Socialiniai mokslai / Teisė

Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Pateikto kursinio darbo tema – „Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje“. Manome, kad tema yra labai aktuali baudžiamajai politikai ir valstybei apskritai, kadangi nuo pasirinktos bausmės teorijos priklauso valstybės baudžiamosios politikos kryptis, jos veiksmingumas ir, kas yra labai svarbu, nusikalstamumo lygis. Todėl yra nemažai autorių, nagrinėjusių šią temą savo darbuose. Šiame darbe mes apžvelgsime kelių autorių nuomones (V.Piesliakas, G.Švedas ir kt.), palyginsime jas įvairiais aspektais, panagrinėsime bausmių teorijų praktinį atspindį įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje.
Pagrindinis mūsų darbo tikslas – supažindinti su bausmės teorijų ir požiūrių į nubaudimą įvairove ir šių teorijų taikymu įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje. Darbo uždaviniai:
• Pateikti kuo įvairesnių bausmės teorijų apžvalgą.
• Parodyti kaip bausmės teorija veikia įstatymų leidybą ir kaip atsispindi bausmių skyrimo praktikoje.
Darbo eigoje lyginsime minėtų autorių nuomones teoriniais klausimais, nagrinėsime
norminę literatūrą ir teiksime savo išvadas. Esminiai klausimai, kuriuos aptarsime yra šie:
• Bausmės samprata,
• Bausmės teorijų klasifikavimas,
• Praktinis jų taikymas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6778 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Bausmės samprata.4
 • 1.1 Bausmės sąvoka4
 • 1.2 Bausmės esmė, turinys ir elementai.4
 • 1.3 Bausmės požymiai4
 • 1.4 Bausmės tikslai5
 • 1.5 Bausmių sistema6
 • 1.6 Bausmės istorinė apžvalga. Mirties bausmės taikymo ypatumai.7
 • 2. Bausmių teorijos klasifikavimas8
 • 3. Bausmių teorijos pagal esmę9
 • Absoliučiosios bausmių teorijos9
 • Utilitarinės bausmių teorijos10
 • 4. Bausmių teorijos pagal bausmės paskirtį.11
 • 4.1 Atpildo teorija11
 • 4.2 Įbauginimo teorija13
 • 4.3 Galimybės padaryti nusikaltimą atėmimo teorija.15
 • 4.4 Reabilitacijos teorija16
 • 5. Praktinis bausmių teorijų taikymas užsienio valstybių baudžiamojoje politikoje17
 • 6. Bausmių teorijų taikymas LR įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje..18
 • Išvados.20
 • Summery.22
 • Bibliografijos sąrašas.23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Požiūris į Mirties bausmę Europoje ir JAV
Referatas Požiūris į Mirties bausmę Europoje ir JAV

Mirties bausmė – tai bausmės rūšis, kuomet atimama gyvybė už nusikaltimą, pagal tam tikrus numatytus [...]