Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

“SOS” vaikų kaimas veiklos specifika Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Nevyriausybinės organizacijos, tai yra svarbi dalis  tarp viešojo ir privataus sektorių, ir aprėpia nemažai pilietinių organizacijų, kurios buvo įkurtos stipriomis piliečių pastangomis. Nevyriausybinės  organizacijos labiau kreipia dėmesį į socialiai remtinų grupių gyvenimo kokybės gerinimą, sudaro prielaidas  žmonėms kuo dažniau įsitraukti į jų veiklą, būtinai išspręsti visuomenėje opias problemas, kurios trukdo kokybiškai funkcionuoti visuomenei, bei piliečiams dalyvauti viešojoje veikloje.

Nevyriausybinėms organizacijos, tapdamos vis svarbesnės, ne tik

plečia savo veiklą, bet joms svarbios yra įvairios, bei skirtingos visuomenės problemos, taip pat joms svarbu pritraukti valstybės ir privataus sektoriaus dėmesį į tas problemas, kurios iki tol nebuvo sprendžiamos ar tai buvo daroma nepakankamai efektyviai, taip pat svarbu yra gauti pakankamai lėšų, kad galėtų efektyviai vykdyti savo veiklą.

Todėl nevyriausybinės organizacijos turi dažnai ir išsamiai stebėti savo vykdomą veiklą, analizuoti

organizacijoje vykstančius procesus, ieškoti naujų prošvaiščių ir galvoti  , kaip įgyvendinti naujus projektus.

Darbo objektas –SOS vaikų kaimas

Darbo problema: Kaip yra vertinamas NVO įstatymų projektas

Darbo tikslas. Išanalizuoti SOS vaikų kaimo veiklos specifiką

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti nevyriausybinių organizacijų sampratos įvairovę mokslinėje literatūroje.
 2. Išanalizuoti ,,SOS‘‘ vaikų kaimas veiklos specifiką
 3. Išanalizuoti Nevyriausybinių organizacijų reglamentavimą
 4. Įvertinti „SOS“ vaikų kaimo veiklos tobulinimo modelį
Darbo tipas:
Apimtis:
4751 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) SAMPRATA IR VEIKLA4
 • 1.1 Nevyriausybinių organizacijų sampratų įvairovė4
 • 1.2 Nevyriausybinių organizacijų istorinė raida Lietuvoje5
 • 1.3 Nevyriausybinių organizacijų veiklos aspektai7
 • 1.4 Nevyriausybinių organizacijų reglamentavimas ir problematika10
 • 2. „SOS“ VAIKŲ KAIMAS BENDRA CHARAKTERISTIKA12
 • 2.1 „SOS“ vaikų kaimas veiklos ypatumai13
 • 2.2 „SOS“ vaikų kaimas struktūra14
 • 2.3 „SOS“ vaikų kaimas bendradarbiavimas su kitomis institucijomis15
 • 3.„SOS“ VAIKŲ KAIMO VEIKLOS TOBULINIMO MODELIS18
 • IŠVADOS20
 • LITERARŪROS SĄRAŠAS21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Vidos Savoniakaitės straipsnio etniškumas. “Lietuviai Latvijos pasienyje” analizė
Referatas Vidos Savoniakaitės straipsnio etniškumas. “Lietuviai Latvijos pasienyje” analizė

Etninės kultūros spartus nykimas siejamas su bendrąja civilizacijos raida ir tradicinio kai¬mo irimu. Tyrinėtojai sutaria [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą
Diplominis darbas Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas [...]

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija Lietuvoje
Referatas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija Lietuvoje

Vaikų seksualinis išnaudojimas ir jo prevencija visame pasaulyje, netik Lietuvoje, į viešumą iškelta visai neseniai [...]

Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas
Referatas Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas

Vaiko teisė gyventi kartu su tėvais, teisė būti auklėjamam, aprūpinamam savo tėvų šeimoje išplaukia iš [...]

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje
Kursinis darbas Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]

Vaikų savižudybės Lietuvoje
Prezentacija Vaikų savižudybės Lietuvoje

Vaikų savižudybės – tai ne tik individo, bet ir visuomenės problema. Savižudybes dažniausiai sukelia biologinių [...]

Esė. Vaikų pažeidžiamos teisės Lietuvoje ir užsienyje
Rašinys Esė. Vaikų pažeidžiamos teisės Lietuvoje ir užsienyje

             Žmogaus teisės rūpi nedaugeliui žmonių, gal labiau jaunuolių ir [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose
Referatas Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose

Mūsų mokyklose, kur vyrauja mokomosios medžiagos įsiminimas ir atgaminimas, o ne mąstymas, problemų sprendimas, toks [...]