Humanitariniai mokslai / Komunikacija

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje X

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Gyvename informaciniame amžiuje, kai svarbu ne gauti informaciją, nes ją gauti labai paprasta, o mokėti atsirinkti. Todėl vis svarbesniu aspektu organizacijos vystymosi etape yra mokėtjimas valdyti informaciją bei jos išteklius, siekiant, jog organizacija būti konkurencinga ir efektyvi. Teorijos nagrinėjimo ištakų žinojimas gali padėti suprasti kam yra reikalinga vadyba organizacijoje bendrai, kas lėmė informacijos išteklių vadybos poreikio atsiradimą. Ji atsirado dėl informacijos apdorojimo ieškos ir pateikimo iškilusių problemų. Didėjant informacijos kiekiams atsirado informacijos vadybos poreikis. Nevykdant vadybos darbuotojai dėjo bereikalingas pastangas į sistemų kūrimą tam, kad būtų efektyviau teikiamos paslaugos (Bryce, 2007). Bėgant laikui didėjo gaunamos informacijos kiekis, todėl keitėsi ir požiūris į ją, nes organizacija yra priversta su ją tvarkytis, ją apdoroti. Pradėjus informaciją priimti kaip išteklių atsirado atskira teorija - informacijos išteklių vadyba (Atkočiūnienė, 2009).

Darbo objektas. Informacijos ištkelių valdymas Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje

Darbo tikslas. Ištirti ir aprašyti infromacijos išteklių valdymo lygį pasirinktoje organizacijoje

Darbo uždaviniai.

 1. Aprašyti infromacijos išteklių valdymą teoriniu aspektu;
 2. Atlikti informacijos išteklių valdymo empirinį tyrimą Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje, remiantis pasirinktu informacijos išteklių valdymo modeliu;
 3. Išanalizuoti tyrimo rezultatus bei nustatyti esamą informacijos išteklių valdymo lygį tiriamoje organizacijoje;

Naudoti tyrimo metodai. Rašant šį darbą buvo atlikta literatūros analizė, mokslinių straipsnių peržiūra, jų analizė ir lyginimas bei atliktas empirinis tyrimas..... Kursiniame darbe buvo aprašyti gauti duomenys ir darbe pateiktos rekomendacijos bei išvados.

Siekiant kuo tiksliau atskleisti darbo temą ir įgyvendinti išsikeltus uždavinius daugiausiai buvo remtasi užsienio literatūra, straipsniais iš periodinio leidinio Information Resources Management Journal.

Kursiniame darbe siekiama remtis naujausiais moksliniais šaltiniais, norint užtikrinti darbo aktualumą, buvo analizuojami mokslininkai rašantys socialinių tinklų bei socialinių medijų temomis. Darbe analizuojami mokslininkai Atkočiūnienė, Burk, Willard, Skyrme, taip pat analizuojami lietuvių ir užsienio autorių knygos bei publikacijos.

Darbo struktūra. Norint pasiekti iškeltus uždavinius, kursiniame darbe buvo naudojama trijų dalių darbo struktūra.

Pirmoje darbo dalyje daugiausiai dėmesio skiriama informacijos išteklių vadybos sampratai bei aspektams, nagrinėjamos informacijos išteklių vadybos ištakos, samprata bei paaiškinama technologinio aspekto svarba. Antroje darbo dalyje nagrinėjami informacijos išteklių vadybos požiūriai bei modeliai. Išskiriami įvairių mokslininkų požiūriai, aptariami modeliai bei pristatytas Z. Atkočiūnienės ir kt. publikuotas bendrasis informacijos išteklių vadybos modelis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4330 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ VADYBOS SAMPRATA BEI ASPEKTAI5
 • 1.1. Informacijos išteklių vadybos ištakos5
 • 1.2. Informacijos išteklių vadybos samprata7
 • 1.3. Technologinio aspekto svarba8
 • 2. INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ VADYBOS POŽIŪRIAI IR MODELIAI10
 • 2.1. Informacijos išteklių valdymo požiūriai10
 • 2.2. Informacijos išteklių vadybos modeliai11
 • IŠVADOS15
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Informacijos vadybos tyrimas organizacijoje
Tyrimas Informacijos vadybos tyrimas organizacijoje

Informacijos vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje vis didėja, o informacija yra ne tik pranešimas ar procesas, bet [...]

Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje
Prezentacija Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje

Komunikacija organizacijoje – tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, požiūriais, idėjomis, ketinimais procesas [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos
Referatas Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos

Komunikacija arba pasikeitimas informacija yra vieno žmogaus informacijos ir minčių perdavimas prasmingais simboliais kitam žmogui.

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

Vadyba, organizacinė kultūra
Konspektas Vadyba, organizacinė kultūra

Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste.Įvertinti organizacijos kultūros reikšmingumą organizacijoje;Nustatyti [...]

Įrašų vadyba informacijos vadybos kontekste
Rašinys Įrašų vadyba informacijos vadybos kontekste

Informacijos mokslas pradėjo formuotis XIXa. pab. ir jo pradininku laikomas Paulis Otlet'as (Polis Otle), kuris [...]

Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos samprata ir ištekliai
Referatas Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos samprata ir ištekliai

Temos aktualumas. 2015 m. vasarą visuomenei pristatyta Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema (LKIIS, interneto adresas [...]

Vadyba ir organizacijos kultūra
Konspektas Vadyba ir organizacijos kultūra

Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos [...]

NATO organizacija
Prezentacija NATO organizacija

Trumpai apie NATO: Štabas: Briuselis Įkurta: 1949 m. balandžio 4 d. Narių kiekis: 28 valstybės  Lietuva priklauso NATO nuo [...]

Karmelitai ir jų organizacija
Prezentacija Karmelitai ir jų organizacija

Vienuolių ordinas, vardą gavęs nuo Karmelio kalno Palestinoje. Pagal seną padavimą buvęs įkurtas [...]

Organizacija ir informacinės sistemos
Prezentacija Organizacija ir informacinės sistemos

Tikslas - išsiaiškinti kas yra organizacija ir informacinės sistemos, pateikti informacija apie jas.   [...]

Ginkluota rezistencija: tikslai, organizacija, veiklos būdai ir rezultatai
Prezentacija Ginkluota rezistencija: tikslai, organizacija, veiklos būdai ir rezultatai

Ginkluotos rezistencijos tikslai Atkurti nepriklausomą Lietuvą, išvyti iš šalies RA. Įtvirtinti demokratiją, Lietuvoje sunaikinti komunistines struktūras. Grąžinti veikimo [...]

Informacijos svarba, pasaulio regionuose pasireiškianti skirtingais modernėjimo žingsniais bei informacijos pateikimo principais
Rašinys Informacijos svarba, pasaulio regionuose pasireiškianti skirtingais modernėjimo žingsniais bei informacijos pateikimo principais

Šis rašinys orientuotas į komunikacinius bei informacinių technologijų pokyčius. Skirtas universiteto komunikacijų dalykui apie tachnologijas [...]