Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste

31 psl. / 7028 žod.

Ištrauka

Teisinė ir apskaitos veikla, tai teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme ar kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, dalyvaujant ar prižiūrint advokatūros nariams, pvz., konsultacijos ir atstovavimas civilinėse bylose, konsultacijos ir atstovavimas baudžiamosiose bylose, konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose. Taip pat, tai teisinių dokumentų, pvz., steigimo dokumentų, partnerystės sutarčių ar kitokių dokumentų, susijusių su įmonių steigimu, patentais, autorių teisėmis, sandorių sudarymu, testamentais, įgaliojimais ar kt., rengimas, kita notarų, antstolių, arbitrų, teismo ekspertų ir trečiųjų teismo teisėjų veikla. Į šį sektorių taip pat įeina apskaitos ir buhalterinės paslaugos, pvz., buhalterinės apskaitos auditas, finansinės atskaitomybės ir sąskaitybos rengimas.

Tikslas – išanalizuoti teisinės ir apskaitos veiklos paslaugų sektorių internacionalizacijos kontekste.

Uždaviniai :
1. Apžvelgti sektoriaus struktūrą ir raidą.
2. Išsiaiškinti teisės ir apskaitos veiklos sektorių veikiančias verslo aplinkas.
3. Išanalizuoti Lietuvos teisinės ir apskaitos veiklos sektoriaus rodiklius.
4. Apžvelgti tarptautines kompanijos vykdančias veiklą teisinės ir apskaitos veiklos sektoriuje Lietuvoje.
5. Įvardinti Lietuvos teisinės ir apskaitos veiklos sektoriaus kompanijas, vykdančias veiklą užsienio šalyse.

Darbo metodai – mokslinių publikacijų analizė, teorinė analizė, statistinių duomenų analizė, žiniasklaidos medžiagos analizavimas.

Darbo struktūra – darbą išskirsčiau į 4 pagrindines dalis: įvadą, sektoriaus pristatymą, sektoriaus analizę ir išvadas.


Turinys

 • PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS2
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. LIETUVOS TEISINĖS IR APSKAITOS VEIKLOS SEKTORIAUS PRISTATYMAS5
 • 1.1 Sektoriaus struktūra5
 • 1.2 Sektoriaus raida6
 • 1.3 Teisinės ir apskaitos veiklos sektorių veikianti verslo aplinka13
 • 1.3.1 Politinė aplinka13
 • 1.3.2 Teisinė aplinka14
 • 1.3.3 Ekonominė aplinka16
 • 1.3.4 Ekologinė aplinka16
 • 1.3.5 Demografinė aplinka17
 • 1.3.6 Technologinė aplinka19
 • 1.3.7 Kultūrinė aplinka19
 • 1.3.8 Konkurencinė aplinka20
 • 2. TEISINĖS IR APSKAITOS VEIKLOS SEKTORIAUS ANALIZĖ21
 • 2.1 Lietuvos teisinės ir apskaitos veiklos sektoriaus rodikliai21
 • 2.2 Tarptautinės kompanijos vykdančios veiklą teisinės ir apskaitos veiklos sektoriuje25
 • 2.3 Lietuvos teisinės ir apskaitos veiklos sektoriaus kompanijos, vykdančios veiklą užsienio šalyse27
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA30

Reziumė

Autorius
vernita
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Intelektinės veiklos rezultatų teisinė apsauga

Teisė Referatas 2014 m. simmot
Intelektinės veiklos rezultatai dėl savo nematerialaus pobūdžio gali būti nepaprastai lengvai platinami, perduodami bei naudojami tarptautiniu mastu. Be to, intelektinės nuosavybės vertės nelemia...