Ekonomika ir verslas / Vadyba

Tarpkultūrinės komunikacijos skirtumai Ispanijos atstovei, gyvenančiai ir dirbančiai Liuksemburge

0 atsiliepimų
Autorius:

Kasdienėje kalboje kultūra suprantama paprastai – viskas, kas susiję su menu, yra kultūra. Taigi paprastam žmogui kultūra – tai tokios sritys kaip literatūra, muzika, kitos meno rūšys. Tiesa, televizijos laidose dar išgirstame apie kalbos kultūrą, o „pasipjovę“ troleibuse su užlipusiu ant kojos piliečiu primename jam bendravimo kultūrą (V. Liubinienė 2002, p. 5) Taigi, kasdienėje kalboje kultūra yra visa tai, su kuo susiduriame po darbo, kai džiaugiamės laisvalaikiu. Tai gali būti ir valgio kultūra, ir būsto kultūra. Sociologijoje kultūra suprantama daug plačiau, ne tik kaip menas ar laisvalaikis. Kultūra gali būti apibūdinta kaip nuomonės, vertybės, elgesys ir kaip materialus objektai, paskirstyti tarp atskiru žmonių. Viskas, kas sukurta žmogaus, yra kultūros produktas. Kultūros atžvilgiu skirtingos visuomenės gerokai skiriasi. Sakykim, tiek liuksemburgiečių kultūra, tiek Ispanijos kultūros yra sukurtos sunkiu darbu, tačiau Liuksembugas priklauso vienaplanei, o Ispanijos kultūra – daugiaplanei kultūrai, todėl šioms skirtingoms kultūroms yra sunku bendrauti. Trumpai tariant, kultūra veikia kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą, pradedant nuo veido išraiškos, baigiant mūsų šeimos gyvenimu. Kultūra apima visus visuomenės gyvenimo modelius. Kiekvienas žmogus pasaulyje gali siekti ypatingo savo gyvenimo būdo (R. D. Lewis 2002, p. 14). Taigi kultūrą sudaro visa tai, kas sukurta žmogaus ir kas yra žmogaus gyvenimo būdo dalis. Visos kultūros, nepaisant jų įvairovės, turi penkis bendrus komponentus: simbolius, kalbą, vertybes, normas ir materialine kultūrą.

Projektinį darbą atliko trys studentės. Kiekviena pasiskirstė kurią rašto darbo dalį rašys. - pasitardama su kitomis studentėmi rašė turinį, įvadą, rinko informaciją apie šalį bei analizavo anketos atsakymus į klausimus. - rašė ir galvojo kaip susieti su literatūra dėstymo dalį, t.y. analizavo anketos atsakymus ir juos apibendrino-  rašė apie apklaustąjį ir įmonę bei prisidėjo prie anketos analizės rašymo. Išvados ir rekomendacijos buvo sugalvotos visų trijų studenčių. Bendravimas vyko per „facebook“. Buvo siunčiama naudinga informacija, buvo komunikuojama dėl rastos literatūros, buvo dalinamasi patarimais, kaip geriau parašyti tam tikrą darbo dalį. Komunikacija vyko gan dažnai, nes darbas buvo rašomas neskubotai. Turint klausimus ir atsakymus buvo sugalvotas turinys ir problema. Tuomet buvo rašomas įvadas. Nuolatos buvo bendrajama per „facebook“ tam, kad būtų aptariama kaip geriau parašyti. Darbas vyko sklandžiai ir efektyviai. Galiausiai realiai buvo aptariamas ir apžvelgiamas darbas, apmąstyta ką vertėtų koreguoti.

Norint atlikti tyrimą buvo pasirinkta ispanų kultūros atstovė, dirbanti banke, Liuksemburge. Liuksemburgas tai vieta, kurioje gausu kitataučių ir yra didelė dalis emigravusių dirbti į šią šalį. Apklaustoji atstovė dirba vyriausiąja buhaltere įmonėje „State Street“.

Problema : ispanų kultūros atstovės komunikavimo sunkumai Liuksemburgo kultūrūroje.   Darbo objektas : ispanų kultūros atstovės adaptacija tarptautinėje įmonėje.

Darbo tikslas : atlikus literatūros analizę pateikti išvadas ir siūlymus.

          Darbo uždaviniai :

 • Literatūros šaltinių analizė
 • Išanalizuoti apklausos atsakymus remiantis literatūra
 • Apibendrinus duomenis pateikti išvadas ir siūlymus kaip išspręsti komunikavimo problemas.

Tyrimo metodas : kiekybinio tyrimo analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3695 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJA APIE LIUKSEMBURGĄ5
 • 2. APKLAUSIAMOJO IR ĮMONĖS PRISTATYMAS8
 • 3. ANKETOS ATSAKYMŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS9
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS12
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS14
 • PRIEDAI15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarpkultūrinė komunikacija. Argentina
Referatas Tarpkultūrinė komunikacija. Argentina

Komunikacija suprantama kaip informacijos (norų, minčių, jausmų, idėjų, faktų,vertybių) tarp individų perdavimo - priėmimo procesas [...]

Tarpkultūrinė komunikacija: Norvegija
Referatas Tarpkultūrinė komunikacija: Norvegija

Komunikacija – tai keitimasis sukurta/sutvarkyta informacija tarp dviejų ir daugiau žmonių, siekiant bendro supratimo. Tai [...]

Iranas. Tarpkultūrinė komunikacija
Prezentacija Iranas. Tarpkultūrinė komunikacija

Iraniečiai yra labai mandagūs pokalbio metu, tačiau labai kalbūs; Iraniečiui svarbu, jog jūsų sandėris būtų naudingas [...]

Tarpkultūrinė komunikacija
Prezentacija Tarpkultūrinė komunikacija

 Komunikacija apima pasikeitimą informacija tiek verbaliniu (žodinis informacijos perteikimas), tiek neverbaliniu būdu (kai informacija perteikiama [...]

Dalykinės komunikacijos ypatumai su Vokietijos šalies atstovais
Prezentacija Dalykinės komunikacijos ypatumai su Vokietijos šalies atstovais

Temos aktualumas: Šiais laikais daugybė žmonių keliauja po visą pasaulį, susipažįsta su naujomis kultūromis. Kiekvienam [...]

Kaip laviruoti tarp kultūrų. Komunikacijos tarpkultūrinėje aplinkoje tobulinimas
Rašinys Kaip laviruoti tarp kultūrų. Komunikacijos tarpkultūrinėje aplinkoje tobulinimas

Tarpkultūrinė komunikacija – tai mokslo sritis, kuri analizuoja, kaip pasikeitimo informacijos proceso metu vienos kultūros [...]

Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija
Referatas Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija

1 užduotis 1.1 Išanalizuojama probleminė situacija/atvejis. 1.2 Identifikuojamos trys galimos šios problemos atsiradimo priežastys (kodėl taip atsitiko). 1.3 [...]

Neverbalinė komunikacija (kūno kalba) ir jos kultūriniai skirtumai
Prezentacija Neverbalinė komunikacija (kūno kalba) ir jos kultūriniai skirtumai

Neverbalinė komunikacija​ Neverbalinės komunikacijos aspektai​ Kūno kalbos reikšmės​ Kultūriniai skirtumai​ Filmas [...]

Akcento problema šalių atstovų komunikacijoje
Referatas Akcento problema šalių atstovų komunikacijoje

Problema - Skirtingų šalių [...]