Makroekonomikos egzamino konspektas

20 psl. / 6258 žod.

Ištrauka

Makroekonomika- tai ekonomikos teorijos dalis skirta nagrinėti šalies ekonomiką kaip visumą. Šio mokslo tikslas suvokti nuo ko priklauso ekonominis augimas ir ka reikiadaryti norint pasiekti norimų ekonominių rezultatų.

Pagrindas yra: Kaip suderinti ribotus išteklius ir neribotus norus.

Makroekonomikos tyrimo objektas, didelių sudėtingų ekonominių sistemų t.y. šalies valstybių grupių (ES) pasaulio (PPO) sistemų funkcionavimas ir jų kaitos procesai. Pvz.: ekonomikos augimas, nedarbas, infliacija, valstybės skola ir t.t.

Pagrindinis ekonomikos teorijos ir praktikos tikslas – sukurti ir įgyvendinti tokią ekonominę politiką, kuri sumažintų žmonių problemas ir padidintų naudą gaunamą iš jų veiklos.


Turinys

 • 1. Makroekonomikos objektas. Pagrindiniai ekonomikos tikslai
 • 2. Nacionalinio produkto samprata ir rodikliai.
 • 3. BVP(BNP) skaičiavimo metodai.
 • 4. Nominalus ir realus BVP(BNP), faktinės ir sugretinamosios kainos. Kainų indeksas
 • 5. BVP(BNP) skaičiavimas išlaidomis
 • 6. BVP(BNP) skaičiavimas pajamomis
 • 7. Visuminė paklausa ir pasiūla, jų veiksniai
 • 8. Visuminės paklausos struktūra, polinkio vartoti ir taupyti rodikliai ir veiksniai
 • 9.Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas
 • 10. Recesijos tarpsnis, jo atsiradimo priežastys ir eliminavimas
 • 11. Infliacijos tarpsnis, jos atsiradimo priežastys ir eliminavimas
 • 12. Verslo ciklo samprata, rūšys ir stadijos. Ciklinių svyravimų priežastys
 • 13. Fiskalinės politikos esmė, tikslai ir priemonės
 • 14. Valstybės biudžeto balansas, deficitas, valstybės skola
 • 15. Mokesčių vaidmuo fiskalinėje politikoje
 • 16. Pinigų samprata, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai
 • 17. Pinigų kiekis, pasiūla ir paklausa
 • 18. Centrinio banko funkcijos ir pinigų kiekio reguliavimo priemonės
 • 19. Pinigų politikos tikslai ir priemonės
 • 20. Nedarbo samprata, rodikliai ir mažinimo priemonės
 • 21. Infliacijos samprata, priežastys ir tipai. Antiinfliacinės poltikos priemonės
 • 22. Infliacija, jos samprata, priežastys ir tipai. Sąryšis tarp infliacijos ir nedarbo.
 • 23. Ūkio stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monetaristinis požiūriai į ūkio stabilizavimą
 • 24. Ekonomikos augimo esmė, veiksniai ir pasekmės.
 • 25. Tarptautinės prekybos prielaidos, pranašumai ir prieštaravimai
 • 26. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir mechanizmai
 • 27. Tarptautinės investicijos, jų formos ir pritraukimo sąlygos
 • 28. Valiutos kursas, jo rūšys ir sistemos.
 • 29. Tarptautinio kredito principai, funkcijos ir formos.

Reziumė

Autorius
paulevit
Tipas
Konspektas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 18, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Makroekonomika

Ekonomika Prezentacija erik@
Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai Prekių ir paslaugų, gamybos veiksnių bei pinigų srautai tarp dviejų ekonomikos sektorių Šalies ekonominių pasiekimų...

Makroekonomikos egzamino konspektas

Ekonomika Konspektas paulevit
Makroekonomika- tai ekonomikos teorijos dalis skirta nagrinėti šalies ekonomiką kaip visumą. Šio mokslo tikslas suvokti nuo ko priklauso ekonominis augimas ir ka reikiadaryti...

Kainodaros konspektas egzaminui

Ekonomika Konspektas 2017 m. norgaile
Konspektas pateikiamas klausimų ir atsakymų principų. Pateikiami visi pagridiniai klausimai susiję su kainodara ir norint gerai pasiruošti kainodaros egzaminui. Klausimų yra 118, todėl...

Žmogiškųjų išteklių konspektas

Ekonomika Konspektas 2017 m. norgaile
Konspektas pateikiamas klausimų ir atsakymų principu, kurie skirti susipažinti su žmogiškųjų išteklių programa ir gerai pasiruošti šio dalyko egzaminui.

Makroekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2020 m. Dokave
Konspektas nėra publikuotas. Jame yra atsakoma į 81 klausimą, žemiau išskirta dalis jų: *ką nagrinėja makroekonomika *kokios yra 3 ekonomikos teorijos mokyklos ir...