Ekonomika ir verslas / Rinkodara

UAB „Telšių buitis“ rinkodaros komplekso analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Rinkodara yra varomoji rinkos jėga, ji yra nukreipta į įmonės galimybių rinkoje vystymą taikant rinkodaros komplekso elementus. Įmonėse rinkodarai priskiriama prekių (paslaugų) kūrimas ir tobulinimas, kainodaros parinkimas, prekių (paslaugų) pateikimas vartotojui, skatinimas pasinaudoti įmonės pasiūlymu. Nuo rinkodaros didele dalimi priklauso įsitvirtinimas rinkoje,  veiklos plėtra ir pelnas.

Paslaugų rinkodaros atveju, tradicinis keturių elementų rinkodaros kompleksas papildomas naujais, paslaugoms svarbiais elementais - žmonėmis, fiziniu akivaizdumu ir procesu. Todėl paslaugas teikiančios įmonės, siekdamos sėkmės rinkoje, turi kurti rinkodaros kompleksą sudarytą iš daugiau elementų, t.y. priimti daugiau rinkodaros sprendimų ir juos suderinti tarpusavyje.

Temos aktualumas. Pagrindinių rinkodaros komplekso elementų bruožas – priklausymas įmonės  kompetencijai. Tai pagrindiniai instrumentai, kuriais organizacija gali formuoti kuo geresnį vartotojų poreikių tenkinimą. Rinkodara  yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina atlikti užduotis, kad visos organizacijos veikla būtų sėkminga. Ši funkcinė sritis turi būti valdoma, jei norima pasiekti maksimalų našumą (Bakanauskas A., Bakanauskienė, I., Darškuvienė, V. ir kt. 2011). Labai svarbu, kad įmonė sugebėtų suderinti šias sritis  ir tinkamai pritaikytų įmonės veikloje.

 1. Dažnai paslaugų įmonės rinkodara nevykdo viso proceso, apsiribojant vieno ar kelių rinkodaros komplekso elementų naudojimas vietoj visų septynių. Kadangi įmonės mažai dėmesio skiria kitiems rinkodaros komplekso elementams bei jų derinimui tarpusavyje, rinkodaros specialistams lieka, kaip teigia Ph. Kotler (2004),  „sutvarkyti atliekas, jas smarkiai reklamuojant”. Tačiau teorinėje rinkodaroje visas paslaugų rinkodaros komplekso elementų planavimas ir suderinimaas tarpusavyje yra  paaiškintas.  Tad, kodėl rinkodaros teoriją yra sunku panaudoti praktiškai?

Nesidomėdama vartotojų nuomone apie naudojamą rinkodaros kompleksą, UAB „Telšių buitis”  nežino savo silpnųjų ir stipriųjų rinkodaros pusių. Todėl keliamas  probleminis klausimas:  kokios yra UAB „Telšių buitis”  rinkodaros silpnosios ir stipriosios pusės?

Tyrimo objektas. UAB „Telšių buitis” rinkodaros kompleksas.

Darbo tikslas: išanalizuoti UAB „Telšių buitis” rinkodaros kompleksą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti paslaugų rinkodaros kompleksą teoriniu lygmeniu;
 2. Ištirti UAB „Telšių buitis” rinkodaros kompleksą;
 3. Nustatyti UAB „Telšių buitis” rinkodaros komplekso tobulinimo galimybes.

 

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros teorinė analizė;
 2. Anketinė apklausa.

Baigiamajame darbe analizuojami rinkodaros elementai, sudarantys rinkodaros kompleksą ir padedantys įmonei siekti rinkodaros tikslų.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8180 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka
 • Summary
 • Įvadas
 • 1. UAB „TELŠIŲ BUITIS” VEIKLOS, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA
 • 2. RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ TEORINĖ ANALIZĖ
 • 2.1. Paslaugų rinkodaros samprata
 • 2.2. Paslaugų rinkodaros elementai
 • 2.2.1. Paslaugos samprata
 • 2.2.2. Paslaugų kainodaros politika
 • 2.2.3. Paslaugų rėmimas
 • 2.2.4. Paslaugų teikimo vieta ir prieinamumas
 • 2.2.5. Paslaugos teikimo dalyviai
 • 2.2.6. Paslaugų teikimo fizinė aplinka
 • 2.2.7. Paslaugų teikimo proceso pasirinkimas
 • 2.3. Paslaugų rinkodaros strateginiai sprendimai
 • 3. UAB „TELŠIŲ BUITIS” RINKODAROS KOMPLEKSO EMPIRINIS TYRIMAS
 • 3.1. UAB „Telšių buitis” teikiamos paslaugos
 • 3.2. UAB „Telšių buitis” paslaugų kainodaros politikos analizė
 • 3.3. UAB „Telšių buitis” rėmimo politikos analizė
 • 3.4. UAB „Telšių buitis” paslaugų teikimo vieta ir prieinamumas
 • 3.5. UAB „Telšių buitis” paslaugos teikimo dalyviai
 • 3.6. UAB „Telšių buitis” paslaugų teikimo fizinė aplinkos analizė
 • 3.7. UAB „Telšių buitis” paslaugų teikimo proceso analizė
 • 3.8. UAB „Telšių buitis” rinkodaros SSGG analizė ir strateginės kryptys
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Terminų ir sąvokų žodynas
 • Literatūros sąrašas
 • Priedų sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė
Referatas UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė

ĮVADAS    Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be lengvai suprantamų ir paprastai naudojamų telekomunikacinių paslaugų. Mobilumas tapo neatsiejama [...]

Mediashop rinkodaros komplekso analizė
Referatas Mediashop rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią [...]

UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė
Referatas UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Rinkodara yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina stebėti įmonę supančią ir [...]

„EOLA“ rinkodaros komplekso analizė
Referatas „EOLA“ rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią [...]

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Promenada" rinkodaros komplekso analizė

Temos aktualumas. Turizmas užima didelį vaidmenį šiuolaikiniame versle. Viešbučiams tapo būtinybė nustatyti savo tikslus bei [...]

Paslaugų marketingo komplekso elementų taikymo UAB “TELE2” įvertinimas
Kursinis darbas Paslaugų marketingo komplekso elementų taikymo UAB “TELE2” įvertinimas

Paslaugų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime neabejotina. Šiandien sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be buitinių, mokymo, finansinių [...]

Rinkodaros priemonių analizė UAB
Kursinis darbas Rinkodaros priemonių analizė UAB "Airarat" viešbutyje

Temos aktualumas Besikeičiantis visuomenės gyvenimo būdas po truputį daro įtaką turistų poreikiams ir elgsenai. Manoma, kad [...]

UAB
Referatas UAB "TELE2" makroaplinkos analizė

Lietuvoje yra 4 įmonės teikiančios mobiliojo ryšio paslaugas. Todėl norėdamos išlikti rinkoje, jos turi analizuoti [...]

Kavos “Paulig” rinkodarinė analizė
Referatas Kavos “Paulig” rinkodarinė analizė

Temos aktualumas: Sunku įsivaizduoti šiuolaikinio žmogaus gyvenimą be kavos puodelio. Kava geriama ir namie [...]

Japonija: aplinkų analizė rinkodariniu aspektu
Referatas Japonija: aplinkų analizė rinkodariniu aspektu

Dauguma Lietuvos gyventoju išgirdę žodį Japonija jiems prieš akis iškyla vaizdas, šalis kuri yra [...]

UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė
Referatas UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara – tai viena svarbiausių verslo planavimo dalių, apimanti didelę dalį pelnui didinti skirto proceso [...]

Elektronine komercija UAB „Maxima“ rinkodaros komplekse
Kursinis darbas Elektronine komercija UAB „Maxima“ rinkodaros komplekse

Elektroninė komercija dažniausiai asocijuojama su duomenų naudojimu visokiausiais naujais budais: per kompiuterinę įrangą, virtualiąją erdvę [...]

UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė
Referatas UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė

Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos rinkodarai. Įmonės kuria [...]

UAB „Solemio“ rinkodaros sprendimų analizė
Kursinis darbas UAB „Solemio“ rinkodaros sprendimų analizė

Pasak Kotler ir kt. (2007) šiandienos sėkmingai veikiančios bendrovės – didelės ar mažos, siekiančios ar [...]