Istorijos konspektai valstybiniam egzaminui

81 psl. / 25448 žod.

Ištrauka

LIETUVOS STATUTAIPagoniškoje Lietuvoje teisė buvo paprotinė. Atėjus krikščionybei, ėmė plisti rašytinė teisė. Egzistavo įstatymai, galioję tik atskirose žemėse. Tai komplikavo valstybės valdymą, todėl kilo poreikis juos suvienodinti, koreguoti ir surinkti į vieną rinkinį. Savo teisės kodekso sukūrimas turėjo pasitarnauti Lietuvos savarankiškumo nuo Lenkijos išsaugojimui. Pirmasis (1529m.) Sudarytas Ponų tarybos iniciatyva, Alberto Goštauto pastangomis, valdant Žygimantui Senajam. Esmė: įteisinta viešpataujanti ponų padėtis valstybėje ir valstiečių priklausomybė nuo žemvaldžių.Antrasis (1566m.) valdant Žygimantui Augustui. Esmė: bajorams suteikta teisė dalyvauti valdant valstybę, jis visi paskelbti šlėktomis ir įtraukti į krašto politinį gyvenimą, bajorams leista visiškai lasvai disponuoti žeme, valstiečiai su žeme paskelbti bajorų nuosavybe.Trečiasis (1588m.) valdant Zigmantui Vazai. Esmė: Galutinai patvirtintas valsteičių įbaudžiavinimas, įteisintas Lietuvos savarankiškumas bendroje valstybėje su Lenkija.


Turinys

  • TurinysISTORIJOS DATOS 5ISTORINĖS ASMENYBĖS 6KRIKŠČIONYBĖ 13KATALIKŲ BAŽNYČIOS SKILIMAS 15KRYŽIAUS ŽYGIAI 15KATALIKŲ BAŽNYČIOS ĮTAKA 16FEODALIZMAS 17MIESTŲ SAVIVALDA 18VIENUOLYNAI. UNIVERSITETAI 19ROMANIKA (X-XIIa) 20GOTIKA (XII-XVIa.) 21Lietuvos valstybės formavimasis XIII a. 22Krėvos sutartis 24JOGAILOS PRIVILEGIJOS KRIKŠTO PROGA 25LIETUVOS SAVARANKIŠKUMO KLAUSIMAS DINASTINĖJE UNIJOJE SU LENKIJA 26LIETUVOS LUOMINĖ VISUOMENĖ 26ETNINĖ IR RELIGINĖ VISUOMENĖ LDK 27DIDIEJI GEOGRAFINIAI ATRADIMAI 28KAPITALISTINIŲ SANTYKIŲ ATSIRADIMAS 29REFORMACIJA XVIa 30KONTRREFORMACIJA XVIa 30RENESANSAS (ATGIMIMAS) 31HUMANIZMAS – žmogus - kaip svarbiausia vertybė 31RENESANSAS LIETUVOJE (XVIa) 32REFORMACIJA IR KONTRREFORMACIJA LDK (XVIa) 32VALAKŲ REFORMA 1557M 33LIUBLINO UNIJA 34POŽIŪRIAI Į LIUBLINO UNIJĄ 34ATR VALDYMAS PO LIUBLINO UNIJOS 35VU ĮKŪRIMAS IR REIKŠMĖ 36LIETUVOS STATUTAI 36XVI-XVIIa. KONFESINĖS VISUOMENĖS STRUKTŪROS KAITA 37XVIIa KARŲ SU RUSIJA IR ŠVEDIJA POVEIKIS LDK VALSTYBEI IR VISUOMENEI 37KĖDAINIŲ SUTARTIES SU ŠVEDIJA SUDARYMO APLINKYBĖS 37STEPONAS BATORAS 38BAROKINĖ ARCHITEKTŪRA (XVI. pab-XVIII) 39APŠVIETA (XVIIa-XVIIIa) 40„APŠVIESTASIS ABSOLIUTIZMAS“- 40DIDŽIOJI PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA 41NAPALEONAS BONAPARTAS 42ŠVIETIMO AMŽIUS 43PRAMONĖS REVOLIUCIJA IR SOCIALINĖS PERMAINOS 43VIENOS KONGRESAS (1814-1815) 44Užsienio valstybių kišimasis į ATR vidaus politiką 45ATR silpnumo priežastys 46MĖGINIMAI REFORMUOTI ATR 461830-1831 m. SUKILIMAS 471863-1864 m. SUKILIMAS 48LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS 491905 m. REVOLIUCIJA IR DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS 50FAŠIZMO IR KOMUNIZMO PALYGINIMAS 51DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROS 1919-1939 m 51Fašizmas Italijoje 52PIRMASIS PASAULINIS KARAS 53VERSALIO SISTEMA 54STALINO DIKTATŪRA 55LIETUVA PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS 56LIETUVOS VALSTYBĖS PAGRINDŲ SUKŪRIMAS 57Nepriklausomybės kovos (1918-1920) 57Tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas (1918-1922 m.) 59NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POKYČIAI 601926m. Gruodžio 17d. Perversmas 61A. Smetonos valdymas: 62TARPTAUTINIAI SANTYKIAI 4-AJAME DEŠIMTMETYJE 63VOKIETIJOS VEIKSMAI 63Pirmoji sovietinė okupacija ir aneksija 64Nacistinė okupacija (1941 birželio 22d – 1944m. pab.) 652-ASIS PASAULINIS KARAS (1939 09 01 – 1945 09 02) 66KARO EIGA 662-asis pasaulinis karas 67Šaltasis karas (1946 – 1991 m.) 68Svarbiausi šaltojo karo įvykiai: 68Šaltasis karas. Sukilimai 70ŠALTASIS KARAS. LOKALINIAI KONFLIKTAI 70EEB, ES, Helsinkio aktas 71SSRS: atšilimas ir sąstingis 72LIETUVA ŠALTOJO KARO LAIKOTARPIU 73DISIDENTINIS (neginkluotas) JUDĖJIMAS (1953-1990) 74Sovietinė Lietuva 758-9as dešimtmečiai 75PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 76BALTŲ LAISVĖS DIENA 76REIKŠMĖ 76LIETUVA 1988-1991m 77KOMUNIZMO ŽLUGIMAS 79BERLYNO SIENOS GRIŪTIS (1989m) 79POSOCIALISTINIŲ RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ PROBLEMOS 80NATO IR ES PLĖTRA PO ŠALTOJO KARO 80DEMOKRATIJA 80SVARBIAUSIOS XIX a. POLITINĖS-IDĖJINĖS SROVĖS81

Reziumė

Autorius
lightning
Tipas
Konspektas
Dalykas
Istorija
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2023
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
81 psl.

Susiję darbai

Viduramžiai: istorijos konspektas

Istorija Konspektas neila
1. Karolio Didžiojo imperija (Frankų imperija)• Frankų imperija susikūrė 5 a. Romos imperijos teritorijoje.• Įkūrėjas – Chlodvigas.• Jis priėmė katalikybę.

11 klasės istorijos konspektas

Istorija Konspektas 2017 m. royal
Darytas konspektas 11 klasėje, kad būtų lengviau pasiruošti 12 klasės egzaminui. viskas yra išsamu ir būtent tai, ko reikia.

Konspektas 12 klasės istorijos egzaminui

Istorija Konspektas 2016 m. studentė17
Konspektas skirtas 12 klasės mokinių istorijos valstybinio brandos egzamino pasiruošimui. Konkreti ir susisteminta medžiaga lengvai padės įsiminti svarbiausius istorijos įvykius, datas, asmenybes. Konspekte...