Dalykinė komunikacija

96 psl. / žod.

Ištrauka

Komunikacijas literatūros šaltiniai apibrėžia kaip "informacijos apsikeitimą tarp ją siunčiančio ir
gaunančio individų, sąlygojantį tam tikros išvados apie pranešimo prasmę suformavimą". Šio
apsikeitimo analizė atskleidžia, kad komunikacija susideda iš keleto nuosekliai sujungtų elementų.
Sąlyginai šio proceso seką būtų galima įvardinti kaip susidedančią iš tokių etapų - siuntėjas (šaltinis)
užkoduoja pranešimą, kokios nors priemonės pagalba perduoda jį gavėjui, kuris dekoduoja pranešimą ir
susikuria tam tikrą jo prasmę. Tarp siuntėjo ir gavėjo egzistuoja tam tikras atgalinis ryšys. Vadovai,
kurie supranta šį procesą, gali analizuoti savo komunikacijų formas ir kurti komunikacijų programas,
atitinkančias organizacijos poreikius.
Komunikacijų terminas taikomas visose organizuotos veiklos srityse: nuo paprasčiausio
užklausimo ir atsakymo į jį iki didelės apimties, išsamios verslo ataskaitos; nuo subtilaus laiško iki
masinės reklaminės kampanijos ir pan. Komunikacijų pobūdis atitinka darbo, kuris turi būti padarytas
pobūdį, jos pritaikomos sprendžiamai problemai, žmogaus psichologijai ir tikslinei auditorijai, t.y. tam,
kam yra skiriamas informacinis pranešimas. Nepriklausomai nuo išraiškos formų, verslo informacinė
sistema, paremta komunikacijomis, vaidina labai svarbų vaidmenį bet kokioje organizacijoje.
Komunikacijos yra pagrindinis organizacijos procesas. Tai yra savotiška organizacijos "'nervų
sistema", kuri vienija organizaciją ir įgalina jos narius bendradarbiauti bei koordinuoti pastangas.
Komunikacijos nėra antrinis ar išvestinis organizacijos aspektas, jos yra organizuotos veiklos esmė,
pagrindinis procesas, iš kurio kyla visos kitos funkcijos.
Visi žodinių, grafinių ir rašytinių komunikacijų tipai tampa vis labiau svarbesni verslui ir jo
dalyviams. Ar tai būtų vidinės komunikacijos - darbdavio ir darbuotojo santykiai - ar išorinės - kai
kalbame apie organizacijos ryšius su visuomene - kreipimus, ataskaitas ir pan., jos vaidina gyvybiškai
svarbų vaidmenį verslo funkcionavime bei verslo žmonių gyvenime.
Tam, kad socialinė sistema (kas ir yra įmonė) efektyviai funkcionuotų, būtinas kokybiškas
veiksmų koordinavimas ir valdymas. Visuminis įmonės valdymas tai procesas, kurio metu vyksta
sprendimų parengimas, priėmimas ir jų įgyvendinimo organizavimas.
Sėkmingai organizacijos veiklai turi būti sukurta efektyvi informacijos keitimosi sistema,
apimanti du pjūvius: organizacijos ryšį su ja supančia aplinka ir vidinį – horizontalų ir vertikalų
informacijos srautus.
Vystydama veiklą, įmonė keičiasi su išorine aplinka informacija, idėjomis, gauna išteklius, tuo
užtikrindamas įmonės informavimas.
Valdymo veikloje itin svarbi rašytinė informacija ir komunikacija, nes ji tarnauja kaip ilgalaikis,
pastovus dokumentas, kuriame užfiksuotą informaciją galima efektyviai perduoti bei panaudoti ateityje.
Dokumentai rengiami, kad būtų galima atlikti valdymo veiksmus, fiksuoti jų turinį, naudoti, perduoti,
kaupti ir saugoti reikiamą informaciją tam tikrą laiką.
Taip trumpai, galima būtų pristatyti pateiktos medžiagos turinį, kuris bus plačiai išdėstytas šioje
metodinėje medžiagoje.


Turinys

 • ĮŽANGA
 • 1. RAŠTVEDYBOS TEISINTŲ AKTŲ KALBOS ISTORIJA
 • 1.1. Pirmieji rašytiniai aktai. Slaviškieji Lietuvos dokumentai
 • 1.2. Lenkiškieji Lietuvos aktai. Raštvedybos būklė carų valdomoje Lietuvoje
 • 1.3. Raštvedybos raida Nepriklausomoje Lietuvoje
 • 2. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKA
 • 2.1. Raštvedybos sąvoka ir reikšmė valdymo organizavimui
 • 2.2. Raštvedybos organizavimo formos
 • 2.3. Įstaigų raštvedybos organizavimas…
 • 2.4. Dokumento sąvoka ir atliekamos funkcijos
 • 2.5. Valdymo dokumentų klasifikavimas
 • 2.6. Dokumentų unifikavimas
 • 3. ORGANIZACINIŲ TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ (OTD) ĮFORMINIMAS
 • 3.1. Bendrieji OTD dokumentų sudarymo reikalavimai
 • 3.2. Dokumentų elementai (rekvizitai)
 • 3.3. Dokumentų blankai
 • 3.4. Dokumentų priedai ir išrašai.
 • 4. ORGANIZACINĖ TVARKOMOJI DOKUMENTACIJA
 • 4.1. Informaciniai dokumentai
 • 4.2. Tvarkomieji dokumentai
 • 4.3. Organizaciniai dokumentai
 • 5. DOKUMENTŲ APYVARTOS ORGANIZAVIMAS
 • 5.1. Dokumentų registravimas
 • 5.2. Dokumentų indeksavimas
 • 5.3. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas
 • 5.4. Dokumentų užduočių vykdymas, vykdymo kontrolė
 • 5.5. Bbylų nomenklatūra ir bylų formavimas
 • 5.6. Dokumentų saugojimas
 • 5.7. Dokumentų paieška
 • 5.8. Dokumentų naikinimas
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
smilinggirl88
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
96 psl.

Susiję darbai

Mokslinė komunikacija

Vadyba Referatas 2012 m. teraja
Komunikacija yra viena iš tų žmogaus veiklų, kurias kiekvienas atpažįsta, bet mažai kas gali bent kiek tiksliau apibrėžti. Tai yra keitimasis informcija, naudojant...

Komunikacija organizacijoje

Vadyba Prezentacija dianaba
Bendriausia prasme komunikaciją galima apibrėžti kaip keitimosi pranešimais tarp žmonių, gyvūnų ar mašinų procesą, kurio metu naudojamasi bendra simbolių, ženklų ir elgsenos sistema....

Dalykinis bendravimas ir derybų menas

Vadyba Referatas 2007 m. boriseviciene
Tikslas: Apžvelgti dalykinio bendravimo ir derybų meno protokolo pagrindus. Uždaviniai: Apibūdinti bendravimo protokolo pagrindus. Išskirti dalykinio bendravimo principus. Atskleisti derybų meno privalumus...

Dalykinis etiketas

Vadyba Referatas 2007 m. azd18
Darbe apžvelgiam dalykinės komunikacijos aspektai. Darbas gali būti naudingas įvairių krypčių studentams, siekiantiems sėkmingos karjeros.