AB "Rokiškio sūris" ir AB "Vilkyškių pieninė" pelno ir pelningumo lyginamoji analizė

24 psl. / 4987 žod.

Ištrauka

Rinkos ekonomikos sąlygomis nuolat didėja konkurencija tarp įmonių. Įmonėms, norinčioms išsilaikyti rinkoje ir įgyvendinti savo veiklos strategijas, reikia realiai įvertinti savo finansinę būklę bei gebėjimą konkuruoti. Kiekvienas, investuodamas savo lėšas į verslą, siekia gauti kuo didesnį pelną, todėl svarbu žinoti, kokie veiksniai lemia pelningą veiklą. Tačiau pelno siekimas visada susijęs su rizika. Kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, kurios kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos vis keičiasi, stengiantis atlikti didėjančios rinkos reikalavimus. Kaip jau žinoma kiekvienos įmonės uždavinys – gauti kuo didesnį pelną. Norint pasiekti, kad įmonė patektų į ekonomiškai kylančių įmonių gretas, reikia nuosekliai organizuoti verslo kūrimo ir veiklos procesą. Gerai atlikta įmonės pelno ir pelningumo rodiklių analizė leidžia sudaryti planus, nuo kurių priklauso verslo sėkmė.

Pelnas ir pelningumas yra dvi skirtingos sąvokos. Pelnas traktuojamas kaip uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų rezultatas. Pelningumas siejamas su įmonės gebėjimu uždirbti pelną. Taigi, įmonė, siekdama efektyviai valdyti, įvertinti, prognozuoti ir kontroliuoti pelną (pelningumą), turi atlikti pelno ir pelningumo rodiklių analizę, įvertinti pelno pokyčius lemiančius veiksnius ir objektyviai prognozuoti įmonės ateitį. Tokia analizė padeda įmonės vadovams palyginti savo ir konkurentų darbą, analizuoti pelningumui darančius įtaką veiksnius.

Darbo tikslas – atlikti AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ pelno ir pelningumo lyginamąją analizę 2012 – 2014 m.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti pelno ir pelningumo rodiklių analizės teorinius aspektus;
 2. Apžvelgti AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ charakteristikas;
 3. Išanalizuoti 2012–2014 m. AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ pelno ir pelningumo rodiklius ir palyginti juos tarpusavyje.

Darbo metodai – mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. PELNO IR PELNINGUMO ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Pelno reikšmė įmonėje5
 • 1.2. Pelningumo rodikliai7
 • 2. ĮMONIŲ AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ IR AB „ROKIŠKIO SŪRIS “ CHARAKTERISTIKOS11
 • 3. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ IR AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PELNO IR PELNINGUMO RODIKLIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ13
 • 3.1. Pelno analizė13
 • 3.2. Pelningumo analizė16
 • 3.3. Pelno ir pelningumo rodiklių lyginamoji analizė16
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA21
 • PRIEDAI23
 • 1 priedas. AB „Rokiškio sūris“ pelno (nuostolių) ataskaita 2012 m.
 • 2 priedas. AB „Rokiškio sūris“ pelno (nuostolių) ataskaita 2013 m.
 • 3 priedas. AB „Rokiškio sūris“ pelno (nuostolių) ataskaita 2014 m.
 • 4 priedas. AB „Rokiškio sūris“ balansas 2012 m.
 • 5 priedas. AB „Rokiškio sūris“ balansas 2013 m.
 • 6 priedas. AB „Rokiškio sūris“ balansas 2014 m.
 • 7 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaita 2012 m.
 • 8 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaita 2013 m.
 • 9 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaita 2014 m.
 • 10 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ balansas 2012 m.
 • 11 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ balansas 2013 m.
 • 12 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ balansas 2014 m.
 • 13 priedas. AB „Rokiškio sūris“ pelno (nuostolių) horizontalioji analizė
 • 14 priedas. AB „Rokiškio sūris“ pelno (nuostolių) vertikalioji analizė
 • 15 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) horizontalioji analizė
 • 16 priedas. AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) vertikalioji analizė
 • 17 priedas. Pelningumo rodiklių formulės

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 5, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

“Kauno pienas” pelningumo analizė

Finansai Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Temos aktualumas: Kiekviena įmonė susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis, todėl įmonių vadovai ir finansininkai turi ieškoti optimaliausių pelningumo didinimo galimybių. Problema:Turto pelningumo...

Obligacijų rūšys, vertė, pelningumas ir rizika

Finansai Kursinis darbas 2011 m. guoba
Obligacijos – tai vertybiniai popieriai, pagal kuriuos jų emitentas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima isipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti...

Įmonės pelningumo analizė

Finansai Referatas 2015 m. zenyte2013
Įmonės veiklos įvertinimas suteikia naudingos informacijos, kas įgalina priimti tikslius, pagrįstus strateginius įmonės veiklos sprendimus. Tinkamai naudojant įmonės veiklos įvertinimo informaciją galima minimalizuoti...