Produkcijos asortimento įtaka pardavimo pajamoms ir pelningumui

38 psl. / 6098 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Produkcijos asortimentas yra vienas svarbiausių įmonės veiklos rodiklių, apibūdinančių jį gaminančią įmonę. Kuo įmonė turi didesnį asortimento pasirinkimą, tuo didesnė tikimybė uždirbti daugiau pajamų bei pelno nei parduodant tik vienos rūšies produkciją. Labai svarbus veiksnys, norint įmonei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, yra reguliarus asortimento atnaujinimas ir plėtimas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančius vartotojų poreikius.

Darbo problema. Asortimento struktūros įtaka įmonės veiklos efektyvumui.

Darbo tikslas – išanalizuoti prekių asortimento struktūros įtaką „Vilkyškių pieninės“ pardavimo pajamoms ir pelningumui.

Darbo uždaviniai:

 1. Teoriškai išnagrinėti asortimento sampratą ir analizės metodus.
 2. Atlikti „Vilkyškių pieninės“ asortimento įtakos veiklos rezultatams analizę.
 3. Pateikti „Vilkyškių pieninės“ pajamų ir pelningumo didinimo rekomendacijas.

Darbo objektas – „Vilkyškių pieninė“ asortimentas.

Tyrimo metodai – literatūros šaltinių teorinė analizė, „Vilkyškių pieninė“ 2010-2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitų analizė, finansiniai skaičiavimai Excel skaičiuokle.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. PRODUKCIJOS ASORTIMENTO IR PELNINGUMO ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU5
 • 1.1. Produkcijos asortimento samprata5
 • 1.2. Finansinės analizės būdai6
 • 1.3. Prognozės metodas8
 • 1.4. Kritinio pelningumo (lūžio) taškas9
 • 2. "VILKYŠKIŲ PIENINĖS" PRODUKCIJOS ASORTIMENTO ĮTAKOS PARDAVIMO PAJAMOMS IR PELNINGUMUI ANALIZĖ10
 • 2.1. "Vilkyškių pieninės" aprašymas10
 • 2.2. "Vilkyškių pieninės" preliminarus finansinės būklės įvertinimas11
 • 2.2.1. Horizontali ir vertikali įmonės finansinės būklės analizė11
 • 2.2.2. Pelningumo analizė ir savikainos įvertinimas13
 • 2.3. Įmonės asortimento struktūra ir analizė16
 • 2.3.1. Asortimento struktūra ir įtaka pardavimo pajamoms17
 • 2.3.2. Produkcijos pardavimų vietinėje ir užsienio rinkose įtaka pajamoms17
 • 2.3.3. Asortimento įtaka įmonės pelningumui19
 • 2.3.4. Asortimento pardavimo pajamų prognozė23
 • 2.3.5. Nenuostolingumo (lūžio) taško nustatymas23
 • 3. PAJAMŲ IR PELNINGUMO DIDINIMO REKOMENDACIJOS25
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
monikasil
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

UAB "Pardavimo automatai" analizė

Finansai Kursinis darbas 2016 m. darbai123
Tikslas – įtvirtinti savo teorines žinias bei ugdyti praktinius gebėjimus, įsisavinant Finansininkų rengimo standarte ir Finansų studijų programoje nurodytas kompetencijas. Uždaviniai: Susipažinti su...

UAB „Pardavimo automatai“ audito strategija

Finansai Referatas 2016 m. darbai123
Tikslas – pateikti analizuojamos bendrovės bendrą audito strategiją. Uždaviniai: Apibūdinti UAB „Pardavimo automatai“ bendrovę remiantis 315 TAS. Pateikti UAB „Pardavimo automatai“ metines finansines...

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių pardavimas

Finansai Referatas 2013 m. bastarda
Valstybė, kaip politinė visuomenės organizacija, tam, kad galėtų įgyvendinti visuomenės jai pavestas funkcijas, turi gauti pajamų minėtų funkcijų vykdymui finansuoti. Ne visada valstybės...