Tikslieji ir gamtos mokslai / Informatika

Duomenų apsauga taikant debesų kompiuterijos technologijas

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo tema. Kasdieniame gyvenime vis dažniau vartojama debesų kompiuterijos sąvoka, daugelis žmonių yra linkę manyti, jog debesų kompiuterija yra tas pats, kas internetas. Kursiniame darbe apžvelgiama debesų kompiuterijos istorija, išnagrinėtas apibrėžimas ir susipažindinama su esminėmis charakteristikomis, paslaugomis bei modeliais.
Mokslinėje literatūroje vyrauja ne vienas debesų kompiuterijos apibrėžimas. Siekiant priimti visuotinai pripažįstamą bei naudojamą apibrėžimą, 2011 metų rugsėjo mėnesį JAV Nacionalinio standartų ir technologijų institutas (NIST) pateikė dokumentą, kuris apibrėžė debesų kompiuterijos sąvoką kaip modelį, kuris suteikia galimybę patogiai ir norimu metu per kompiuterinį tinklą pasiekti konfigūruojamų kompiuterinių resursų telkinį – pvz. tinklo, duomenų saugyklos, taikomųjų programų ir kitų paslaugų, kurios greitai įdiegiamos ir panaikinamos su minimaliomis pastangomis ir tiekėjo įsikišimu iš, praktiškai, bet kurios pasaulio vietos. Šis debesų kompiuterijos modelis susideda iš penkių esminių charakteristikų, trijų paslaugų ir keturių diegimo modelių
Darbo aktualumas. Debesų kompiuterija tapo populiariausia duomenų bei informacijos bendrinimo platofrma internete. Debesų kompiuterija plečiasi bei tampa vis populiaresnė, tačiau kartu didėja ir vis dažnesnės saugumo problemos. Nors debesų kompiuterija pasižymi daugybę privalumų, tačiau kartu sukelia ir daugybę saugumo grėsmių bei spragų. Google, viena didžiausių debesų kompiuterijos vartotojų, pareiškė, jog svarbiausias sėkmės aspektas – sukurti saugios kompanijos reputaciją. Vartotojai vengia bendrovių, kurios negarantuoja duomenų saugumo. Vartotojams reikia pasitikėti debesų kompiuterijos paslaugų tiekėjais, kad jų informacija nepradings. Debesų kompiuterijos vartotojai ir kompanijos yra dažnos programišių aukos bei nukenčia dėl duomenų praradimo. Todėl būtina nuolatos analizuoti debesų kompiuterijos saugumo klausimus bei efektyvinti technologijos saugumą.
Darbo tikslas. Išanalizuoti duomenų saugumo problemas taikant debesų kompiuterijos technologijas ir pateikti galimus šių problemų sprendimo būdus.
Darbo uždaviniai.
1. Pateikti debesų kompiuterijos apibrėžimą.
2. Identifikuoti pagrindinius debesų kompiuterijos privalumus ir trūkumus.
3. Identifiuoti svarbiausius saugumo pavojus.
4. Pateikti rekomendacijas, remiantis mokslinių šaltinių tyrinėjimais.
Naudoti tyrimo metodai. Rašant šį darbą buvo atlikta literatūros analizė, mokslinių straipsnių peržiūra, jų analizė ir lyginimas. Kursiniame darbe buvo aprašyti gauti duomenys ir darbe pateiktos rekomendacijos bei išvados.
Siekiant kuo tiksliau atskleisti darbo temą ir įgyvendinti išsikeltus uždavinius daugiausiai buvo remtasi užsienio literatūra, tokia kaip: Mark Williams knyga A quick start guide to cloud computing; straipsniais iš periodinių leidinių International Journal on Computer Science and Engineering ir Informacijos mokslai.
Kursiniame darbe siekiama remtis naujausiais moksliniais šaltiniais, norint užtikrinti darbo aktualumą, buvo analizuojami mokslininkai rašantys duomenų apsaugos, debesų kompiuterijos temomis. Darbe analizuojami mokslininkai M. Armbust ir kt., P. Simon, R. Paul ir kt., A. Cantu, taip pat analizuojami lietuvių ir užsienio autorių knygos bei publikacijos.
Darbo struktūra. Norint pasiekti iškeltus uždavinius, kursiniame darbe buvo naudojama dviejų dalių darbo struktūra.
Pirmojoje darbo dalyje daugiausiai dėmesio skiriama debesų kompiuterijos technologijai, jos sampratai, istorijai bei bandoma supažindinti su esminėmis debesų kompiuterijos charakteristikomis, paslaugų bei diegimo modeliais. Antrojoje darbo dalyje nagrinėjama duomenų apsauga taikant debesų kompiuterijos technologijos. Įvardijamos pagrindinės duomenų saugumo grėsmės, pateikiamos rekomendacijos kaip apsaugoti duomenis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4401 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DEBESŲ KOMPIUTERIJOS SAMPRATA6
 • 1.1. Debesų kompiuterijos apibrėžimas ir istorija6
 • 1.2. Debesų kompiuterijos paslaugų modeliai8
 • 1.3. Debesų kompiuterijos diegimo modeliai9
 • 1.4. Debesų kompiuterijos privalumai bei trūkumai10
 • 2. DUOMENŲ SAUGUMAS NAUDOJANT DEBESŲ KOMPIUTERIJOS TECHNOLOGIJAS14
 • 2.1. Debesų kompiuterijos saugumo grėsmės14
 • 2.2. Duomenų apsaugojimo rekomendacijos17
 • IŠVADOS18
 • Bibliografinis nuorodų sąrašas19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Debesų kompiuterijos taikymo sričių tyrimas
Kursinis darbas Debesų kompiuterijos taikymo sričių tyrimas

Šio darbo tikslas – išanalizuoti kaip debesų kompiuterija yra taikoma versle ir kokią naudą galima [...]

Debesų kompiuterija
Referatas Debesų kompiuterija

ĮVADAS 31. ANALITINĖ DALIS 51. PAGRINDINIAI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 52. UŽDUOTIES ANALIZĖ 6 [...]

Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Informacijos saugyklos. Virusai
Referatas Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Informacijos saugyklos. Virusai

Kiekvieno visuomenės nario intelektinis darbas turi būti įvertintas ir apsaugotas kaip ir bet kuri kita [...]

Baigtinių elementų metodo pagrindai ir kompiuterinės technologijos
Kursinis darbas Baigtinių elementų metodo pagrindai ir kompiuterinės technologijos

Mūsų šio darbo tikslas yra apskaičiuoti duotos plokštelės su skyle įtempimus. Visą šį darbą darysime [...]

Naujosios kompiuterinės ir mobiliosios komunikacinės technologijos. Daugialypės terpės technologijų naudojimas
Prezentacija Naujosios kompiuterinės ir mobiliosios komunikacinės technologijos. Daugialypės terpės technologijų naudojimas

2psl. Turinys3psl. Įvadas4-5psl. Delniniai kompiuteriai6-7psl. Išmanieji telefonai8psl. Elektroninės knygos9psl. Skaitytuvai [...]

Asmens duomenų apsauga (skaidrės)
Prezentacija Asmens duomenų apsauga (skaidrės)

Tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma [...]

Kompiuterių programinė įranga ir jos paskirtis. Sisteminė programinė įranga. Taikomoji programinė įranga ir jos panaudojimas.
Referatas Kompiuterių programinė įranga ir jos paskirtis. Sisteminė programinė įranga. Taikomoji programinė įranga ir jos panaudojimas.

Kompiuteris – tai įrenginys, skirtas palengvinti žmogaus darbą. Visi nurodymai (programos), kuriuos turi atlikti kompiuteris [...]

Fizikinė technologinė tarša ir apsaugos priemonės
Referatas Fizikinė technologinė tarša ir apsaugos priemonės

Technologijos tobulėja, todėl yra nuolat surandami nauji būdai, medžiagos ar šiaip apsaugos priemonės, kurių pagalba [...]

Informacinių technologijų referatas: viskas apie kompiuterius
Referatas Informacinių technologijų referatas: viskas apie kompiuterius

  Siekiant suprasti žmogaus ir kompiuterio bendravimą svarbu suprasti abi puses – tiek žmogų, tiek ir [...]

Triušių auginimo, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją, analizė
Tyrimas Triušių auginimo, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją, analizė

Triušininkystė yra viena iš seniausių gyvulininkystės šakų. Romėnai juos veisė daugiau kaip prieš 2000 metų [...]

Asmens duomenų apsauga
Prezentacija Asmens duomenų apsauga

Įvadas;Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos istorija;Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veikla:Pranešimai apie pažeidimus;Misija; [...]

Asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje
Prezentacija Asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek [...]

Triušių auginimas, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją
Referatas Triušių auginimas, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją

Ekologinis žemės ūkis - tai žemės ūkio sistema, pagrįsta ekologinių, socialinių ir ekonominių principų, užtikrinančių [...]

Racionalios apskaitos informacijos tvarkymo kompiuteriais technologijos samprata
Referatas Racionalios apskaitos informacijos tvarkymo kompiuteriais technologijos samprata

     Darbo aktualumas: šis darbas yra aktualus, nes aptariama apskaitoje naudojamų kompiuterių svarba ir reikšmė [...]

Balsavimo organizavimas naudojant kompiuterines technologijas
Referatas Balsavimo organizavimas naudojant kompiuterines technologijas

Teisę rinkti ir būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Lietuvos Respublikoje tiesioginiuose [...]