Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys

25 psl. / 4827 žod.

Ištrauka

Šiais laikais valstybės skolinimasis yra tapęs įprastu ir netgi neišvengiamu reiškiniu. Esant augančiai ekonomikai tinkamas ir efektyvus skolintų lėšų panaudojimas turėtų teigiamai veikti ekonomikos plėtrą, tačiau nevaldomas skolos augimas gali atnešti šaliai didelių problemų ir tapti našta ekonomikai. Efektyvus valstybės skolos valdymas, tinkamai formuojama skolos struktūra yra labai svarbūs veiksniai siekiant užtikrinti finansinį šalies stabilumą. Didelis kai kurių valstybių įsiskolinimas skatina ieškoti priežasčių, todėl verta apžvelgti bei išanalizuota valstybių, šiuo atveju Graikijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos, skolas.

Temos aktualumas – kaip jau minėjome, šiuo metu didelis įsiskolinimas slegia nemažą dalį valstybių, o kasmetinis įsiskolinimų augimas verčia atkreipti dėmeį į šią problemą. Šiandieninėje visuomenėje tai yra vienas aktualiausių klausimų.

Darbo objektas – Graikijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos valstybių skolos.

Darbo tikslas – išanalizuoti Graikijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos valstybių skolas, jų struktūrą, dinamiką, ryšį su kredito reitingais bei priežastis.

Tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai:

 1. Atlikti teorinę literatūros analizę;
 2. Išanalizuoti valstybių skolų struktūrą, dinamiką 2008 – 2013 m. bei išsiaiškinti, kokie kredito reitingai nustatyti analizuojamoms valstybėms.
 3. Išsiaiškinti, kokios priežastys lėmė skolų didėjimą analizuojamose šalyse.
 4. Atlikti palyginamąją šalių skolų analizę 2008 – 2013 m.
 5. Aptarti skolų valdymo galimybes analizuojamose šalyse bei pateikti galimus problemų sprendimo būdus.

Darbo metodai – statistinių duomenų ir literatūros lyginamoji analizė.


Turinys

 • I. TEORINĖ ANALIZĖ
 • II. GRAIKIJOS, ISPANIJOS, ITALIJOS IR VOKIETIJOS SKOLŲ ANALIZĖ 2008 – 2013 METAIS
 • 1. ITALIJOS SKOLA
 • 1.1. Valstybės skolos struktūra
 • 1.2. Valstybės skolos dinamika
 • 1.3. Valstybės biudžetas
 • 1.4. Ryšys su kredito reitingais
 • 1.5. Skolinimosi priežastys
 • 2. GRAIKIJOS SKOLA
 • 2.1. Valstybės skolos struktūra
 • 2.2. Valstybės skolos dinamika
 • 2.3. Biudžeto balansas
 • 2.4. Skolinimosi priežastys
 • 2.5. Ryšys su kredito reitingais
 • 3. ISPANIJOS SKOLA
 • 3.1. Valstybės skolos struktūra
 • 3.2. Valstybė skolos dinamika
 • 3.3. Valstybė biudžeto balansas
 • 3.4. Skolinimosi priežastys
 • 3.5. Ryšys su kreditoriais
 • 3.6. Skolos sprendimo būdas
 • 4. VOKIETIJOS SKOLA
 • 4.1. Valstybės skolos struktūra
 • 4.2. Valstybės skolos dinamika
 • 4.3. Biudžeto balansas
 • 4.4. Ryšys su kredito reitingais
 • III. PALYGINAMOJI ANALIZĖ

Reziumė

Autorius
karolyt
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...