AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.

25 psl. / 5076 žod.

Ištrauka

Įmonė kuri nori gauti kuo didesnį pelną turi pastoviai ir išsamiai atlikinėti pelno veiksnių analizę. Kad būtų objektyviai įvertintas įmonės veiklos efektyvumas neužtenka analizuoti tik absoliutinius pelno rodiklius. Daug išsamesnė analizė apie įmonės sugebėjimą pasiekti gerų rezultatų ir kuo ilgiau išsilaikyti konkurencingoje verslo rinkoje gaunama apskaičiavus santykinius pelningumo rodiklius, juos lyginant su ankstesnių metų rodikliais ar kitų įmonių rodikliais. Pastoviai ir nuosekliai tiriant pelningumo rodiklius, jų pokyčius, galima priimti teisingus sprendimus ir sukurti verslo strategijas, kurios padėtų įmonei pasiekti gerų veiklos rezultatų ir garantuotų efektyvų veiklos tęstinumą.

Finansiniai sprendimai dažniausiai siejami su ateities planais ir remiasi prognozavimo informacija.

Finansinė prognozė – tai visų susijusių finansinių ataskaitų straipsnių prognozė. Atsižvelgiant į finansines prognozes galima planuoti įmonės ateitį.

Norint gauti išsamią informaciją apie pelningumo kaitą, reikėtų analizuoti ne tik jo pokyčius, bet ir jį lemiančius veiksnius. Įvertinusi pelningumo kitimui didžiausios įtakos turinčius veiksnius, įmonė turi kurti strategijas, kaip šių veiksnių įtaką padidinti ar sumažinti. Jei įmonės pelningumą labiausiai lemia gaunamos pajamos, reiktų kurti strategiją kaip jas padidinti, o jei daugiau lemia sąnaudos – kaip jas sumažinti.

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis ūkio subjektų finansinė veikla yra dinamiška, rizikinga, todėl kiekviena pelno siekianti įmonė kuri nori vystyti pelningą veiklą, konkuruoti rinkoje, priimti optimalius valdymo sprendimus - didelį dėmesį turi skirti savo finansinei būklei.

Mūsų analizuojama įmonė priskiriama prie stambių (vidutinis įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius viršija 250 darbuotojų, metinė apyvarta 2011 m. lygi 689 336 tūkst. Lt, todėl labai svarbi yra veiklos valdymo analizė, finansinių ataskaitų rezultatų vertinimas.

Tyrimo problema- išsiaiškinti kokie veiksniai lemia AB „Rokiškio sūris“ įmonės pelningumo rodiklių kaitą.

Darbo objektas – Pieno bendrovės AB „Rokiškio sūris“ pelningumas;

Darbo tikslas – naudojantis finansinės analizės medžiaga ir ataskaitų dokumentais, atlikti pelningumo rodiklių skaičiavimus, juos išanalizuoti, atlikti įmonės finansinių rodiklių prognozę.

Darbo uždaviniai:

 • - apžvelgti pelningumo teorinius aspektus, susipažinti su pagrindiniais pelningumo tikslais ir uždaviniais;

- aprašyti pagrindinius pelningumo rodiklius , kurie gali padėti išsiaiškinti imonės finansinę padėtį;

- atlikti pelningumo rodiklių palyginamąją analizę;

- palyginti AB „Rokiškio sūris“ finansų valdymą su AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Žemaitijos pienas“;

- nustatyti , kas įtakojo pelningumo kaitą įmonėje 2009-2011 metais;

- pateikti rekomendacijas kaip pagerinti pelningumą įmonėje.

Tyrimo laikotarpis – 2009 - 2011 m.

Tyrimo metodai: darbe naudoti 2009-2011 metų balanso ir pelno (nuostolio) horizontalios ir vertikalios analizės būdai, prognozavimo metodai, pelningumo rodiklių analizės būdai, duomenų lyginimas.


Turinys

 • ĮVADAS …………………………………………………….…… 2 Įmonės charakteristika4
 • I TEORINĖ DALIS6
 • 1.1Pelningumo analizės reikšmė6
 • II PRAKTINĖ DALIS9
 • 2.1 Pelningumo rodiklių analizė ir palyginimas9
 • 2.1.1 Grynasis pardavimo pelningumo rodiklis (ROS)9
 • 2.1.2 Turto pelningumas (ROA)11
 • 2.1.3 Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)13
 • 2.1.4. Akcinio kapitalo grąža (ROI)15
 • 2.2 Problemos identifikavimas17
 • 2.3 Pardavimai lūžio taške19
 • 2.4 AB „Rokiškio sūris“ veiklos prognozė19
 • 2.4.1 Pelno(nuostolių) ataskaitos prognozė20
 • 2.4.2 Balanso prognozė20
 • 2.4.3 Pelningumo prognozė21
 • IŠVADOS22
 • REKOMENDACIJOS24
 • LITERATŪRA25
 • PRIEDAI26

Reziumė

Autorius
vylman
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

AB "Rokiškio sūris" analizė 2009 - 2011m.

Finansai Referatas 2012 m. maslova
Nėra tobulai veikiančios įmonės. Visos jos susiduria su vienokiais ar kitokiais veiklos sutrikimais, įmonės valdymo problemomis. Labai svarbu analizuoti aplinką, kurioje veikia įmonė,...