Humanitariniai mokslai / Istorija

Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui

0 atsiliepimų
Autorius:

Krėvos sutartis (1385m.) priežastys:

 • Sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas, galima efektyviau kovoti su Ordinu ir totoriais.
 • Siekimas išlaikyti Rytų slavų žemes ir toliau plėsti ekspansiją šia kryptimi.
 • Lenkijos noras likviduoti LDK valstybingumą, įsiviešpatauti jos žemėse (ypač Podolėje ir Voluinėje).
 • Lietuvą reikėjo krikštyti, kad ordinas netektų dingsties puldinėti. Unija su lenkais buvo problemos sprendimas.
 • Ekonominiai abiejų šalių interesai, prekyba, pirkliai.

Unijos sąlygos:

 • Jogaila veda karalaitę Jadvygą, tampa Lenkijos karaliumi, sumoka Austrijos kunigaikščui 200.000 florinų išpirką už sužadėtuvių sulaužymą.
 • Jogaila, jo broliai ir pavaldiniai priima krikštą.
 • LDK grąžina lenkų (krikščionių) belaisvius ir padeda atsiimti Haličą iš Vengrijos.
 • Lietuva ir jai priklausančios slavų žemės prijungiamos prie Lenkijos.

Unijos pasekmės / reikšmė:

 • Unija sudarė sąlygas abiejų valstybių politiniam, socialiniam ir ekonominiam suartėjimui.
 • Spartino LDK feodalizaciją.
 • Įgalino suvienyti lietuvių ir lenkų militarines jėgas prieš kryžiuočius ir totorius.
 • Teikė Lenkijos feodalams juridinių argumentų laikyti LDK Lenkijos dalimi, Krėvos unijos pagrindu kurti naujų sąjungų projektus.
 • Nulėmė tolesnę Lietuvos istoriją.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
25500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ISTORIJOS DATOS5
 • ISTORINĖS ASMENYBĖS6
 • KRIKŠČIONYBĖ13
 • KATALIKŲ BAŽNYČIOS SKILIMAS15
 • KRYŽIAUS ŽYGIAI15
 • KATALIKŲ BAŽNYČIOS ĮTAKA16
 • FEODALIZMAS17
 • MIESTŲ SAVIVALDA18
 • VIENUOLYNAI. UNIVERSITETAI19
 • ROMANIKA (X-XIIa)20
 • GOTIKA (XII-XVIa.)21
 • Lietuvos valstybės formavimasis XIII a.22
 • Krėvos sutartis24
 • JOGAILOS PRIVILEGIJOS KRIKŠTO PROGA25
 • LIETUVOS SAVARANKIŠKUMO KLAUSIMAS DINASTINĖJE UNIJOJE SU LENKIJA26
 • LIETUVOS LUOMINĖ VISUOMENĖ26
 • ETNINĖ IR RELIGINĖ VISUOMENĖ LDK27
 • DIDIEJI GEOGRAFINIAI ATRADIMAI28
 • KAPITALISTINIŲ SANTYKIŲ ATSIRADIMAS29
 • REFORMACIJA XVIa30
 • KONTRREFORMACIJA XVIa.30
 • RENESANSAS (ATGIMIMAS)31
 • HUMANIZMAS – žmogus - kaip svarbiausia vertybė31
 • RENESANSAS LIETUVOJE (XVIa)32
 • REFORMACIJA IR KONTRREFORMACIJA LDK (XVIa)32
 • VALAKŲ REFORMA 1557M.33
 • LIUBLINO UNIJA34
 • POŽIŪRIAI Į LIUBLINO UNIJĄ34
 • ATR VALDYMAS PO LIUBLINO UNIJOS35
 • VU ĮKŪRIMAS IR REIKŠMĖ36
 • LIETUVOS STATUTAI36
 • XVI-XVIIa. KONFESINĖS VISUOMENĖS STRUKTŪROS KAITA37
 • XVIIa KARŲ SU RUSIJA IR ŠVEDIJA POVEIKIS LDK VALSTYBEI IR VISUOMENEI37
 • KĖDAINIŲ SUTARTIES SU ŠVEDIJA SUDARYMO APLINKYBĖS37
 • STEPONAS BATORAS38
 • BAROKINĖ ARCHITEKTŪRA (XVI. pab-XVIII)39
 • APŠVIETA (XVIIa-XVIIIa)40
 • „APŠVIESTASIS ABSOLIUTIZMAS“-40
 • DIDŽIOJI PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA41
 • NAPALEONAS BONAPARTAS42
 • ŠVIETIMO AMŽIUS43
 • PRAMONĖS REVOLIUCIJA IR SOCIALINĖS PERMAINOS43
 • VIENOS KONGRESAS (1814-1815)44
 • Užsienio valstybių kišimasis į ATR vidaus politiką45
 • ATR silpnumo priežastys46
 • MĖGINIMAI REFORMUOTI ATR46
 • 1830-1831 m. SUKILIMAS47
 • 1863-1864 m. SUKILIMAS48
 • LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS49
 • 1905 m. REVOLIUCIJA IR DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS50
 • FAŠIZMO IR KOMUNIZMO PALYGINIMAS51
 • DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROS 1919-1939 m.51
 • Fašizmas Italijoje52
 • PIRMASIS PASAULINIS KARAS53
 • VERSALIO SISTEMA54
 • STALINO DIKTATŪRA55
 • LIETUVA PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS56
 • LIETUVOS VALSTYBĖS PAGRINDŲ SUKŪRIMAS57
 • Nepriklausomybės kovos (1918-1920)57
 • Tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas (1918-1922 m.)59
 • NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POKYČIAI60
 • 1926m. Gruodžio 17d. Perversmas61
 • A. Smetonos valdymas:62
 • TARPTAUTINIAI SANTYKIAI 4-AJAME DEŠIMTMETYJE63
 • VOKIETIJOS VEIKSMAI63
 • Pirmoji sovietinė okupacija ir aneksija64
 • Nacistinė okupacija (1941 birželio 22d – 1944m. pab.)65
 • 2-ASIS PASAULINIS KARAS (1939 09 01 – 1945 09 02)66
 • KARO EIGA66
 • 2-asis pasaulinis karas67
 • Šaltasis karas (1946 – 1991 m.)68
 • Svarbiausi šaltojo karo įvykiai:68
 • Šaltasis karas. Sukilimai 70 ŠALTASIS KARAS. LOKALINIAI KONFLIKTAI70
 • EEB, ES, Helsinkio aktas71
 • SSRS: atšilimas ir sąstingis72
 • LIETUVA ŠALTOJO KARO LAIKOTARPIU73
 • DISIDENTINIS (neginkluotas) JUDĖJIMAS (1953-1990)74
 • Sovietinė Lietuva75
 • 8-9as dešimtmečiai75
 • PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS76
 • BALTŲ LAISVĖS DIENA76
 • REIKŠMĖ76
 • LIETUVA 1988-1991m77
 • KOMUNIZMO ŽLUGIMAS79
 • BERLYNO SIENOS GRIŪTIS (1989m)79
 • POSOCIALISTINIŲ RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ PROBLEMOS80
 • NATO IR ES PLĖTRA PO ŠALTOJO KARO80
 • DEMOKRATIJA80
 • SVARBIAUSIOS XIX a. POLITINĖS-IDĖJINĖS SROVĖS81

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konspektas istorijos brandos egzaminui
Konspektas Konspektas istorijos brandos egzaminui

Pradedant nuo senovės istorijos, baigiant šių dienų istorija.

Konspektas 12 klasės istorijos egzaminui
Konspektas Konspektas 12 klasės istorijos egzaminui

Graikų kolonizacija VIII - Va.pr.Kr. Priežastys: per mažai dirbamos žemės, siekis prekiauti. Buvo vidinė kolonizacija (Sparta [...]

Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui
Konspektas Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui

Antanas Baranauskas – miško metaforos lietuvių literatūroje įprasmintojas Antanas Baranauskas – XIX a. vidurio lietuvių poetas romantikas [...]

Ankstyvosios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos konspektas
Konspektas Ankstyvosios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos konspektas

Vytauto energijos ir planingų darbų dėka Lietuvių tauta staiga sužibo kaip jauniausia vakarų civilizacijos atstovė.

Lietuvių valstybinio brandos egzamino teksto interpretacijos užduotis 2012 m. Šatrijos Ragana
Rašinys Lietuvių valstybinio brandos egzamino teksto interpretacijos užduotis 2012 m. Šatrijos Ragana "Sename dvare" teksto interpretacija

Darbe įdėta analizuojamo kūrinio ištrauka iš Šatrijos Raganos "Sename dvare" ir ištraukos analizė. Labai gerai [...]

Konspektas pagal chemijos valstybinio egzamino programą
Konspektas Konspektas pagal chemijos valstybinio egzamino programą

Saugaus darbo taisyklės su sieros rūgštimi Koncentruota sieros rūgštis, pakliuvusi ant odos, smarkiai nudegina. Todėl su ja [...]

Istorijos viso kurso konspektas VBE
Konspektas Istorijos viso kurso konspektas VBE

Konspekte pateiktas visas istorijos kursas, todėl tikrai pravers besiruošiant istorijos valstybiniam egzaminui. Informacija pateikta [...]

Istorijos konspektas
Konspektas Istorijos konspektas

Konspekte yra viskas ko reikia norint gerai pasiruošti istorijos egzaminui. Informacija glausta. Kiekvienoje temoje išskirtos [...]

Viduramžiai: istorijos konspektas
Konspektas Viduramžiai: istorijos konspektas

1. Karolio Didžiojo imperija (Frankų imperija)• Frankų imperija susikūrė 5 a. Romos imperijos teritorijoje. [...]

''Etikos'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus
Konspektas ''Etikos'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus

1.Etikos samprata, objektas (normos, vertybės).Etika– gėrio teorija. Tai vertybių ir normų visuma, padedanti apibrėžti [...]

11 klasės istorijos konspektas
Konspektas 11 klasės istorijos konspektas

1 Krikščionybė Europoje plito šiais būdais: Pasikrikštijus pagoniškų valstybių valdovams. Valdovai krikščionybę skleidė jėga – užkariaudami žemes [...]

Filosofijos įvado konspektas egzaminui
Konspektas Filosofijos įvado konspektas egzaminui

Filosofijos samprata:Filosofija – meilė išminčiai. Filosofija – mėginimas išvysti pasaulį Dievo akimis. Filosofijos kilmė: [...]

Medicinos istorijos konspektas koliokviumui ir egzaminui
Konspektas Medicinos istorijos konspektas koliokviumui ir egzaminui

Ligos, kurias žinojo Mesopotamijos gydytojai: dizinterija, pneumonija, epilepsija, katarakta. Neprievalgis – dėl bado, monotoniškos dietos [...]

Glaustas lietuvių literatūros konspektas egzaminui pasiruošti
Konspektas Glaustas lietuvių literatūros konspektas egzaminui pasiruošti

Vytautas Mačernis (XX a.) „Vizijos“, „Metų“ sonetai: žiemos 29, 24, 31, 3 Pavasario 3 Lietuvių poetas, savo žemėje [...]