutinių ir santykinių santykių sąsajų analizę.
3. Atlikti kitų teisės šakų ir absoliutinių bei santykinių santykių sąsajų analizę.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5962 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas4
  • 1. Civilinių teisinių santykių sąvoka, ypatumai ir rūšys5
  • 2. Absoliutiniai ir santykiniai teisiniai santykiai11
  • 2.1 Absoliutinių ir santykinių teisinių santykių samprata ir atsiradimas11
  • 2.2 Absoliutiniai ir santykiniai santykiai daiktinėje ir prievolinėje teisėje12
  • 2.3 Absoliutiniai ir santykiniai santykiai ir kitose teisės šakos17
  • Išvados23
  • Literatūros sąrašas24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas
Referatas Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas

Teisingumo deivė Temidė vaizduojama užrištomis akimis, su svarstyklėmis vienoje rankoje ir kalaviju – kitoje. Kaip [...]

Teisiniai santykiai
Referatas Teisiniai santykiai

Teisiniai santykiai - teisės normomis sureguliuoti ir dėl to socializuoti žmonių santykiai, kurių dalyviai tarpusavyje [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose
Referatas Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose

LR Civilinio Kodekso 1.74 str. yra numatyti sandoriai, kuriuos yra privaloma sudaryti notarine forma. Vienas [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai teisiniuose santykiuose
Kursinis darbas Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai teisiniuose santykiuose

Šiuolaikinės teisės sampratos esmė atkleidžiama per subjektinių teisių ir pareigų. Vienovę, kuri kyla iš laisvų [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Anonimiškumas baudžiamajame kodekse: formos ir jų santykis
Diplominis darbas Anonimiškumas baudžiamajame kodekse: formos ir jų santykis

Temos aktualumas ir naujumas. Daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, pastaraisiais metais egzistuoja neteisėtos įtariamųjų [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Tarptautinių santykių teorijų konspektas
Konspektas Tarptautinių santykių teorijų konspektas

„The Imagined Economies of Globalization“ (Angus Cameron & Ronen Palan, 2004)   Prarasta nacionalinė ekonomika. Niekada nebuvo [...]

Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių Lietuvoje
Referatas Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių Lietuvoje

Referato tikslas yra išnagrinėti santykius tarp skirtingų valdymo lygiu Lietuvoje. Todėl šiame rašto darbe bus [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Valdžios ir piliečių santykiai
Prezentacija Valdžios ir piliečių santykiai

Nuo ko priklauso valdžios ir piliečių santykiai? Kodėl kyla valdžios ir piliečių konfliktai? (Kokios valdžios savybės [...]

Tarptautinių organizacijų svarba tarptautiniuose santykiuose
Rašinys Tarptautinių organizacijų svarba tarptautiniuose santykiuose

Rašinyje aptariama tarptautinių organizacijų svarba užsienio politikoje.

Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme
Referatas Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme

Šis darbas skirtas išnagrinėti Vyriausybės ir Prezidento santykių įgyvendinimui valstybės valdyme. Tam kad efektyviai išnagrinėti [...]