Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

26 psl. / 6000 žod.

Ištrauka

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – Kodeksas), Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų, kiti teisės aktai ir Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcija (toliau – instrukcija).
Sunkūs ir nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai traktuojami taip, kaip ir bet kurie kiti pažeidimai. Paprastai skiriamos baudos.Pakartotinai Kelių eismo taisykles pažeidusiems asmenims gali būti atimta teisė vairuoti transporto priemonę.Dauguma nesunkių Kelių eismo taisyklių pažeidimų nagrinėjami administracine tvarka.

TIKSLAS
Išanalizuoti kelių eismo pažeidimus bei į juos isigilinti plačiau sužinoti apie Administracines nuobaudas.Ivertinti visa esamą situaciją koke dabar yra keliu eismo pažeidimuose.


UŽDAVINIAI
• Isigilinti į keliu eismo pažeidimo institucijoje vartojamas sąvokas.
• Išanalizuoti kelių eismo taisyklių pažeidimus bei išsiaiškinti kokie jie yra .
• Išanalizuoti Administracinės atsakomybės taikymą už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
• Atsižvelgti į kelių eismo taisykles bei isigilinti kokie pažeidimai dažniausiai yra daromi .


Turinys

 • ĮVADAS
 • TEORINĖ DALIS
 • 1.KELIU EISMO PAŽEIDIMO INSTITUCIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 4-5
 • 2. KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS………………………………………………………………………… …5-6
 • 3. ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS
 • 3.1. Administracinių nuobaudų samprata ,rūšys ir principai ……………………… 6-10
 • 3.1.1 Samprata………………………………………………………………… …….…6
 • 3.1.2 Rūšys……………………………………………………………………… 6-7
 • 3.1.3 Principai…………………………………………………………………………8-10
 • 3.2 Administracinės nuobaudos skyrimo bendrosios taisyklės ir principai……….…10-11
 • 3.3Nuobaudos taikomos už kelių eismo taisyklių pažeidimus………………………………………….………… ………………………….…11-14
 • PRAKTINĖ DALIS
 • 4. KELIŲ EISMO PAŽEIDIMŲANALIZĖ……………………………………………………………………….……… 14-18
 • PRIEDAI………………………………………………………………………………….…19-23
 • IŠVADOS……………………………………………………………………………………….24
 • LITERATURA………………………………………………………………………………25

Reziumė

Autorius
indre s
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Teisė Referatas 2012 m. kendyte
Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė tarptautinės sistemos posistemė, turi pagrindinius teisės bruožus. Pirma, tai yra valstybių valios išraiška; toliau – tai teisės normų, reguliuojančių...

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

Teisė Referatas 2014 m. livis
Apibendrinant, galima teigti, kad administracinių teisės pažeidimų sudėtimi galima laikyti tik tokią žmogaus veiką, kai asmuo, siekdamas tikslo, kontroliuoja savo elgesį, juo išreiškia...