UAB „Telšių buitis“ rinkodaros komplekso analizė

28 psl. / 8180 žod.

Ištrauka

Rinkodara yra varomoji rinkos jėga, ji yra nukreipta į įmonės galimybių rinkoje vystymą taikant rinkodaros komplekso elementus. Įmonėse rinkodarai priskiriama prekių (paslaugų) kūrimas ir tobulinimas, kainodaros parinkimas, prekių (paslaugų) pateikimas vartotojui, skatinimas pasinaudoti įmonės pasiūlymu. Nuo rinkodaros didele dalimi priklauso įsitvirtinimas rinkoje, veiklos plėtra ir pelnas.

Paslaugų rinkodaros atveju, tradicinis keturių elementų rinkodaros kompleksas papildomas naujais, paslaugoms svarbiais elementais - žmonėmis, fiziniu akivaizdumu ir procesu. Todėl paslaugas teikiančios įmonės, siekdamos sėkmės rinkoje, turi kurti rinkodaros kompleksą sudarytą iš daugiau elementų, t.y. priimti daugiau rinkodaros sprendimų ir juos suderinti tarpusavyje.

Temos aktualumas. Pagrindinių rinkodaros komplekso elementų bruožas – priklausymas įmonės kompetencijai. Tai pagrindiniai instrumentai, kuriais organizacija gali formuoti kuo geresnį vartotojų poreikių tenkinimą. Rinkodara yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina atlikti užduotis, kad visos organizacijos veikla būtų sėkminga. Ši funkcinė sritis turi būti valdoma, jei norima pasiekti maksimalų našumą (Bakanauskas A., Bakanauskienė, I., Darškuvienė, V. ir kt. 2011). Labai svarbu, kad įmonė sugebėtų suderinti šias sritis ir tinkamai pritaikytų įmonės veikloje.

 1. Dažnai paslaugų įmonės rinkodara nevykdo viso proceso, apsiribojant vieno ar kelių rinkodaros komplekso elementų naudojimas vietoj visų septynių. Kadangi įmonės mažai dėmesio skiria kitiems rinkodaros komplekso elementams bei jų derinimui tarpusavyje, rinkodaros specialistams lieka, kaip teigia Ph. Kotler (2004), „sutvarkyti atliekas, jas smarkiai reklamuojant”. Tačiau teorinėje rinkodaroje visas paslaugų rinkodaros komplekso elementų planavimas ir suderinimaas tarpusavyje yra paaiškintas. Tad, kodėl rinkodaros teoriją yra sunku panaudoti praktiškai?

Nesidomėdama vartotojų nuomone apie naudojamą rinkodaros kompleksą, UAB „Telšių buitis” nežino savo silpnųjų ir stipriųjų rinkodaros pusių. Todėl keliamas probleminis klausimas: kokios yra UAB „Telšių buitis” rinkodaros silpnosios ir stipriosios pusės?

Tyrimo objektas. UAB „Telšių buitis” rinkodaros kompleksas.

Darbo tikslas: išanalizuoti UAB „Telšių buitis” rinkodaros kompleksą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti paslaugų rinkodaros kompleksą teoriniu lygmeniu;
 2. Ištirti UAB „Telšių buitis” rinkodaros kompleksą;
 3. Nustatyti UAB „Telšių buitis” rinkodaros komplekso tobulinimo galimybes.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros teorinė analizė;
 2. Anketinė apklausa.

Baigiamajame darbe analizuojami rinkodaros elementai, sudarantys rinkodaros kompleksą ir padedantys įmonei siekti rinkodaros tikslų.


Turinys

 • Santrauka
 • Summary
 • Įvadas
 • 1. UAB „TELŠIŲ BUITIS” VEIKLOS, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA
 • 2. RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ TEORINĖ ANALIZĖ
 • 2.1. Paslaugų rinkodaros samprata
 • 2.2. Paslaugų rinkodaros elementai
 • 2.2.1. Paslaugos samprata
 • 2.2.2. Paslaugų kainodaros politika
 • 2.2.3. Paslaugų rėmimas
 • 2.2.4. Paslaugų teikimo vieta ir prieinamumas
 • 2.2.5. Paslaugos teikimo dalyviai
 • 2.2.6. Paslaugų teikimo fizinė aplinka
 • 2.2.7. Paslaugų teikimo proceso pasirinkimas
 • 2.3. Paslaugų rinkodaros strateginiai sprendimai
 • 3. UAB „TELŠIŲ BUITIS” RINKODAROS KOMPLEKSO EMPIRINIS TYRIMAS
 • 3.1. UAB „Telšių buitis” teikiamos paslaugos
 • 3.2. UAB „Telšių buitis” paslaugų kainodaros politikos analizė
 • 3.3. UAB „Telšių buitis” rėmimo politikos analizė
 • 3.4. UAB „Telšių buitis” paslaugų teikimo vieta ir prieinamumas
 • 3.5. UAB „Telšių buitis” paslaugos teikimo dalyviai
 • 3.6. UAB „Telšių buitis” paslaugų teikimo fizinė aplinkos analizė
 • 3.7. UAB „Telšių buitis” paslaugų teikimo proceso analizė
 • 3.8. UAB „Telšių buitis” rinkodaros SSGG analizė ir strateginės kryptys
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Terminų ir sąvokų žodynas
 • Literatūros sąrašas
 • Priedų sąrašas

Reziumė

Autorius
zymantez
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 30, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Mediashop rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliu

„EOLA“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti...

UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Rinkodara yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina stebėti įmonę supančią ir besikeičiančią aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti arba...

Viešbučio "Promenada" rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Diplominis darbas 2012 m. ausrytuuukas
Temos aktualumas. Turizmas užima didelį vaidmenį šiuolaikiniame versle. Viešbučiams tapo būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje įmonėje tapo besitęsiančiu...

UAB "X" rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas julicka
Rinkodara – tai vienas iš pagrindų, ant kurio laikosi prekybinės įmonės sėkmė. Tinkamai neįvertinus konkrečios situacijos rinkoje, išvis net nepatartina pradėti prekybos verslo....