Mokslinė komunikacija

13 psl. / 2410 žod.

Ištrauka

Komunikacija yra viena iš tų žmogaus veiklų, kurias kiekvienas atpažįsta, bet mažai kas gali bent kiek tiksliau apibrėžti. Tai yra keitimasis informcija, naudojant kokią nors ženklų sistemą. Bendraudami žmonės dalijasi žiniomis, nuomonėmis, praneša vieni kitiems apie savo jausmus.
Socialinei, išliekamajai mokslo vertei bei mokslo praktiniam pritaikomumui esminę įtaką turi mokslo komunikacija – mokslo rezultatų sklaida visuomenei bei atskiroms visuomenės grupėms. Viešieji visuomenės interesai, mokslo plėtra reikalauja nevaržomos prieigos prie mokslo informacijos. Mokslo rezultatų prieiga, laisvas kitų mokslininkų pasiektų mokslo ir atliktų tyrimų rezultatų naudojimas ne tik užtikrina mokslo pažangą, bet ir padeda išsaugoti akademines vertybes, sudarančias aukštojo mokslo esmę. Tai yra ne tik būdas mokslininkams kurti žinias, bet ir jomis keistis, išsaugoti bei stebėti tyrimų rezultatus, rodančius, kas jau padaryta ar yra daroma.
Darbo objektas: mokslinė komunikacija Lietuvoje.
Darbo tikslas: nustatyti mokslinės komunikacijos rūšis ir prieigą.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinės komunikacijos sampratą.
2. Išsiaiškinti, kur talpinami moksliniai straipsniai.
Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1 MOKSLINĖS KOMUNIKACIJOS APIBRĖŽTIS
  • 2 MOKSLINĖS KOMUNIKACIJOS RŪŠYS
  • 3 KUR RASTI MOKSLINĘ KOMUNIKACIJĄ
  • 3.1 MOKSLO ŽURNALAI
  • 3.2 MOKSLINIŲ INSTITUCIJŲ INFORMACIJOS TALPYKLOS
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Dalykinė komunikacija

Vadyba Konspektas smilinggirl88
Komunikacijas literatūros šaltiniai apibrėžia kaip "informacijos apsikeitimą tarp ją siunčiančio ir gaunančio individų, sąlygojantį tam tikros išvados apie pranešimo prasmę suformavimą". Šio apsikeitimo...

Komunikacija organizacijoje

Vadyba Prezentacija dianaba
Bendriausia prasme komunikaciją galima apibrėžti kaip keitimosi pranešimais tarp žmonių, gyvūnų ar mašinų procesą, kurio metu naudojamasi bendra simbolių, ženklų ir elgsenos sistema....